Bewust en Onbewust

Over het onbewustzijn bestaat veel onduidelijkheid. En ook over het bewustzijn is veel meer helderheid te bieden. Dit is belangrijk omdat het mijn visie is dat er niet zo zeer iets mis is met mensen die problemen hebben met stress, angst of depressie hebben, maar dat hun onbewustzijn simpel weg de verkeerde dingen geleerd heeft.

Het oudste en meest primitieve deel van onze hersenen bepaald onze vecht/vlucht reactie op wat wij al dan niet bewust waarnemen. Waarneer er een situatie waargenomen wordt die directe actie vereist volgens ons onbewustzijn, dan wordt deze actie ook direct door dit deel van de hersenen aangestuurd. Tegelijkertijd wordt het deel van ons hersenen waar ons bewustzijn huist, bestookt met storende signalen. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat ons nadenken interfereert aan ons handelen omdat hiermee onnodige vertraging in de reactie komt.

Continue reading Bewust en Onbewust

25Shares

Negatief is Positief

De afgelopen workshops zijn met veel plezier gedaan en beleefd. De feedback was zeer positief zoals deze reactie van een deelnemer:

“Om te beginnen wil ik je schrijven dat ik een hele leuke en interessante dag heb gehad gisteren. Ik ben ook erg benieuwd hoe het allemaal gaat werken en hoe je die technieken op jezelf moet toepassen gezien we de meeste met zijn tweeën hebben gedaan. Ik vond dat jij het goed en leuk (vind ik zeer belangrijk) deed, je was goed te verstaan en aangenaam om naar te luisteren. De groep vond ik ook prima, net niet te groot en niet te klein.”

Continue reading Negatief is Positief

19Shares

Je brein als medicijn

De afgelopen tijd is het boek Je Brein Als Medicijn in de publiciteit geweest. Dit is een van de eerste publicaties van een psychiater die aangeeft dat voor het verhelpen van problemen zoals stress, burn-out, depressie of angsten ook hele andere methodes werken dan regulier wordt toegepast. Steeds meer blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat de connecties die ons brein maakt tussen herinneringen of ideeën over de toekomst en onze emotionele reacties op een snelle en comfortabele manier verbroken kunnen worden.

Wat men echter niet wetenschappelijk kan aantonen is wat de invloed is van de behandelaar. Juist omdat wetenschap probeert vast te stellen wat werkt bij iedereen. Echter wanneer het gaat om mensen andere patronen aan te leren waardoor ze zich beter gaan voelen, dan is de invloed van de behandelaar juist zo belangrijk. Hoe beter hij of zij kan aangeven op welke manier negatieve gedachtes en emoties gestopt kunnen worden, hoe sneller iemand de problemen achter zich laat.

Wat nu uit wetenschappelijk onderzoek blijkt is dat wanneer je de eigenschappen waarmee de negatieve emotie in ons brein is gecodeerd veranderd, ons brein niet meer in staat is om die emotie terug te halen. Dit is precies wat je doet met de technieken zoals die staan beschreven in het rapport Hoe Angst en Onzekerheid te Stoppen. Door op een andere manier om te gaan met wat je voelt, denkt en je inbeeldt, stop je de nare gevoelens en kun je je weer goed voelen.

Middelen zoals Seroxat als antidepressiva of om angsten weg te drukken, werken meestal niet goed omdat de link in ons brein niet verbroken wordt. Hoewel het moeilijker wordt voor onze hersenen om het oude patroon in zijn vroegere heftigheid te herleven, wordt tegelijkertijd ook tal van goede gevoelens naar de achtergrond weggedrukt. Dat dit soort stoffen actief op het brein inwerken, blijkt ook wel uit het feit dat bij 50% van de mensen met angststoornissen, deze verdwijnen zodra men stopt met koffie drinken.

Door de technieken uit het gratis rapport “Hoe zit je brein in elkaar volgens NLP” goed te leren, ben je in staat om de link tussen gedachtes en negatieve emotie wel te stoppen. En tegelijkertijd van juist hetzelfde mechanisme gebruik te maken om de momenten waarop je je goed voelde weer terug te halen en te versterken.

