Automatisch je goed voelen

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) werkt veel met het onbewustzijn. Ik ga ervan uit dat er niets mis is met mensen met problemen, maar dat hun brein een ineffectieve manier geleerd heeft om met de problemen om te gaan. Meestal ontstaan dit soort negatieve patronen in tijden dat mensen door een moeilijke periode heen gaan. Het onbewustzijn is naarstig op zoek naar een manier om te overleven. Heeft het onbewuste eenmaal een manier gevonden dan houdt hij aan dit negatieve patroon vast omdat dit patroon hem eerder er doorheen gesleept heeft. Wat NLP vervolgens doet is dit onbewuste patroon bewust maken, veranderen en het nieuwe meer effectieve patroon meer onbewust maken.

De meeste mensen die met NLP aan de slag gaan, ervaren ook dat na een paar weken oefenen met de NLP technieken hun brein eigenlijk al automatisch in het positieve patroon schiet. Nu voel ik me meestal goed, maar uiteraard gebeuren er ook in mijn leven wel eens dingen waardoor ik me slecht ga voelen. Vrij snel gaat er dan een lichtje bij me op en denk ik: “Weet je wat jij doet? Je gaat je eigen medicijn nemen.” Dan begin ik aan de eerste stap van bijvoorbeeld de gevoelsomdraaitechniek om me goed te voelen, maar dan reageert mijn onbewustzijn meestal direct met een soort tegendraadse reactie van: “Oh ik weet al wat we gaan doen. Negatieve gevoel buiten je lichaam plaatsen, omdraaien, andere kleur geven en dan terugplaatsen en een goed gevoel oproepen. Weet je wat? Ik zet wel meteen een goed gevoel aan.” Het effect is dat ik eigenlijk zonder er echt bij na te hoeven denken me meteen weer goed begin te voelen. Op die manier automatiseer je je goede gevoel.

Wanneer je verder met NLP gaat, nadat je je hebt leren goed voelen, dan is het zaak om een hele catalogus op te bouwen met goede gevoelens en slimme strategieën. Aan de orde komen dan: ontspanning, zelfvertrouwen, motivatie, humor, enthousiasme, doorzettingsvermogen en ga zo maar door. Ook daar train je je brein in om dit soort gemoedstoestanden snel, effectief en makkelijk op te kunnen roepen. Vaardigheid hierin verlicht het leven.

Maar toch is dat niet het doel van NLP. Leren om grip op emoties te hebben, effectief met de werking van je brein om te gaan en excellent met gevoel te communiceren met andere mensen is slechts een eerste stap. Het werkelijke doel van NLP is om nadat je hiervan allemaal automatismen van hebt gemaakt om juist meer tijd en ruimte te bieden om bewust te genieten van de mooie momenten van het leven. NLP zorgt ervoor dat er meer goede momenten zijn, dat deze langer duren en dat je je er bewuster van bent dan voorheen. En het mooiste is dat als zo’n moment dan toch weer voorbij is, je met NLP de herinnering levendig kan herbeleven voor de rest van je leven.

0Shares

Je creëert niet je eigen werkelijkheid, maar

Je hoort wel eens zeggen: “je creëert je eigen werkelijkheid”. Dat is natuurlijk niet waar. Er is wel degelijk een werkelijkheid die los van ons staat. Als je stelt dat je je eigen werkelijkheid creëert dan spreekt daaruit de suggestie dat alles maar kan als je het maar kan verzinnen. Dat is overduidelijk niet waar. Je kan wel verzinnen dat je vandaag nog zonder enige hulpmiddelen op de planeet Mars gaat rondlopen, maar wat je ook doet dat zal niet gebeuren. Als je je eigen werkelijkheid helemaal zelf zou moeten maken zou dat ook veel te veel werk zijn. Gelukkig is er een werkelijkheid die ons input geeft zodat we alleen maar hoeven te ervaren wat er is.

Wel kan je de vraag stellen of wij de werkelijkheid echt kunnen kennen. Het antwoord op die vraag is: “Nee, we kennen de werkelijkheid alleen maar door wat onze vijf zintuigen opvangen en

hoe ons brein die signalen omzet naar onze beleving van de werkelijkheid”. Je ziet: voor een spiritueel iemand sta ik behoorlijk met beide benen op de grond. Waar het om draait is te zorgen dat je een zo rijk als mogelijk leven krijgt. Dat wil zeggen dat je ten volle je brein inzet om te genieten van de mooie momenten die de werkelijkheid je kan bieden.

