Altijd leuk om iets nieuws te leren

Zelf ben ik een groot voorstander van een leven lang leren. Jezelf blijven ontwikkelen dat lijkt me een van de belangrijkste zaken die je kan doen. Om die reden ben ik dan ook erg blij dat steeds meer Nederlandse NLP Master Practitioners hun buitenlandse voorbeelden volgen en de NLP nascholing doen.

Maar wat voor anderen geldt, geldt natuurlijk ook voor mijzelf. Ook ik dien mij continu te blijven bijscholen. Om die reden ben ik erg blij de afgelopen weken in contact te zijn gekomen met het werk van dr. Marius Rietdijk. Marius staat ook wel bekend als de complimenten-professor. Als wetenschappelijk directeur van het Aubrey Daniels Research Institute for Behavior Analysis van de Vrije Universiteit van Amsterdam houdt hij zich intensief bezig met het bestuderen van gedrag.

Hiervoor maakt hij gebruik van het ABC model. A staat voor Antecedent, dat is alles wat er aan een bepaald gedrag vooraf ging. B staat voor gedrag (het Engelse Behavior). En C staat voor Consequent, dat is alles wat er na een bepaald gedrag plaatsvindt. Dit is een hele slimme en moderne manier van het oude behaviorisme beschrijven. Het behaviorisme is in de jaren zestig van de vorige eeuw afgeschreven, maar gelukkig zijn er nog enkelingen die er toch mee bezig zijn gebleven en het behaviorisme up to date hebben gehouden en gemoderniseerd.

Wat er zo interessant aan is, is dat de meeste methodes, ook Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP), vooral met de antecedent-kant van gedrag bezig zijn en te weinig oog hebben voor wat er na het gedrag plaatsvindt. Terwijl gedragsonderzoek laat zien dat hoe de omgeving op nieuw gedrag reageert, erg bepalend is voor of mensen dit nieuwe gedrag blijven doen. Uit het statistisch onderzoek wat we de afgelopen jaren hebben gedaan (en wat ons nu een gesprekspartner maakt op dit niveau) blijkt dat 80.3% van de mensen met NLP hun problemen goed kan oplossen. De komende maanden ga ik met Marius aan de slag om te kijken of we met het ABC model ervoor kunnen zorgen dat dat percentage nog verder omhoog gaat. Want uit datzelfde statistische onderzoek blijkt namelijk dat 95% van de mensen prima vrij van hun problemen komen zolang ze bij de NLP coach zijn. Er zijn dus een aantal mensen die wel hun problemen kunnen overwinnen zolang de NLP coach er is, maar die dat niet meer kunnen zodra de NLP coach er niet meer is.

Aan de hand van wat ik van Marius heb geleerd, is de kans groot dat dat voor een flink deel aan de reactie van de omgeving ligt. Want als mensen na nieuw, positief gedrag geen positieve reactie van hun omgeving krijgen, dan is er een groep mensen die daarna stopt met het nieuwe, positieve gedrag. En dat terwijl de omgeving op een hele gemakkelijke manier het nieuwe, positieve gedrag wel kan stimuleren, namelijk door eenvoudig een compliment te maken. Dat is dan ook de reden dat Marius de complimenten-professor wordt genoemd.

0Shares

Vijf taken van je leven

Deze keer weer een videoboodschap. En wel over vijf taken van je leven. Deze vijf taken zijn:

  1. Goede beslissingen nemen. Dit is een taak van je onbewustzijn.
  2. Je automatisch goed voelen. Dit is een taak van je onbewustzijn.
  3. Goed communiceren. Dit is een taak van je onbewustzijn.
  4. Je doelen bereiken. Dit is een taak van je onbewustzijn.
  5. Genieten van het leven. Dit is de ene taak van je bewustzijn.

Het punt is namelijk dat de vier taken van het onbewustzijn door veel mensen bewust worden geprobeerd te doen. En dan maken ze het zichzelf onnodig moeilijk. Kortom, bekijk deze video over vijf taken van je leven:

Vijf taken van je leven video

0Shares

Creatief zijn in je goed voelen

Afgelopen dagen heb ik met veel mensen over Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) gesproken en een van de meest voorkomende vooroordelen is dat NLP hetzelfde is als positief denken. Positief denken is een techniek binnen NLP, maar bij NLP hoef je echt niet de hele dag je super goed te voelen of tegen iedereen maar positief en aardig te doen. NLP gaat erover dat je voldoende grip op je emoties hebt, zodat je bij een bepaalde situatie de gepaste emotie voelt. Daar komt bij dat ik overtuigd ben dat welzijn begint met intolerantie. Ik heb hier een artikel over geschreven voor INzicht, het tijdschrift van de Nederlandse Vereniging voor NLP, dat je hier kunt vinden: “Welzijn begint bij intolerantie”. Kortweg komt het erop neer dat je misstanden in je omgeving aan moet pakken, maar dat je ook je eigen emotionele misstanden aan moet pakken.