43Shares

De biologische basis van angsten

Steeds vaker kom ik tegen dat huisartsen een in mijn ogen vreemde voorstelling van zaken geven ten aanzien van de lichamelijke oorzaken van angsten. Ik weet niet of dit met name komt door de lobby van de medicijnindustrie die producten als Seroxat aanprijzen voor off-label gebruik tegen angsten, maar het feit is wel dat veel mensen dit soort middelen gebruiken om hun angstgevoel te onderdrukken.

Laat ik voorop stellen dat ik van mening ben dat sommige mensen baat hebben bij middelen als Seroxat. Maar een overgroot deel van de gebruikers van deze producten, heeft meer baat bij het leren stoppen van dit soort gevoelens. De meeste mensen die ik gesproken hebben, geven toch aan dat het gebruik de angst alleen maar als het ware naar achter duwt en niet laat verdwijnen. Echter tegelijkertijd worden ook positieve gevoelens van geluk en plezier weggeduwd zodat je een veel vlakker leven krijgt. Een van de nadelen hiervan is dat onder andere ook seksuele opwinding minder wordt.

Ook ik kan helaas niet garanderen dat een NLP behandeling helpt. Om de zoveel tijd kom ik een situatie tegen waarbij ik niet kan helpen. Dat is niet alleen vervelend voor mij, maar vooral voor de ander. Desalniettemin werkt het bij meer dan 90% van de mensen die bij mij komen goed. Door dit hoge succespercentage, ben ik in staat om de NLP behandeling op no cure, no pay basis aan te bieden. Ik hanteer namelijk de stelregel dat als het niet werkt, je ook geen rekening krijgt en ook niets betaald.

Soms wordt bij het voorschrijven van middelen als Seroxat de verklaring gegeven dat sommige mensen te weinig serotonine aanmaken en daarom een dergelijk middel moeten gebruiken. Dit is echter wel heel kort door de bocht. Weliswaar dat serotonine enige invloed heeft, maar deze invloed is anders dat een dergelijke idee suggereert. Daarnaast zijn er NLP technieken om je brein te trainen meer serotonine aan te maken.

Mocht het probleem alleen zijn dat je te weinig serotonine zou aanmaken, dan lag het veel meer voor de hand om je een preparaat van aminozuren (de voorlopers van serotonine in je brein) te geven, waardoor je brein makkelijk meer serotonine aanmaakt. Middelen als Seroxat maken ook geen serotonine aan, ze werken op een heel andere manier. Het gebruik van aminozuren is echter af te raden (het gebruik van sommige aminozuren is zelfs illegaal op het ogenblik in Nederland) omdat door het gebruik hiervan je brein lui wordt in het zelf produceren van deze stoffen. Je brein is net een soort chemische fabriek die al deze stoffen zelf aanmaakt. Dat moet je juist stimuleren en niet afremmen.

Serotonine zorgt er echter niet voor dat je blij en gelukkig wordt, maar dat je emotioneel rustiger en kalmer wordt. Bij een gebrek aan serotonine kun je ook makkelijker in extase komen. Net zo als je vatbaarder bent voor angstgevoelens of depressieve gevoelens. Wat Seroxat doet is ervoor zorgen dat het moeilijker wordt voor je brein om het patroon van een angstgevoel op te roepen. Maar het doet dit op een primitieve wijze: het zorgt ervoor dat tal van emotionele gevoelens onderdrukt worden. Ook de goede!

En dat terwijl de meeste mensen met NLP makkelijk angstgevoelens kunnen stoppen met de technieken die in het rapport staan. Daarnaast zijn er twee snelle manieren om controle te krijgen over de chemicaliën die in je hersenen zitten.

De eerste is om serotonine aan te maken. Het gedeelte in je hersenen dat serotonine aanmaakt zit toevallig precies naast het gedeelte dat de spiertjes rond onze mond bestuurt. Ons brein is geen precisie-instrument, maar gebruikt juist soort hagelschot aan stroompjes om bepaalde signalen door te sturen. Hierdoor ga je meer serotonine aanmaken wanneer je je mond heftig beweegt. Een goede manier is om dus extreem geforceerd te gaan glimlachen op het moment dat je je niet goed voelt.