In ons brein zitten tal van verschillende groepen hersencellen die allemaal verschillende functies uitvoeren. Zo zijn er hersencellen die ervoor zorgen dat we meeleven met andere mensen om ons heen. Er zijn hersencellen die ervoor zorgen dat we een goed gevoel krijgen als iemand een logisch verhaal houdt. Naast tal van verschillende functies zijn er ook hersencellen die ervoor zorgen dat we spirituele ervaringen hebben. In mijn visie zijn die hersencellen onontbeerlijk geweest om binnen de evolutie onze beschaving op te bouwen. Nadat we het niveau van een troep apen ontgroeit waren, moest er iets zijn dat ons mensen in grotere groepen kon binden. Spirituele ervaringen maakten het mogelijk om door middel van religie mensen tot een groep te maken.

Vandaag de dag is die noodzaak tot binding misschien minder nodig omdat we nu ook andere middelen hebben zoals bijvoorbeeld de staat of de gemeenschap. Toch ben ik van mening dat om een zo rijk als mogelijk leven te hebben, het belangrijk is om ook spirituele ervaringen te hebben. Op die manier maak je dan gebruik van alle hersencellen die je hebt en haal je het meeste uit het leven.

0Shares

Twee beloningssystemen in ons brein

Het leuke aan de samenwerking met het Aubrey Daniels Research Institute for Behavior Analysis (ADIRBA) van de Vrije Universiteit, is dat zij op hun beurt ook weer mij inspireren. De basis van hun werk is het ABC-model. ABC staat voor antecedenten (A), gedrag (B) en consequenties (C). Antecedenten gaan aan het gedrag vooraf en consequenties volgen het gedrag. Waar ADRIBA een goed punt heeft, is dat de consequenties meer invloed op toekomstig gedrag hebben dan de antecedenten.

Consequenties bestaan uit straf en beloning. Uit onderzoek blijkt dat straffen maar zeer beperkt werkt en dat je bij gedragsverandering veel beter gebruik kan maken van beloningen. Beloningen komen in twee varianten: materiele beloningen waarbij je geld of een kado krijgt, of sociale beloningen waarbij je aandacht, complimenten of lofbetuigingen krijgt. Het interessante is dat je beide terugziet in het brein. ADRIBA focust vooral op het dopamine beloningssysteem in het brein, maar in het brein is ook een oxytocine beloningssysteem aanwezig. Dopamine is vooral verbonden met materiele beloningen. Oxytocine vooral met sociale beloningen.

Voor mij is dat geen verrassing gezien het belang van dopamine en oxytocine voor het Neurogram®. Het Neurogram® is mijn neurologische versie van het Enneagram, het beste systeem voor persoonlijkheidstypering. In een van de eerdere nieuwsbrieven heb ik al laten zien hoe iemands persoonlijkheidstype invloed heeft op de soort beloningen die voor hem of haar het beste werken.

Wat het beloningssysteem van dopamine en oxytocine echter ook invloed op heeft, is de hoofdzonde en hoofddeugd van het Neurogram®. Elk type heeft een hoofdzonde. De hoofdzonde is gedrag dat positief lijkt, op korte termijn ook best iets oplevert, maar op langere termijn hel op aarde oplevert. Elk type heeft ook een hoofddeugd. De hoofddeugd lijkt negatief, levert op korte termijn ook weinig op, maar brengt hemel op aarde. Het leren van het Neurogram® is heel waardevol omdat het je leert hoe je stopt met je hoofdzonde en in plaats daarvan je hoofddeugd gaat doen.

Het dopamine en oxytocine beloningssysteem maakt wel duidelijk waarom het zo lastig is om je hoofdzonde te herkennen, laat staan te stoppen. En ook waarom het zo lastig is je eigen hoofddeugd te herkennen, laat staan er mee te beginnen. Omdat het doen van de hoofdzonde steeds op korte termijn iets oplevert en straf op lange termijn slecht werkt, worden we geconditioneerd om onze hoofdzonde te doen. En omdat een beloning op lange termijn weinig invloed heeft, en straf op korte termijn enigszins werkt, is het moeilijk om te starten met je hoofddeugd. Om die reden is training in het Neurogram® zo goed om te doen: het zorgt ervoor dat negatieve conditionering verdwijnt en je in plaats daarvan je leven positief inricht.