Daarbij geldt een NLP techniek niet als de manier waarop je het moet doen, maar als een goede houvast voor hoe je je goed kan voelen wanneer je nooit geleerd hebt om dat anders te doen. Als iemand een NLP of hypnose opleiding krijgt en daarna denkt dat er maar één manier is om iets te doen, dan is er iets fout gegaan. Zo zijn er bijvoorbeeld genoeg mensen die zelf een manier hebben gevonden om zich makkelijk goed te voelen. Dat is prima. Sterker nog, dat zijn nu precies de mensen van wie NLP beoefenaars uitvinden hoe ze zoiets precies doen. NLP is namelijk niet geïnteresseerd in iets wat statistisch gezien voor de grootste gemene deler werkt, maar is altijd op zoek naar wat de zogenaamde “masters” zo uitzonderlijk maakt. In plaats van te verworden tot een grijze muis, is het doel juist je op te heffen tot hoe de top 1% hun leven effectief en makkelijk maakt.

Zo ben ik tegen mensen aangelopen die letterlijk met een knip van hun vingers een negatieve emotie stopte en vervingen door een krachtig goed gevoel. Of dat ze een uitgebreid komisch verhaal in hun hoofd afspeelden om ervoor te zorgen dat ze weer gingen lachen. Er is net zoveel mogelijk als dat er mensen zijn. Waar het om draait is dat je bij jezelf een nieuwsgierigheid kweekt om nieuw en ander gedrag uit te proberen. Als je te lang vastzit in een bepaald negatief gevoel, dan moet je dat zien als een mogelijkheid om te gaan experimenteren om zelf een nieuwe manier te vinden dit te stoppen en te vervangen door een beter gevoel. Zo heb ik, lang geleden, na het beëindigen van mijn eerste lange relatie, een serie humoristische boeken gekocht (Discworld voor de kenners) en die gelezen om mij over mijn verdriet heen te zetten.

Wat je als uitgangspunt neemt, is je eigen creativiteit. Er is een deel van je brein dat in staat is om creatief nieuwe dingen te bedenken, vorm te geven of in te beelden. Dat is ook precies het deel van je brein dat met nieuwe goede oplossingen kan komen. Om dit deel van je brein te stimuleren om met oplossingen te komen, is het goed om creatief bezig te zijn. Dat kan schilderen, poëzie, schrijven of wat dan ook zijn.

0Shares

Het Neurogram® type van België

Als ik zou moeten gokken dan dan zou ik zeggen dat België een type 6, Loyalist land is, terwijl Nederland een type 9, Bemiddelaar. Het Neurogram® is de neurologische versie van het Enneagram. Het Neurogram® model heb ik ontwikkeld om het Enneagram compatibel te maken met NLP.  Dit omdat je vanwege de tegenover elkaar staande uitgangspunten van het Enneagram en NLP nooit beide tegelijkertijd mag onderwijzen.

Nu heeft België geen brein en dus is er ook geen sprake van neurotransmitters die voor een persoonlijkheid zorgen. Maar er is wel iets anders wat je kan gebruiken om organisaties, groot en klein, en ja zelfs landen te typeren. Wat er namelijk gebeurt wanneer er een groep mensen bij elkaar komt, is dat een van de andere acht types de Bemiddelaar overtuigd mee te doen met hun groepje. Van alle mensen ter wereld zijn de meeste mensen Bemiddelaars (ongeveer 1 op de 3) en Bemiddelaars zijn vrij gemakkelijk te beïnvloeden. De andere acht types zijn ongeveer gelijk verdeeld (ongeveer 1 op de 11). Dus wanneer een van de overige acht groepen de Bemiddelaars meekrijgt, dan heb je een groep die groot genoeg is om de cultuur van een organisatie of een land te bepalen.

Let wel, dit is dan een grote minderheid van rond de 40% van de mensen. Dat is de reden dat in de meeste organisaties en landen de meerderheid van de mensen die daar leven of werken de cultuur eigenlijk niet zo leuk vinden. Alleen zijn de zeven types die buitenspel staan zo onderling verdeeld dat zij onvoldoende kracht en macht hebben om de cultuur van een organisatie of een land te veranderen.