Op zo’n zelfde manier kun je er ook voor zorgen dat er endorfine in je brein vrijkomt. Van endorfine ga je je wel heel goed voelen. Dit komt met name vrij bij sporten of het behalen van bijzondere prestaties. Maar ook wanneer je hartelijk en breeduit lacht. Dat is de reden dat bij veel oefeningen waarbij je terug moet denken aan een moment dat je je goed voelde, het handig is om een moment te nemen waarbij je moest lachen. Wanneer je daar aan terugdenkt, schiet dan weer in de lach en versterk dat gevoel totdat je hard zit te lachen. En daarmee je brein volstopt met endorfine.

Dit alles is genetisch bepaald. Of het nu goed gaat of niet goed gaat, het is genetisch bepaald. Als je morgen van de ene op de andere dag weer helemaal de oude bent (en dit gebeurt vaker dan je denkt), dan is ook dat genetisch bepaald. Met andere woorden: als je niet precies kan stellen welke genen verantwoordelijk zijn, dan verklaart een beroep op genetica niets. Wat mij betreft kunnen we dat dan ook achterwege laten, en het zou goed zijn als onze artsen dat ook deden. Voor genezen is het belangrijk om ook de hoop en de verwachting te hebben dat het gaat lukken.

Het goede nieuws is wel dat derde en vierde generatie anti-depressiva een stuk beter werken dan de oude medicijnen zoals Prozac en Seroxat. Er vindt daar veel minder afvlakking bij plaats en ze combineren prima met NLP.

28Shares

Waar komt het Enneagram vandaan?

Het Neurogram
Het Neurogram
Sommige mensen traceren het Enneagram terug op de Sufi’s, een mystieke Islamitische stroming. De Sufi’s zijn enigszins bekend van hun wijze parabelen vergelijkbaar met het Zen-boeddhisme. De leukste uit het Zen-boeddhisme vind ik: “Wie is de meester die het gras groen maakt?”

Uit de Sufi traditie is er de volgende parabel. Een wijze sufimeester diende een kalief die door tegenspoed verslagen werd door een andere kalief. Omdat de nieuwe kalief ook alle vertrouwelingen van de oude kalief liet doden, verzocht de sufimeester om een onderhoud. Daarin stelde de sufimeester dat de nieuwe kalief voor dat zijn dood alleen maar tot teleurstelling zou leiden, omdat hij dood niet in staat zou zijn het paard van de kalief te laten vliegen. En wilde de nieuwe kalief dan geen vliegend paard. Daar had de kalief wel oren naar en dus werd afgesproken dat de sufimeester een jaar de tijd zou hebben om het paard van de kalief te laten vliegen.

Terug in zijn school vroeg een van zijn leerlingen of de sufimeester überhaupt wel paarden kon laten vliegen, waarop de sufimeester antwoordde: “Op deze wijze leef ik een jaar langer. In een jaar kan veel gebeuren. Misschien wordt ook deze kalief binnen een jaar verslagen. Misschien kan ik ontsnappen of wat dan ook. En bovendien, misschien lukt het me wel om dat paard te laten vliegen!”

Andere mensen refereren aan Gurdjief als bron van het Enneagram. Het wordt echter allemaal weinig aangetoond. Wat dat betreft houd ik me vast aan de manier waarop ik het geleerd heb, namelijk via de zogenaamde orale traditie. Binnen de orale traditie wordt de kennis over het Enneagram mondeling overgedragen.

Dit werkt veel beter dan met behulp van boeken. Natuurlijk is het goed en makkelijk om een boek te hebben om als naslagwerk te dienen om op die manier een goed overzicht te krijgen van alle eigenschappen van elk type. Maar het vaststellen van wie welk type is, is een proces dat alleen tot zekerheid en inzicht leidt wanneer dat gebeurt tijdens een gesprek. Door te kijken en te luisteren hoe de ander reageert, kun je tot zekere conclusies komen. Of je kijkt en luistert goed naar wat iemand zegt en hoe hij of zij reageert en je test of je vermoedens bewaarheid worden.

