NLP Training

NLP Training van Licensed NLP Master Trainer Joost van der Leij
NLP Training van Licensed NLP Master Trainer Joost van der Leij

De NLP opleiding bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de Licensed NLP Practitioner™. Het tweede deel de Licensed NLP Master Practitioner™. Na het doen van deze twee NLP trainingen, zijn er talloze specialisatieprogramma’s zoals Licensed NLP Trainer™, Licensed NLP Coach™ of NLP Magick.

Bij de Licensed NLP Practitioner™ van NLP Amsterdam krijg je alles wat er in een NLP Practitioner behoort te zitten volgens The Society of NLP®. Je leert NLP op het niveau van methoden en technieken. Dat wil zeggen dat je veel stappenplannen krijgt om situaties op te lossen of zaken beter te maken. Wat dat betreft kan je de Licensed NLP Practitioner™ vergelijken met koken aan de hand van een recept. Je volgt het recept stap voor stap en dan komt er bijna altijd wat goeds uit.

Toch is dat niet hoe NLP behoort te zijn. De hoofdwaarde van NLP is vrijheid. Daar past gebondenheid aan een recept niet bij. Om die reden word je in de Licensed NLP Master Practitioner™ weer van die recepten losgeweekt. Zodat je leert om, als het ware, te koken aan de hand van ingredienten. De beste manier om met NLP te beginnen is aan de hand van een stappenplan. Maar om NLP op hoog niveau te beoefenen is het dus belangrijk om aan de hand van je eigen creativiteit zelf nieuwe dingen uit te vinden. En dat leer je allemaal in de Licensed NLP Master Practitioner™

De Licensed NLP Practitioner™ bestaat uit drie of vier modules afhankelijk of je de NLP Coaching Practitioner of de Spirituele NLP Practitioner doet. De modules zien er als volgt uit:

Module 1: optimaal je brein gebruiken met het Neuro gedeelte van NLP

In deze module leer je een techniek om:

 1. nare gevoelens te stoppen en in plaats daarvan je goed te voelen ongeacht de omstandigheden met de gevoelsomdraaitechniek;
 2. ellende in je verleden te neutraliseren zodat het verleden een bron van kracht wordt in plaats van een stoorzender met de zwart/wit terugspoeltechniek – verleden variant;
 3. zorgen over de toekomst weg te nemen en te vervangen door een toekomstvisie die rust en kalmte uitstraalt met de zwart/wit terugspoeltechniek – toekomst variant;
 4. te stoppen met piekeren en juist constructief te leren denken met de 5 stoppen met piekeren technieken;
 5. goede beslissingen te nemen met de NLP beslissingsstrategie;
 6. je persoonlijke valkuilen te herkennen en te omzeilen met het Neurogram®, de neurologische versie van het Enneagram;
 7. goed de ander te doorgronden en dan op de juiste manier met hem of haar om te gaan met het Neurogram®.

Module 2: excellent communiceren met het Linguïstisch gedeelte van NLP

In deze module leer je drie modellen voor communicatie:

 1. zuiver communiceren door te voorkomen dat relevante details worden weggelaten, verdraaid of gegeneraliseerd;
 2. communiceren om mensen positief te beïnvloeden zodat het een betere wereld wordt;
 3. zowel iemand anders hypnotiseren als zelf diep in trance gaan met hypnose.

Module 3: slimme strategieën voor een beter leven met het Programmeren gedeelte van NLP

in deze module leer je vijf NLP strategieën voor een goed leven:

 1. hoe je verwarring kan oplossen en ombuigen naar verheldering;
 2. wat de vier criteria zijn voor goed geformuleerde doelen;
 3. hoe je met feedback overal goed in kan worden;
 4. hoe je een positiever zelfbeeld krijgt;
 5. hoe je een dertig jaren plan voor jezelf maakt zodat je onbewustzijn zich geen zorgen maakt over de toekomst en weet wat de bedoeling is.

Module 4 (optioneel): de NLP Coachingspraktijk met twee belangrijke onderdelen:

 1. het NLP coachingsformat van stichting NLP Kring waarmee NLP coaches zoveel succes hebben bij het coachen van mensen;
 2. Branding, Marketing & Sales voor de NLP coach zodat je als NLP coach ook cliënten krijgt om mee aan de slag te gaan.

Zoals je ziet ligt de focus bij deze beschrijving van de NLP Practitioner bij wat je ermee bereikt. Alle onderdelen die bij de NLP Practitioner horen volgens The Society of NLP® van Richard Bandler, de grondlegger van NLP, zitten in deze NLP Practitioner opleiding. Denk hierbij aan het TOTE model, ankeren, submodaliteiten, tijdslijnen, rapport, chunken, metamodel, Miltonmodel, NLP strategieën en wat dies meer zij.

Verkennend gesprek NLP Training

Juist omdat deze NLP opleiding veel meer dan andere NLP opleidingen over beïnvloeding gaat, is er geen openbare inschrijving, maar willen we eerst iedereen zelf hebben gesproken. Dat kan telefonisch of we kunnen afspreken voor een face-to-face gesprek. Wanneer je overweegt om een NLP opleiding te gaan doen, vraag dan op zijn minst dit verkennende gesprek aan. Dat geeft je de unieke gelegenheid om met de Nederlandse expert op het gebied van NLP door te spreken wat je verwachtingen zijn en wat de mogelijkheden zijn. Dit gratis en geheel vrijblijvend verkennend gesprek vraag je aan door het onderstaande formulier in te vullen:

ABC-NLP (Master) Practitioner of OBM Practitioner opleiding van Licensed NLP Master Trainer Joost van der Leij:

Om vast te stellen of de ABC-NLP (Master) Practitioner of OBM Practitioner opleiding past bij jouw verwachtingen, is het goed om eerst een verkennend gesprek te hebben. Dit gesprek kan telefonisch, via SKype of face to face afhankelijk van wat jij wilt. Met dit formulier vraag je een gratis en geheel vrijblijvend verkennend gesprek aan waarin we kunnen kennismaken, wij jouw vragen beantwoorden en we kunnen zien wat ABC-NLP of OBM voor jou kan betekenen. Nadat je dit formulier ingevuld hebt, wordt er telefonisch contact met je opgenomen voor het maken van een bel- of Skype afspraak of een face-to-face afspraak.

We respect your email privacy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *