NLP trainingen met Joost

NLP Training van Licensed NLP Master Trainer Joost van der Leij
NLP Training van Licensed NLP Master Trainer Joost van der Leij

De NLP opleiding bestaat uit twee delen. Het eerste deel is de Licensed NLP Practitioner™. Het tweede deel de Licensed NLP Master Practitioner™. Na het doen van deze twee NLP trainingen, zijn er talloze specialisatieprogramma’s zoals Licensed NLP Trainer™, Licensed NLP Coach™ of NLP Magick.

Bij de Licensed NLP Practitioner™ van NLP Amsterdam krijg je alles wat er in een NLP Practitioner behoort te zitten volgens The Society of NLP®. Je leert NLP op het niveau van methoden en technieken. Dat wil zeggen dat je veel stappenplannen krijgt om situaties op te lossen of zaken beter te maken. Wat dat betreft kan je de Licensed NLP Practitioner™ vergelijken met koken aan de hand van een recept. Je volgt het recept stap voor stap en dan komt er bijna altijd wat goeds uit.

Toch is dat niet hoe NLP behoort te zijn. De hoofdwaarde van NLP is vrijheid. Daar past gebondenheid aan een recept niet bij. Om die reden word je in de Licensed NLP Master Practitioner™ weer van die recepten losgeweekt. Zodat je leert om, als het ware, te koken aan de hand van ingredienten. De beste manier om met NLP te beginnen is aan de hand van een stappenplan. Maar om NLP op hoog niveau te beoefenen is het dus belangrijk om aan de hand van je eigen creativiteit zelf nieuwe dingen uit te vinden. En dat leer je allemaal in de Licensed NLP Master Practitioner™

De Licensed NLP Practitioner™ bestaat uit drie of vier modules afhankelijk of je de NLP Coaching Practitioner of de Spirituele NLP Practitioner doet. De modules zien er als volgt uit:

Module 1: optimaal je brein gebruiken met het Neuro gedeelte van NLP

In deze module leer je een techniek om:

 1. nare gevoelens te stoppen en in plaats daarvan je goed te voelen ongeacht de omstandigheden met de gevoelsomdraaitechniek;
 2. ellende in je verleden te neutraliseren zodat het verleden een bron van kracht wordt in plaats van een stoorzender met de zwart/wit terugspoeltechniek – verleden variant;
 3. zorgen over de toekomst weg te nemen en te vervangen door een toekomstvisie die rust en kalmte uitstraalt met de zwart/wit terugspoeltechniek – toekomst variant;
 4. te stoppen met piekeren en juist constructief te leren denken met de 5 stoppen met piekeren technieken;
 5. goede beslissingen te nemen met de NLP beslissingsstrategie;
 6. je persoonlijke valkuilen te herkennen en te omzeilen met het Neurogram®, de neurologische versie van het Enneagram;
 7. goed de ander te doorgronden en dan op de juiste manier met hem of haar om te gaan met het Neurogram®.

Module 2: excellent communiceren met het Linguïstisch gedeelte van NLP

In deze module leer je drie modellen voor communicatie:

 1. zuiver communiceren door te voorkomen dat relevante details worden weggelaten, verdraaid of gegeneraliseerd;
 2. communiceren om mensen positief te beïnvloeden zodat het een betere wereld wordt;
 3. zowel iemand anders hypnotiseren als zelf diep in trance gaan met hypnose.

Module 3: slimme strategieën voor een beter leven met het Programmeren gedeelte van NLP

in deze module leer je vijf NLP strategieën voor een goed leven:

 1. hoe je verwarring kan oplossen en ombuigen naar verheldering;
 2. wat de vier criteria zijn voor goed geformuleerde doelen;
 3. hoe je met feedback overal goed in kan worden;
 4. hoe je een positiever zelfbeeld krijgt;
 5. hoe je een dertig jaren plan voor jezelf maakt zodat je onbewustzijn zich geen zorgen maakt over de toekomst en weet wat de bedoeling is.