0Shares

“Ik kan het niet”

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) staat natuurlijk bekend om zijn technieken. Stap voor stap bepaalde oefeningen doen om ervoor te zorgen dat je je goed gaat voelen. Er is een NLP basistechniek voor elk zintuig: de gevoelsomdraaitechniek voor het stoppen van negatieve gevoelens, de zwart/wit terugspoeltechniek voor het neutraliseren van nare beelden en tenslotte technieken om te stoppen met gepieker. Deze technieken staan beschreven in het gratis rapport “Hoe stop je negatieve gevoelens“.

Vroeger ging NLP veel meer over het veranderen van negatieve overtuigingen, maar ik ben ervan overtuigd dat wanneer je zelf ervaart dat je op een snelle en makkelijke manier je goed kan voelen, dat je dan automatisch ook meteen je negatieve overtuigingen aanpast. Dat betekent dat de rol van overtuigingen in moderne NLP veel kleiner is. Dat is goed want soms lijkt het idee te ontstaan dat je met NLP alles kan. Dat is namelijk niet het geval. Er zijn genoeg voorbeelden van dingen die ik bijvoorbeeld niet kan. Zo kan ik geen president van de VS worden, hoe hard ik ook met NLP aan de slag ga. Het idee dat als je iets maar hard genoeg wilt, dat het je dan vanzelf lukt, is onzinnig. De praktijk wijst uit dat je door iets harder te willen alleen maar meer jezelf frustreert en het proces saboteert.

Maar NLP gaat er wel vanuit dat je veel meer kan dan dat je voor mogelijk houdt. In wezen kan je ervan uitgaan dat er altijd vijf meer mogelijkheden zijn om iets te bereiken of op te lossen dan dat je denkt. Dat betekent niet dat je alles kan, maar dat je ervan uit moet gaan dat je veel meer kan dan je denkt. In het geval dat je iets hebt waarvan je meent dat je het niet kan, maar wat je wel zou willen kunnen en wat je in principe ook zou moeten kunnen, doe dan eens de volgende oefeningen.

Stap 1: Verander de zin “ik kan het niet” in “ik kan het nog niet”. Merk op hoeveel dat ene woordje extra scheelt qua gevoel en hoeveel meer mogelijkheden zich nu aan je openbaren. Misschien kan je het nu nog niet maar kan je het wel leren.

Stap 2: Beeld je in hoe jij eruit zou zien als je het wel kan. Als het iets is wat je kan doen, bedenk dan hoe het eruit ziet wanneer je het aan het doen bent. Hoe meer je je inbeeldt hoe jij je gaat gedragen zodra je het kan, hoe meer je je brein programmeert om het in de toekomst ook zo te gaan doen.

Stap 3: De meeste mensen vinden de eerste keer als ze iets nieuws gaan doen het moeilijkst, vandaar dat mijn advies aan hen ook is om te beginnen met de tweede keer. Beeld je in dat je datgene wat je wilt kunnen al lange tijd kan en dat je er ondertussen echt goed in geworden bent en het gemakkelijk, ontspannen en vanzelfsprekend goed doet. Hoe verschilt dit beeld met het beeld uit stap 2?

Vaak gaat NLP over technieken en stappen, maar soms is het veranderen van een of meerdere woorden in een zin voldoende om jezelf de juiste richting in te sturen. En dat niet alleen: wanneer je goed wordt met het op de juiste wijze verwoorden van dit soort zaken wordt het ook makkelijker om je omgeving de goede richting in te helpen.

0Shares

Je brein is Bayesiaans

Het is erg leuk om te lezen dat psychiaters in het nieuwe veld binnen de psychiatrie genaamd Computationele Psychiatrie een flinke stap richting Neuro-Linguistisch Programmeren (NLP) hebben gezet. Zoals je misschien weet ben ik een aantal jaren verliefd geworden op statistiek. Sindsdien combineer ik NLP met Bayesiaanse statistiek. Beide passen perfect bij elkaar omdat beide uitgaan van de subjectieve beleving van het individu. Psychiaters gaan er nu ook vanuit dat ons brein op een Bayesiaanse manier werkt.