De vroegste referentie naar het Enneagram dat hard op papier staat, is Ichazo. Ichazo heeft in de jaren zeventig enkele seminars gehouden over het Enneagram in Zuid-Amerika. Hoewel Ichazo van mening was dat het Enneagram vooral mondeling door gegeven moest worden, heeft hij toch de psychiater Naranjo uit Chili toestemming gegeven om over het Enneagram te publiceren. En daarmee is het Enneagram langzaam maar zeker bekend geworden.

De reden dat Naranjo over het Enneagram mocht publiceren is dat hij als psychiater gebruik maakte van Gestalttherapie, een van de voorlopers van NLP. Dat betekende dat Naranjo daadwerkelijk wat deed met de kennis over je persoonlijkheid die je met het Enneagram opdoet. Want dat is de grote vraag. Wat doe je met die kennis als die eenmaal hebt opgedaan?

Uit een overvloed van wetenschappelijke studies naar de slechte resultaten van reguliere psycho-therapie, is gebleken dat kennis van een probleem het probleem niet oplost. Op papier klinkt het idee dat inzicht tot oplossingen leidt mooi, maar helaas blijkt in de praktijk dat inzicht in het probleem niet helpt.

In plaats van te praten over vroeger en het verleden en te focussen op wat er allemaal misgegaan is, blijkt het veel beter te werken om mensen nieuwe manieren van gedrag te leren waarmee ze nu nare gevoelens kunnen stoppen en weer kunnen focussen op wat goed gaat de komende tijd. Het mooie aan het verleden is juist dat het voorbij is. Als er nare dingen gebeurd zijn vroeger, dan is het vooral zaak om dat te laten rusten en niet alles weer te laten herbeleven. Met de NLP technieken van vandaag de dag is dat ook niet meer nodig.

En juist hier helpt kennis van de persoonlijkheid. Wanneer je in staat bent om mensen veranderingen te leren waardoor ze weten hoe ze zaken in hun leven beter kunnen aanpassen, heeft het zin om te onderzoeken hoe de persoonlijkheid in elkaar steekt. Zonder deze vervolgstap blijft het allemaal in het luchtledige hangen, of erger nog gaat men op basis van beperkt zelfinzicht het negatieve gedrag extra benadrukken en vaster zetten. Daarom is het goed om steeds bewust te zijn van de vraag of iets je helpt om meer persoonlijke vrijheid te krijgen of juist niet. Ik zou alleen het eerste doen en het laatste laten, want het universum is ook van jou. Ook jij hebt recht op een volwaardig en gelukkig leven.

8Shares

Bewust onbewust

In veel van mijn nieuwsbrieven of rapporten staan technieken om controle te krijgen over negatieve emoties. Ook in mijn NLP behandelingen leer ik iemand met name om zoveel controle te krijgen over angsten of depressieve gevoelens dat hij of zij in staat is om wanneer zo?n gevoel opkomt dit te stoppen en welbewust een goed gevoel te beginnen. Dit alles werkt op basis van het verschil tussen bewustzijn en onbewustzijn.

Nu wordt er in de wetenschap veel over gediscussieerd of bewustzijn en onbewustzijn überhaupt wel bestaan. Gelukkig maak ik me alleen druk over of iets snel en goed werkt. Ik hanteer een makkelijke definitie: bewustzijn is dat gedeelte van de hersenen die ervoor zorgen dat we iets bewust meemaken. Het onbewustzijn is de rest van de hersenen. Het bewustzijnsgedeelte is slechts een heel klein deel van onze hersenen. Het overgrote deel is onbewust.
Hierdoor blijkt ook uit wetenschappelijk onderzoek dat de mens maar heel weinig echt bewust doet op een dag. Wanneer je nu bij jezelf bedenkt hoeveel procent van de tijd je bewust bezig bent op een dag, op welk percentage kom jij dan uit? Het blijkt in de praktijk ongeveer vijf procent te zijn, en daarmee is ongeveer vijfennegentig procent onbewust.

Een mooi voorbeeld is praten. Wanneer je praat dan weet je (meestal) wel waarover je praat, maar de zinnen die je uitspreekt worden onbewust gevormd. Je denkt er niet over na voordat je een zin zegt. De zin komt als het ware uit het niets zo in je op. In werkelijkheid was de zin al gevormd in je onbewustzijn. Alleen had je dat uiteraard nog niet door.Dat is ook de reden dat NLP zo goed werkt. Ons onbewustzijn verwerkt wel zinnen, maar we zijn het ons niet bewust. De hele dag door komt er via onze oren geluid naar binnen. Als iemand iets zegt kunnen we niet anders dan het te horen.