Module 4 (optioneel): de NLP Coachingspraktijk met twee belangrijke onderdelen:

 1. het NLP coachingsformat van stichting NLP Kring waarmee NLP coaches zoveel succes hebben bij het coachen van mensen;
 2. Branding, Marketing & Sales voor de NLP coach zodat je als NLP coach ook cliënten krijgt om mee aan de slag te gaan.

Zoals je ziet ligt de focus bij deze beschrijving van de NLP Practitioner bij wat je ermee bereikt. Alle onderdelen die bij de NLP Practitioner horen volgens The Society of NLP® van Richard Bandler, de grondlegger van NLP, zitten in deze NLP Practitioner opleiding. Denk hierbij aan het TOTE model, ankeren, submodaliteiten, tijdslijnen, rapport, chunken, metamodel, Miltonmodel, NLP strategieën en wat dies meer zij.

Verkennend gesprek NLP Training

Juist omdat deze NLP opleiding veel meer dan andere NLP opleidingen over beïnvloeding gaat, is er geen openbare inschrijving, maar willen we eerst iedereen zelf hebben gesproken. Dat kan telefonisch of we kunnen afspreken voor een face-to-face gesprek. Wanneer je overweegt om een NLP opleiding te gaan doen, vraag dan op zijn minst dit verkennende gesprek aan. Dat geeft je de unieke gelegenheid om met de Nederlandse expert op het gebied van NLP door te spreken wat je verwachtingen zijn en wat de mogelijkheden zijn. Dit gratis en geheel vrijblijvend verkennend gesprek vraag je aan door het onderstaande formulier in te vullen:

0Shares

Opleiding tot ABC-NLP coach

NLP Training van Licensed NLP Master Trainer Joost van der Leij
NLP Training van Licensed NLP Master Trainer Joost van der Leij

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is essentieel voor elke coach. De reden is dat je met NLP concrete technieken leert waarmee je antwoord kan geven op de vraag: “hoe kom ik van dit probleem af?” Daarnaast leer je als ABC-NLP coach excellent communiceren waardoor je aan de ene kant voorkomt dat je goed bedoelde intenties verkeerd verwoord waardoor ze verkeerd uitpakken. En aan de andere kant dat je door middel van suggestie met het onbewustzijn van de ander kan communiceren zodat je iemand niet alleen bewust uitlegt wat hij beter kan doen, maar dat je ook zijn onbewustzijn programmeert voor een beter leven. Op die manier los je problemen in het brein (Neuro) op met goed taalgebruik (Linguïstisch) door iemand de juiste strategieën te geven (Programmeren).

Door NLP met het ABC-model uit de toegepaste gedragsanalyse te combineren, krijg je ABC-NLP, de enige versie van NLP die wetenschappelijk goed is onderbouwd. Meer informatie over ABC-NLP vind je hier: ABC-NLP.

Vaak wordt gedacht dat een coach alleen maar iemand is die iemand begeleidt, zijn hand vasthoudt en probeert om een veilige omgeving te creëren zodat iemand zichzelf kan ontplooien. In NLP termen is dat een coach die geen antwoord heeft op de vraag hoe je dingen goed aanpakt. Je kan je toch niet voorstellen dat Louis van Gaal op deze manier zijn voetballers coacht? Nee, een goede coach is directief en vertelt mensen hoe zij verder kunnen. Dat is ook precies waar de cliënten van een coach op zoek naar zijn. Zij willen concrete oplossingen in plaats van het allemaal zelf te moeten uitzoeken terwijl hun handje vastgehouden wordt.

Continue reading Opleiding tot ABC-NLP coach

2Shares

Licensed NLP Coach certificatie dagen

Officiele NLP Coach Certificatie Dagen

Wat maakt een coach tot een topcoach? In mijn visie heeft een NLP Master Practitioner alles in zich om een goede coach te worden. Hij weet hoe hij mensen kan helpen om een breed scala problemen op te lossen. Dat is meer dan genoeg om als coach aan de slag te gaan en je boterham met coaching te verdienen. Toch steken sommige coaches nog met kop en schouder boven andere coaches uit. Zoals altijd bij NLP is het in die gevallen interessant om te ontdekken wat het verschil is dat het verschil maakt. Wat maakt een top coach zoveel beter dan een coach die gewoon goed is?