In het brein zie je twee belangrijke processen: zintuiglijke waarneming en alles wat we hebben geleerd in ons leven. Beide werken op een Bayesiaanse manier in ons brein. Ons brein is hiërarchisch georganiseerd. Dat betekent dat de zintuiglijke data letterlijk aan de onderkant van ons brein (bij de breinstam) als eerste worden verwerkt. Ons brein bepaalt op een Bayesiaanse statistische manier wat we zien, horen, voelen, ruiken en proeven.

Tegelijkertijd komt er vanuit de bovenkant van ons brein een Bayesiaans proces op gang dat voorziet wat we gaan ervaren aan de hand van alles wat we hebben geleerd in ons leven. Wat we hebben geleerd in ons leven noemen we binnen NLP het wereldmodel. Dus terwijl onze zintuigen doorgeven dat er een behoorlijk grote groene vlek voor ons staat, wordt er vanuit ons wereldmodel doorgegeven dat het waarschijnlijk om een boom gaat.

Interessant wordt het wanneer wat we ervaren en wat we verwachten te ervaren met elkaar in conflict zijn. Dit speelt vooral bij mensen die in de problemen zitten. Iemand die depressief is bijvoorbeeld heeft een wereldmodel waarbinnen het heel moeilijk is om zich goed te voelen. Als er dan in de omgeving toch iets gebeurt dat leuk is, dan is er een conflict tussen het proces van waarnemen en het wereldmodel.

Bij iemand met een depressie wint het wereldmodel het dan van de waarneming en verdwijnt wat leuk was uit de subjectieve beleving van deze persoon. Dat is dan ook meteen de reden waarom NLP zo goed werkt. NLP zorgt voor zulke indringende positieve ervaringen dat volgens ons onderzoek 80.3% van de mensen uit de problemen komt. Dat wil zeggen dat zij liever meer mogelijkheden creëeren in hun wereldmodel. Door meer mogelijkheden te creëeren in je wereldmodel krijg je meer opties en keuzes. Meer opties en keuzes geven je meer vrijheid. Want dat is waar NLP om draait: de vrijheid hebben om te kiezen voor hoe je je voelt en wat je doet.

0Shares

Een hypnotische pijnstiller

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is de meest geavanceerde manier waarop je aan hypnose kunt doen. Hypnose is het proces waarmee je door middel van suggesties mensen in een diepe trance brengt. In deze trance kunnen mensen dingen doen waar ze veel slechter in zijn op het moment dat ze wakker zijn. Een van die zaken die mensen wel in trance kunnen, maar veel slechter als ze wakker zijn, is pijnbeheersing en pijnbestrijding. Iemand die diep in trance is kan veel gemakkelijker pijn stoppen.

De drie belangrijkste manieren om met hypnose pijn te bestrijden zijn:

1) Handschoen anesthesie: in dit geval geef je iemand die diep in trance is de suggestie dat zijn hand in een bak met ijswater zit waardoor zijn hand eerst heel koud en daarna geheel ongevoelig wordt. Deze ongevoeligheid kan je vervolgens door middel van suggestie over het lichaam verplaatsen naar de plek waar de pijn zit.

2) Pijnschakelaar: door gehypnotiseerde mensen de suggestie te geven dat er in hun hoofd een controlekamer zit met daarin een schakelaar die de hoeveelheid pijn die zij ervaren regelt, kan je ervoor zorgen dat zij deze pijnschakelaar uitzetten waardoor ze geen pijn meer voelen.

3) Herbeleven pijnstiller: pijnstillers werken niet door de stof in de pijnstiller, maar door de reactie van ons brein en ons lichaam op die stof. Dat betekent dat wanneer je bij iemand in trance de suggestie doet dat hij weer een pijnstiller heeft genomen die hij in het echt reeds eerder heeft ervaren, door deze suggestie de pijn weer op dezelfde manier verdwijnt.