Omdat ons onbewustzijn nu precies het oude, primitieve gedeelte van ons brein is, volgt het de instructies die het hoort nauwlettend op. Zeker onder invloed van bepaalde chemicaliën in ons brein, leert ons onbewustzijn snel. Zodra bijvoorbeeld in de pubertijd de hormonen toeslaan, leren we snel interesse in het andere geslacht aan. Gunden we daarvoor het andere geslacht nog geen blik waardig, van het ene op het andere moment lijkt niets anders ons meer te bekoren.
Zo ook als iemand iets traumatisch meemaakt. In mijn praktijk kom ik met regelmaat de meest verschrikkelijke gebeurtenissen tegen. Wat er gebeurd is dat ons onbewustzijn op zo?n moment onder invloed van onder andere adrenaline, heel snel een overlevingsmechanisme aanleert. En dit is goed, want het sleept de getraumatiseerde persoon door de moeilijke periode heen. Echter, later blijkt het overlevingsmechanisme minder goed te werken, wanneer het bijvoorbeeld als een fobie naar voren komt.

Gelukkig is ons primitieve gedeelte van ons brein zeer begaan met onszelf. Het is misschien wel het meest egoïstische deel van je brein. Het wil niets dan goeds voor jou. Zodra ik er tegen begin te praten, dan merkt het onbewustzijn meteen op dat de technieken goed te gebruiken zijn en leer je het zo van het ene op het andere moment. Anders dan bij reguliere behandeling waar men onnodig jou aan het woord laat om over dingen te praten die a) niet leuk zijn en b) er niet toe doen, praat ik in een NLP behandeling juist veel. Op die manier leer ik je te focussen op wat goed gaat en op welke manier je ervoor kunt zorgen dat dingen beter gaan. Tachtig procent van wat ik zeg is echter niet voor jou bedoeld, maar voor je onbewustzijn.

Het proces wat ik opzoek is om eerst bewuste controle te krijgen over onbewuste processen. Om op die manier te ontdekken wat niet goed werkt, dit te stoppen en te vervangen voor iets dat wel goed werkt. Wanneer je daarna zelf ervaart hoe makkelijk en comfortabel je dit elke dag doet, dan groeit hiermee meer en meer het vertrouwen dat alles opgelost is. Op gegeven moment is dit vertrouwen zo sterk gegroeid dat je onbewustzijn van tevoren al weet wat je gaat doen.
Op dat moment gebeurt er het volgende: stel je begint je niet goed te voelen om wat voor reden dan ook, dan grijpt je onbewustzijn meteen in, omdat het weet dat je het toch wel zou stoppen en je weer goed zou voelen. Op die manier wordt de nieuwe bewuste techniek onbewust verinnerlijkt met als effect dat je zonder er bij na te denken je toch makkelijk en eenvoudig goed voelt. Met recht bewust onbewust.

13Shares

Het voordeel van psychologie

Hopelijk is elk een jaar waarin je dromen in vervulling gaan en je
werkelijk rijk mag worden (niet alleen in de zin van geld, maar ook van
liefde en gezondheid).

In het NRC van afgelopen zaterdag stond een groot artikel over een
psychologisch onderzoek naar de link tussen succes en geluk dat vooral als
positief nieuws wordt bestempeld. Alleen haalde de journalist er veel meer
psychologische data uit.

Een van de vreemdste conclusies was dat je geluk voor 50% genetisch bepaald
is, voor 10% afhankelijk is van je maatschappelijke positie (geld, huis,
werk etc.) en voor 40% van jezelf. Dat wil zeggen als je leert om je goed te
voelen om niets je al voor een groot deel gelukkiger kan worden.

Gelukkig denk ik dat het nog beter kan. Psychologisch onderzoek is gebaseerd
op de verkeerde vorm van statistiek, namelijk het frequentisme in plaats van
Bayesiaanse statistiek. En frequentische statistiek maakt gebruikt van
normaalverdelingen, zoals je misschien wel of niet weet. Een normaalverdeling
zorgt ervoor dat het statistisch onderzoek toepasbaar is op grote groepen mensen.