Het antwoord is tweeledig. In de eerste plaats maakt een top coach gebruik van onconventioneel coachen. Mensen hebben alle clichés al eens gehoord en als die conventionele manier geholpen had, dan hadden zij geen hulp meer gevraagd om uit de problemen te komen. Sterker nog, omdat de clichematige oplossingen bijna nooit werken, is de kans groot dat zij dankzij de conventionele aanpak juist verder in de problemen zijn gekomen. En dan bedoel ik meer dan alleen de reguliere hulpverlening. Ook binnen NLP of provocatief coachen of wat voor coachingsmethodiek dan ook, oefent de overgrote meerderheid van de coaches hun coaching bijna per definitie clichematig en conventioneel uit. Immers, de overgrote meerderheid creëert zelf zijn eigen middelmatigheid. Wanneer je die middelmatigheid wil ontstijgen dan is een onconventionele aanpak de eerste stap. Vandaar dat mijn NLP Practitioner en NLP Master Practitioner opleidingen zulke goede coaches opleiden.

In mijn visie moet elke coach in de eerste plaats op zijn minst NLP leren omdat NLP de enige methode is die precies vertelt hoe je problemen oplost voor mensen. Vaak wordt, ten onrechte, de rol van de coach voorgesteld als veiligheid en ruimte bieden aan iemand om zichzelf te ontplooien. Elke keer dat ik iets hoor dat daarop lijkt, denk ik bij mijzelf “die heeft geen idee hoe hij iemand kan helpen”. Vandaar dat ik in mijn NLP Practitioner en NLP Master Practitioner veel aandacht geef aan professioneel coachen. In principe biedt een NLP Practitioner en/of NLP Master Practitioner opleiding meer dan voldoende basis om als coach aan de slag te gaan. Op NLP Kring, het platform ter ondersteuning van de door TIOUW opgeleide coaches, zie je dan ook meer dan genoeg NLP Practitioners en NLP Master Practitioners die dat vandaag de dag in de praktijk brengen.

Het tweede punt dat iemand tot een top coach maakt, is het ontwikkelen van een eigen ideologie. Nu is het woord “ideologie” een weinig populair woord. Toch geeft het precies aan waarin een top coach zich onderscheidt van een coach die gewoon goed is. Een voorbeeld maakt dit het duidelijkst. Neem het verschil tussen Johan Cruijff en Louis van Gaal. Beide zijn top voetbalcoaches. Het verschil tussen beide is een ideologisch verschil. Met Johan Cruijff haal je een heel andere ideologie in huis dan met Louis van Gaal. Vergelijk dat nu eens met Ruud Brood, de coach van RKC. Hij heeft met RKC in 2011 een hele goede prestatie neergezet, maar is toch van een ander kaliber dan Johan Cruijff of Louis van Gaal, juist omdat hij minder met een ideologie komt.

Voor NLP Master Practitioners heeft The Society of NLP de mogelijkheid om je ook als NLP Coach te certificeren. Je krijgt dan het officiële Society of NLP “NLP Coach” certificaat en bijbehorende licentie. Deze certificering is alleen bedoeld voor NLP Master Practitioners die ook daadwerkelijk als coach actief zijn. Daarnaast wil de Society dat de door hen gecertificeerde NLP coaches een extra programma volgen. Om te zorgen dat dit programma meer is dan een herhaling van de NLP Practitioner of Master opleiding heb ik het volgende driedaagse programma opgesteld aan de hand van mijn eigen coachingservaring van de afgelopen tien jaar.

Programma Onconventioneel Coachen
Omdat mijn NLP Practitioner en NLP Master Practitioner opleiding volledig zijn en derhalve alle NLP methoden en technieken hierin voorkomen, ga ik bij “Onconventioneel Coachen” vooral in op bijzondere casuïstiek. Met andere woorden, in deze drie dagen ga ik in detail in op bijzondere situaties van cliënten. De focus zal liggen op twee onderwerpen: onconventionele oplossingen en het ontwikkelen van je eigen ideologie.