Niet alle pijnen kan je met hypnose laten verdwijnen. Zelf heb ik praktisch nooit meer last van hoofdpijn, maar toen ik een paar jaar geleden met een alvleesklierontsteking in het ziekenhuis lag te vergaan van pijn bracht hypnose net zo weinig verlichting als de morfine. Tegelijkertijd heb ik zelf bij mijn eigen cliënten uit mijn privé coachingspraktijk met regelmaat gezien dat chronische pijnen als sneeuw voor de zon verdwenen. Vandaar dat het altijd een goed idee is om uit te zoeken wat je met NLP & hypnose kan bereiken bij tal van problemen inclusief pijn.

0Shares

Wat is jouw grote doel in het leven

“Wat is jouw doel in je leven?” is natuurlijk een grote vraag. Maar het is ook een belangrijke vraag. Want wat blijkt? Mensen met een doel in hun leven, leven langer, blijven langer gezond en zijn gelukkiger. Vaak zijn mensen met een doel in hun leven spiritueel. Hun geloof geeft ze dan een doel. Gelukkig maakt Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) het mogelijk om los te komen van de vraag of een geloof nu wel of niet klopt. In plaats daarvan kijk je met NLP puur naar hoe mensen zich gedragen en wat zij doen.

Om die reden vind ik het werk wat ik doe dan ook spiritualiteit voor atheïsten en atheïsme voor spirituele mensen. Naar mijn mening geloven sommige mensen te veel en andere mensen te weinig. Het grote probleem met zowel atheïsten als ware gelovigen is dat zij ten onrechte denken dat ze de absolute waarheid in pacht hebben. Wanneer je, zoals ik, leert denken in termen van waarschijnlijkheid in plaats van waarheid (wat veel gezonder is), dan weet je dat er altijd wel een kans is, hoe klein ook, dat het tegenovergestelde van wat je vindt later het geval zal blijken te zijn.

Laat ik dat nog een keer herhalen omdat het zo belangrijk is. Waarschijnlijkheid leert ons dat alles wat wij kunnen bedenken altijd een kans heeft. Alleen is die kans vaak heel klein. Zo is er een kans dat er smurfen op de maan wonen, maar persoonlijk acht ik die kans heel klein. Mensen die denken dat ze zeker weten dat iets onmogelijk is of noodzakelijk, maken dus per definitie een vergissing. Ze verwarren iets waarvan zij vinden dat het een hele kleine kans heeft met een onmogelijkheid. En ze verwarren iets dat zij zeer waarschijnlijk vinden met noodzakelijkheid.

Dus los van de vraag hoe waarschijnlijk je het acht dat jij een specifiek doel in je leven hebt, er is altijd een kans dat je zo’n doel hebt, ook al weet je nog niet wat jouw doel is. Aangezien het hebben van een doel in je leven zo goed werkt om de kwaliteit van je leven te verbeteren, is het volgens mij slim om als je nog niet weet wat je doel in je leven is, ervoor te zorgen dat je dat ontdekt of dat je een doel in je leven krijgt.

Bovendien blijkt het zo te zijn dat wanneer je op lange termijn weet wat de bedoeling is, dit veel rust geeft aan je onbewustzijn. Je onbewustzijn stuurt jou de hele dag aan de hand van wat je doelen en je waarden zijn. Zonder lange termijn plan, ontstaat er onnodige stress bij het onbewustzijn omdat het onbewustzijn dan niet weet welke kant je op wil in je leven. Tegelijkertijd vinden de meeste mensen het lastig om vooruit te kijken. De meeste mensen hebben geen idee wat ze over twee jaar met hun leven doen. Laat staan over dertig jaar. Gelukkig is er binnen Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) een speciale techniek om een Dertig Jaren Plan te maken. Wanneer je dit plan hebt, dan heb je niet alleen een doel in je leven, maar vindt je onbewustzijn ook veel rust omdat het weet welke kant je met je leven op wil. Vandaar dat het altijd slim is om te ontdekken wat je Dertig Jaren Plan is.

0Shares

Wat is ‘nudging’ en waarom is het belangrijk?

De overheid heeft ‘nudging’ ontdekt en is op zoek naar steeds meer toepassingen om je onbewust te beïnvloeden. Want dat is wat nudging is: mensen onbewust een klein zetje de goede richting in geven. Het bekendste voorbeeld is toevallig een uitvinding van een Nederlander. Het is niet het meest smakelijke voorbeeld, want nudging is bij toeval ontdekt doordat het bleek dat mannen meer in de pot plassen als er een plaatje van de vlieg in de pot zit. Zo’n vlieg leidt tot schonere toiletten en minder schoonmaakkosten.