Echter, er zitten in elke normaalverdeling altijd twee extremen kanten. Daar
zitten de mensen met wie het veel slechter gaat dan gemiddeld. Of, aan de
andere kant van de verdeling, de mensen met wie het veel beter gaat dan
gemiddeld.

Het leuke van NLP nu is dat zij de mensen met wie het veel beter gaat dan
gemiddeld, onderzocht heeft en hun manieren om veel gelukkiger te zijn heeft
gekopieerd. Waar bij een gemiddeld mens geluk voor 50% afhankelijk is van
genetica, 10% van omstandigheden en 40% van jezelf, heeft iemand die NLP
technieken geleerd heeft veel meer grip op zijn of haar eigen geluk.

En dat is het voordeel van psychologie: zij geeft aan wat normale mensen
mogen verwachten. Gelukkig ga ik ervan uit dat jij en ik bijzondere mensen
zijn die veel beter kunnen. Dus wat dat betreft hoop ik dat voor jou dit jaar
een wereld aan mogelijkheden opengaat.

15Shares

Creativiteit en NLP

Een van de beste, maar vaak onderbelichte manieren om je snel goed te gaan voelen, is om creatief bezig te zijn. Je kunt je tijd op vele manieren invullen. Hierbij gaat het voor een deel van de tijd om dingen die je moet doen. Eten, werken dat soort dingen. Ik heb altijd het gevoel dat je vervolgens met je vrije tijd twee dingen kunt doen: of consumeren of produceren.

Met andere woorden: je kunt genieten van televisie kijken, een boek lezen of naar de film gaan. Dat noem ik consumeren. Het alternatief is produceren. Dat wil zeggen iets nieuws maken. Als ik het bijvoorbeeld druk heb met NLP.amsterdam (en het is eigenlijk altijd druk), dan vind ik het heerlijk ontspannend om muziek te maken. Muziek maken is mijn manier van creatief bezig zijn en dat voelt heerlijk. Hier is wat muziek die ik heb gemaakt (laat me gerust in de comments weten wat je ervan vindt):

Sommige mensen hebben het gevoel dat ze helemaal niet creatief zijn. Ik weet niet wie ze dat wijs gemaakt heeft in het verleden, maar wie het ook was hij zat fout. Iedereen is creatief. Het is een vaste eigenschap van onze hersenen. Uiteraard kun je er beter in worden door te oefenen. Maar het vrije gevoel om iets nieuws te maken met muziek, met letters (schrijven) of met verf voelt heerlijk.

Dan maakt het niet uit dat andere mensen het niet meteen als een meesterwerk zien. Zolang je er zelf veel plezier aan beleeft, is dat al een beloning op zichzelf. En hoe meer je iets doet waar je plezier in hebt, hoe beter je er op den duur in wordt. Het komt vanzelf goed.

4Shares

Ethisch mensen beïnvloeden

Naar aanleiding van de vorige artikel kreeg ik de volgende email toegestuurd (Ik vind het altijd leuk om reacties te krijgen, dus mail me gerust je vragen toe):

“Ik heb veel interesse in verschillende theorieën, filosofieën en spirituele manieren die leiden naar zelfstandig onderzoek en het nemen van verantwoording voor je eigen leven, in de hoop dat andere mensen dat ook gaan doen. De indruk die bij mij wordt gewekt, volgens mij nu de 3e keer, is dat je als het ware reclame maakt voor het “stiekem observeren van mensen”. Je zegt: Voor mensen die op zich goed weten hoe iemand ingedeeld dient te worden, maar graag zouden leren hoe je dit kan doen zonder dat iemand het merkt…

Misschien iets om over na te denken… Geestelijke groei heeft bij mij namelijk alles te maken met openheid en eerlijkheid op een tactvolle manier.”