Het programma ziet er als volgt uit:

Dag 1: Ontdekken en Ontwikkelen van je Eigen Ideologie
De reden dat ik zo’n goede coach ben, komt voor een groot deel voort uit mijn onconventionele aanpak en de onder de noemer Neurosofie® door mijzelf ontwikkelde ideologie. Nu heeft het geen zin om mijn ideologie over te nemen, maar Neurosofie® is wel een goed startpunt om te ontdekken waar een ideologie over gaat. Op dag één gaan we uitzoeken wat jij vindt over diverse onderwerpen als:
– Inkomen. Hoe dienen mensen aan geld te komen.
– Lichamelijke gezondheid. Wat is jouw oplossing hiervoor.
– Seks. Hoe ga je om met seks?
– Liefde. Wat is het belang van liefde?
– Emoties. Wat is een goede manier van omgaan met emoties?
– Rationaliteit. Wat te doen met mensen die minder rationeel zijn?
– Communicatie. Hoe help je mensen beter contact te maken?
– Ambitie. Op welk ambitieniveau wil je dat jouw klanten komen te zitten?
– Wilskracht. Wat is het belang van wilskracht?

Aan de hand van deze punten ga je zelf aan de slag om je eigen ideologie vorm te geven en tegelijkertijd om jezelf in kaart te brengen. Op welke punten van je eigen ideologie ben je sterk ontwikkeld en op welke punten is het nog nodig om verbeteringen aan te brengen? Aan het einde van de eerste dag gaan we vervolgens elkaar onderling vergelijken. Waar sta jij als coach ten opzichte van andere coaches. Wat kan je van andere coaches leren en waar kan jij hen helpen zich te verbeteren.

Dag 2: Joost’s extreem moeilijke cases
De afgelopen tien jaar heb ik heel wat probleemgevallen voorbij zien komen. Hier zaten zulke grote problemen bij dat mijn maatstaf voor wat een licht en een zwaar geval is behoorlijk uitgerekt is. Wat ik als een licht geval beschouw, zien de meeste coaches van elders als een onmogelijke opgave. Vandaar dat het goed is om deze cases te doorlopen zodat je beter voorbereid bent op het ergste dat je als coach zo’n beetje kan overkomen.

Dit doen we op een bijzondere manier door middel van een speciaal door mij ontwikkelde rollenspel. Nu heb ik een enorme hekel aan traditionele “rollenspelen” tijdens trainingen en we gaan dus daar absoluut geen gebruik van maken. Het door mij ontwikkelde rollenspel voor coaching is gebaseerd op Dungeons & Dragons rollenspel dat in de jaren 70 van de vorige eeuw is ontwikkeld. Bij zo’n rollenspel is er een verhalenverteller die aan een groep avonturiers bepaalde situaties beschrijft waarbij deze avonturiers vervolgens volledig vrij zijn om te verzinnen hoe ze met die situatie omgaan. In dit geval gaat het om moeilijke coachingssituaties waarbij je met je eigen groep gaat bedenken hoe jij deze moeilijke situaties door middel van coaching oplost.

Dag 3: Jouw moeilijke gevallen
Het is de bedoeling dat elke deelnemer aan de NLP Coach Certificatie Dagen zelf één casus voor zichzelf uitwerkt zodat hij stap voor stap weet wat er tijdens de coaching is voorgevallen en hoe hij daarop gereageerd heeft. Na de bijzondere ervaringen van dag twee, weet je vervolgens hoe jij als verhalenverteller zelf jouw eigen casus aan de andere deelnemers kan presenteren in de vorm van een Dungeons & Dragons rollenspel. En dat gaan jij en de andere deelnemers dan ook doen zodat je niet alleen leert wat andere mensen in jouw situatie gedaan zouden hebben, maar dat jij ook ontdekt wat jij doet op het moment dat je in de schoenen van andere coaches komt te staan.

Kortom, wanneer je NLP Master Practitioner bent en je jezelf en jouw coaching naar een nog hoger niveau wilt tillen, schrijf je dan in voor de NLP Coach Certificatie Dagen met het onderstaande formulier:

P.S.

Mocht je nog geen NLP Master Practitioner zijn, vraag dan met het onderstaande formulier gerust een gratis en geheel vrijblijvend verkennend gesprek aan om te bespreken wat de beste optie is om top coach te worden:

0Shares