Tegenwoordig zie je steeds meer snelheidsmeters langs de weg die aangeven of je te hard (droevig rood gezichtje) of keurig binnen de maximum snelheid rijdt (blij groen gezichtje). Ongeacht hoe stoer iemand ook probeert om die signalen te negeren, je ziet na de introductie van zo’n snelheidsmeter meteen een flinke daling van de gemiddelde snelheid.

Met Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is de reden waarom nudging werkt snel te ontdekken. Enerzijds geeft het mensen een doel (de vlieg) en anderzijds geeft het feedback (de snelheidsmeter). Beide zijn cruciaal voor hoe ons brein werkt. Ons onbewustzijn heeft doelen nodig zodat het onbewuste in staat is om uit te rekenen wat het beste is om te doen om dat doel te bereiken. Vandaar dat een belangrijk onderdeel bij NLP het dertig jaren plan is. Bijna niemand is in staat om dertig jaar vooruit te kijken, maar toch blijkt dat je onbewustzijn veel rust vindt wanneer het weet wat de komende dertig jaar de bedoeling is.

Ook feedback is van groot belang bij NLP. Weet je eenmaal wat je doelen zijn, dan heb je feedback nodig om erachter te komen of je huidige gedrag ook daadwerkelijk die doelen dichterbij brengt. Met feedback kan je overal goed in worden. Afhankelijk van hoe ingewikkeld of hoe gemakkelijk de taak is, duurt het misschien korter of langer. Maar zolang je een feedback mechanisme inbouwt in je systeem dan gaat er vanzelf een moment komen dat je er goed in bent geworden. Het enige wat daarvoor nodig is, naast de feedback en het doel, is dat je genoeg variatie in je gedragingen hebt en genoeg flexibiliteit. Zodat je afhankelijk van wat voor feedback je krijgt, je flexibel genoeg bent om een en ander op een nieuwe manier uit te gaan proberen. Met NLP leer je deze vier zaken: doelen stellen, feedback gebruiken, en genoeg variatie en flexibiliteit kweken.

0Shares

Blijere kinderen met NLP

Toen op mijn veertiende mijn eerste vriendinnetje het uitmaakte, was ik volledig overstuur. Ik weet nog goed dat met tranen over mijn wangen bungelend terug naar huis fietste waar mijn moeder mij opving met thee en een koekje. Het heeft een aantal dagen geduurd voordat ik over Els heen was. De reden daarvoor was dat ik als kind nooit geleerd had om goed met mijn emoties om te gaan. Je kan kinderen niet vroeg genoeg leren om hun brein goed te gebruiken. Niet alleen is het voor kinderen veel gemakkelijker jong te leren dan op latere leeftijd, want voorkomen is beter dan genezen.

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) werkt hartstikke goed bij kinderen. Niet alleen op de NLP voor kinderen dag, maar bijvoorbeeld ook wanneer jonge kinderen mijn NLP prentenboek “Joost is blij” voorgelezen wordt zo getuige deze email die ik ontving:

“Hallo Joost,

Gisteren was mijn zoon van 7 verdrietig omdat ik iets had opgeruimd dat niet de bedoeling was. Ik zei hem alvast in bed te gaan liggen en dan zouden we het even bespreken. Toen ik even later kwam om het op te lossen, was hij weer helemaal blij. Hij vertelde dat hij de gevoel omdraaitechniek had toegepast en is daarna heerlijk gaan slapen. ‘s Middags hadden we samen jouw e-book voor kids bekeken. Toen ik hem het liet zien en vroeg waar zijn slechte gevoel zat, begon hij meteen met z’n hand over z’n buik te draaien. Hij vond het zeer vanzelfsprekend en ontzettend simpel om het “even” buiten zich te plaatsen, om te draaien en weer terug te stoppen. Hij heeft het ook aan z’n kleine broer van 5 uitgelegd. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen!

Groetjes,

Pauline”

De reden dat NLP zo goed werkt bij kinderen is omdat zij nog in een magische wereld leven waar van alles mogelijk is. Als we opgroeien nemen we onszelf steeds serieuzer en halen we in ons hoofd wat wij denken dat haalbaar en realistisch is. Dat we daarmee onszelf de mogelijkheden ontnemen waarmee we op een gemakkelijke manier beter met onszelf, met anderen en met de wereld om kunnen gaan, ontgaat menigeen.