En deze mevrouw maakt een goed punt. Hoe kun je ethisch omgaan met het beïnvloeden van andere mensen? Voor mij een heel relevante vraag, al was het maar omdat het allereerste vak dat ik tijdens mij studie Filosofie kreeg Ethiek was, en dat ik daar meteen een onvoldoende voor haalde. Wat bij mij weer de vraag deed rijzen of ik wel wist wat goed en kwaad was. (Gelukkig haalde ik een ruime voldoende voor het hertentamen, wat maar weer aangeeft dat als je jong bent, je vaak druk maakt om die er niet toe doen.) Ik werk dan ook niet voor niets met een ethische code.

NLP wordt er vaak van beschuldigd mensen te beïnvloeden en daarmee manipulatief te zijn. Of het nu gaat om het gebruik van NLP binnen Sales (Ik heb hier het artikel Manipuleer Meer Omzet over geschreven. Of dat het gaat om het oplossen van ernstige problemen met een NLP behandeling. Of dat het gaat om met behulp van NLP en het Enneagram, makkelijker met andere mensen om te gaan in je werk en kennissenkring. Op elk vlak waar je NLP toepast is er sprake van beïnvloeding.

Juist deze beïnvloeding is de kracht van NLP. Een van de reden dat nu uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat psychotherapie zo slecht werkt, is dat men altijd geprobeerd heeft om de cliënt niet te beïnvloeden. Cliënt moest op eigen houtje maar ontdekken hoe hij of zij op basis van meer zelfkennis zichzelf als een ware Baron von Münchhausen aan zijn haren uit het moeras moest trekken. Dit blijkt niet te werken. Juist om mensen goed te leren hoe ze met een NLP behandeling de problemen kunnen stoppen en zich weer goed kunnen voelen, dien je zo nu en dan dingen stiekem te doen.

Hetzelfde geldt voor Sales. Verkopen heeft namelijk veel te maken met ethiek. Ik vind dat je alleen producten zou mogen verkopen waarvan je overtuigd bent dat het zeer goed voor andere mensen is. Dat het een aanwinst is voor hun leven. Is dit niet het geval, dan is het überhaupt niet ethisch om dit soort dingen te verkopen ongeacht welke techniek je gebruikt. Is dit wel het geval, dan is het je morele plicht, in mijn visie, om deze producten zo goed mogelijk te verkopen. Je bewijst de koper immers een dienst. Hij of zij is beter af na het kopen van jouw product. Dat om de koper te helpen bij het beslissen je stiekem gebruik maakt van technieken om beter te kunnen helpen, lijkt mij dan ook eerder je ethische plicht dan andersom.

Terugkomend op de Neurogram dagen, zien we inderdaad dat we daar gaan leren hoe je stiekem iemand kunt indelen, kunt testen of jouw aanname ook daadwerkelijk klopt en vervolgens je gedrag leert aanpassen om zo goed mogelijk met anderen om te gaan. Maar ook hier weer op een ethisch verantwoorde wijze. Het doel van het leren van deze technieken is om op een betere manier met mensen om te gaan.

Voordat ik het Enneagram kende, ging ik ervan uit dat alle mensen zo ongeveer hetzelfde zijn. Ze hebben allemaal een brein, armen en benen. Wat ik niet begreep was hoe het toch mogelijk was dat men toch met grote regelmaat van die verschrikkelijk domme dingen deed. Zagen ze dan niet dat zoiets echt niet kon?

Door het Enneagram heb ik me gerealiseerd dat we juist niet allemaal hetzelfde waren. Dat het gedrag waar ik van dacht dat het dom was, vanuit een ander perspectief juist heel slim en begrijpbaar was. Hiermee heb ik veel respect ontwikkeld voor het anderszijn van anderen. En juist hierdoor ben ik beter in staat om goed met andere mensen om te gaan, wat tot gevolg heeft dat ik ze beter kan helpen.

Juist omdat iemand de wijste moet zijn, is het goed dat iemand leert om op een gepaste wijze met anderen om te gaan. Je wordt als het ware de smeerolie die ervoor zorgt dat dingen goed lopen. In mijn visie is het zo dat als je hiertoe in principe in staat toe bent, dat je ook de morele plicht hebt om dit te doen. Omdat je in de meeste zakelijke omgevingen zoals je werk, maar ook in informele sferen zoals sport of andere verenigingen, niet open en bloot aan de slag kan gaan met lastige vragen, is het goed om dit onopvallend te kunnen doen. Op die manier zorg jij ervoor dat het team beter functioneert.