Nu hebben de meeste kinderen niet meteen training nodig om zich beter te gaan voelen. Vaak gaat het emotioneel prima met ze. Wat wel van groot belang is, is dat zij de boodschap mee krijgen in hun opvoeding dat het okay is om je goed te voelen. En dat er tal van mogelijkheden zijn om als je ooit een keer tegen iets ellendigs aanloopt er goed mee om te gaan en er minimaal last van te hebben. Het is bij uitstek de taak van ons als volwassenen en de ouders en docenten om die boodschap mee te geven. Ik groeide op met het idee dat diepe dalen bij het leven zouden horen. Ik had er veel aan gehad als iemand mij gezegd had dat die dalen nergens voor nodig zijn en dat het prima is om van het leven te genieten.

0Shares

De illusie van een “ik”

Het klinkt zo vertrouwd en voor de hand liggend: ik ben wie ik ben. Wie we zijn is sterk verbonden met hoe we onszelf bewust ervaren. En dat is toch vooral als een “ik”, een persoon, iemand die handelt. Gelukkig maar, want we weten aan de hand van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening genaamd “depersonalisatie” dat het proces in ons brein dat deze ervaring van een “ik” voortbrengt in zeldzame gevallen verstoord kan raken. Zelf heb ik een aantal keer een cliënt gehad met depersonalisatieproblematiek en hoewel ik vaak als coach met zeer ernstige situaties te maken heb, is dit toch wel een van de meest ellendige. Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) blijkt in de meeste van deze situatie gelukkig soelaas te bieden.

Dat ons ‘ik” voortkomt uit de processen van ons brein zorgt er ook voor dat ons “ik” een soort van illusie is. We hebben wel het idee dat wij de persoon zijn die handelt, maar een groot deel van wat wij doen, komt voort uit ons onbewustzijn. Enerzijds zijn dat de onbewuste patronen, zowel negatief als positief, die we ons hebben eigengemaakt in ons leven. Maar anderszijds komt dit onbewuste gedrag ook voort uit onze persoonlijkheid. Waar de onbewuste patronen vooral volgen op wat ons brein heeft geleerd, volgt onze persoonlijkheid op de biologie van ons brein. Net zoals dat mijn lichaam van jouw lichaam verschilt, verschilt jouw brein ook van het mijne. Die verschillen op het niveau van het brein geven ons een ander karakter.

Dat betekent dat om goed om te gaan met andere mensen het nodig is om niet alleen goed te luisteren naar wat zij bewust te vertellen hebben, maar ook goed in te schatten wat voor onbewuste programmering hun gedrag beïnvloedt. Vandaar dat het Enneagram zo’n handige tool is. Niet alleen zorgt inzicht in het Enneagram ervoor dat je zelf meer ontspant en minder stresst, maar het Enneagram zorgt er ook voor dat je veel beter met andere mensen kan omgaan. Met het Enneagram ga je beter om met andere mensen, omdat je veel beter in staat bent om te begrijpen waar hun gedrag vandaan komt en waar ze heen willen.

Een mooi voorbeeld hiervan is het verschil tussen probleemmakers en probleemoplossers. Elk Enneagram Type is of een probleemmaker of een probleemoplosser. Het maakt in de omgang van mensen nogal veel uit of je te maken hebt wiens basisinsteek is om problemen op te lossen of om problemen te maken. Hier van tevoren rekening mee kunnen houden, zorgt ervoor dat je veel beter in staat bent om ervoor te zorgen dat situaties goed worden opgelost en mensen gemotiveerd met elkaar de juiste richting in werken. Hieronder volgt een tabel met daarin een overzicht van de probleemoplossers en de probleemmakers:

 

Enneagram Type Probleemmaker of Probleemoplosser
Type 1 Probleemmaker
Type 2 Probleemmaker
Type 3 Probleemoplosser
Type 4 Probleemmaker
Type 5 Probleemmaker
Type 6 Probleemoplosser
Type 7 Probleemoplosser
Type 8 Probleemmaker
Type 9 Probleemoplosser
0Shares