Daarbij is het zeker belangrijk dat je eerlijk blijft en dat wanneer iemand meer interesse voor geestelijke groei toont je ook openheid van zaken geeft. Toch blijkt ook het tactvolle aspect waarin de e-mail naar refereert belangrijk genoeg om deze technieken op een goede wijze te leren.

8Shares

Ben je normaal of abnormaal?

In de hoop dat je het prima vindt, laat ik je graag weten dat ik na het lezen van een prachtig filosofisch boek (Philosophy & the Mirror of Nature van Richard Rorty voor de kenners) tot de conclusie ben gekomen dat ik niet normaal ben. Graag maak ik duidelijk wat ik daarmee bedoel. Met regelmaat hoor je mensen praten over een verandering van paradigma. Nu zijn er zoveel mensen die het woord “paradigma” gebruiken voor van alles en nog wat dat ik die term altijd als de pest vermeden heb. Maar wat mij nu duidelijk geworden is, is dat zulks terloops gebruik van het woord “paradigma” niets te maken heeft met echte paradigmawisselingen. In de wetenschap zijn er de afgelopen 3000 jaar misschien 10 geweest, dus als iemand bij een bedrijf even een paradigma komt inwisselen dan neem ik dat altijd met een korreltje zout.

Veel van wat de meeste mensen bedoelen, wanneer zij over paradigma’s praten heeft meer te maken met wat binnen Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) onder de noemer “reframen” valt. Als je aan het reframen bent dan probeer je iets of door een meer roze bril te zien waardoor het positiever overkomt of je probeert ergens een context bij te zoeken waardoor het alsnog positief lijkt. Reframen is niet een van de sterkste punten van NLP en dus hoor je mij er dan ook relatief weinig over. In plaats van iemand te helpen door ervoor te zorgen dat hij negativiteit ook anders kan zien, is het beter om negatieve zaken zodanig op te lossen dat zij geheel verdwijnen.

Iets met een roze bril bekijken is totaal iets anders dan een verandering qua paradigma. Bij een paradigmawisseling wordt de verstarde conventionaliteit van alle dag doorbroken. In die zin is NLP inderdaad een paradigmawisseling omdat het zich tegen conventionele psychologie keert door te focussen op subjectieve ervaring in plaats van op objectieve kennis. Door het afwijzen van het idee dat je diepe achterliggende oorzaken van problemen dient te weten om deze op te lossen. Door het afwijzen van het zien van psychische problemen als medische problemen en daar tegenover te stellen dat er niets mis met mensen is, maar dat het alleen schort aan educatie, aan training en dat zij enkel nog niet de juiste positieve dingen geleerd hebben. Kortom, bij NLP is er werkelijk sprake van een verandering van paradigma waarbij conventionaliteit doorbroken wordt.

Toch is die paradigmawisseling allerminst doorgedrongen tot alle NLP trainers en coaches. Met een verandering van paradigma gaat men namelijk ook een geheel nieuwe taal spreken. Een taal die door mensen die deze verandering nog niet meegemaakt hebben als onbekend, vreemd of zelfs abnormaal gezien wordt. Met regelmaat vraag ik mij af hoe het komt dat ik zo verschrikkelijk meer weet van NLP en kan met NLP dan een gemiddelde NLP trainer. Het antwoord is mij nu duidelijk. Zij werken met NLP zonder dat er bij hen sprake is van een werkelijke verandering van paradigma. Zij spreken nog de oude taal van dat er dingen mis zijn met mensen, dat de oorzaken daarvan gevonden dienen te worden waarna iemand na een lang en pijnlijk helingsproces eindelijk genezen kan worden. Mijn nieuwe taal dat problemen snel, eenvoudig en effectief opgelost kunnen worden door je brein te trainen goed met emoties om te gaan, komt hen als te revolutionair voor. Maar door mijn liefde voor mensen en mijn grote droom dat er zoveel meer uit mensen te halen is, ben ik blij dat ik al die jaren geleden bewust gekozen heb voor een onconventionele aanpak. Dan maar abnormaal.

29Shares