Daar komt bij dat er ook nog één type is dat weliswaar buitenspel staat, maar het eigenlijk wel prima vindt zo. Zo vind ik als type 3, de Succesvolle Werker, België een heerlijk land. Want type 6, de Loyalist is namelijk mijn ontspanningspunt en een Loyalistische cultuur ontspant mij wel. Dus, mocht je ooit de cultuur binnen een groep mensen willen veranderen, dan is het zaak om eerst uit te zoeken wie welk persoonlijkheidstype heeft, welke groep de Bemiddelaars achter zich heeft gekregen en hoe je de groep die de cultuur voorstaat die je wil introduceren de Bemiddelaars kan overtuigen om een andere partij te kiezen. Kennis van het Neurogram® is in deze uiteraard cruciaal.

0Shares

Onbewuste communicatieve vaardigheden

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) wordt vaak gebruikt om mensen beter te leren communiceren. Als je eenmaal weet hoe het brein werkt, dan kun je die kennis ook goed gebruiken om te weten wat je woorden met iemand doen. Vandaar dat NLP zowel over grip op emoties gaat door je brein effectief te gebruiken als om goed leren communiceren. Hierbij is echter wel een ding van belang, namelijk dat je je communicatieve vaardigheden onbewust toepast.

Als je er te bewust mee bezig bent, dan krijg je de volgende situatie. Je bent met iemand aan het praten en tegelijkertijd in je hoofd ben je aan het bedenken wat de juiste manier is om een en ander te zeggen. Het gevolg is dat je het contact met de ander verliest en in het ergste geval dat je helemaal niet meer hoort wat de ander jou probeert te vertellen. Mocht dat het geval zijn dan kun je beter maar niet gebruik maken van je communicatieve vaardigheden, want je bent dan beter af zonder ze.

De enige manier om deze vaardigheden goed te gebruiken is op een onbewuste manier. En dat is ook logisch, want taal werkt voor een groot deel onbewust. Het klinkt in eerste instantie misschien raar, maar de woorden die je daadwerkelijk in een zin gebruikt worden, kiest je onbewustzijn. Je weet wel waar je over praat, maar je formuleert niet eerst de woorden in je gedachten en herhaalt die dan daarna. Nee, wanneer je lekker in het gesprek zit, dan komen de woorden vanzelf. Als je met een vriend of een vriendin gezellig zit te kletsen doe je dat zonder verder na te denken. Dat is precies de bedoeling, want je maakt echt een connectie.

Dus wanneer je mensen traint om beter te leren communiceren dan is het cruciaal die je ze het niet leert om bewust te reproduceren, maar dat je hun onbewustzijn traint om het automatisch beetje bij beetje meer en meer te gaan gebruiken. Tegelijkertijd dien je mensen dan te helpen om meer op hun onbewustzijn te vertrouwen om met de juiste woorden te komen. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor mensen die op hun beurt een presentatie moeten geven. Leer hen dat ze met een gerust hart kunnen vertrouwen op hun onbewustzijn om met de juiste woorden en zinnen te komen. Zolang je maar weet waar je het over hebt. Je zult mij dan ook nooit over auto’s horen praten, want daar weet ik praktisch niets vanaf. Hoe je ervoor kunt zorgen dat je goed voelt, negatieve patronen door positieve patronen vervangt en andere manieren om effectiever te leven des te meer.

0Shares

Een taak voor kinderen en een taak voor ouders

Kinderen opvoeden is niet altijd gemakkelijk. Veel ouders voelen zich schuldig over de opvoeding. Dit valt goed te begrijpen wanneer je beseft dat ons brein erg geneigd is meteen het meest negatieve scenario te bedenken als er iets gebeurt. Je hoort een ambulance op de achtergrond, je ziet je kind even nergens en denkt meteen: “oh jee, zo meteen is er iets met mijn kind gebeurd”. Niets menselijks is ons vreemd.

Tegelijkertijd heeft het geen zin om je als ouder of verzorger schuldig te voelen. Wereldwijd en door de eeuwen heen zijn er meer dan genoeg fouten in de opvoeding gemaakt en in bijna alle gevallen pakt het uiteindelijk goed uit. Zelfs bij mij! Tijdens mijn tienerjaren groeide ik op voor galg en rad, maar uiteindelijk is het toch nog helemaal goed gekomen. Bovendien kan je als ouders ook altijd je eigen ouders, de grootouders van je kinderen, de schuld geven. Hadden zij je beter leren opvoeden dan was er niets aan de hand geweest. Mocht je dat zielig voor je ouders vinden, bedenk dan dat zij de schuld weer kunnen doorschuiven naar hun ouders en zo verder. Dan kom je uiteindelijk uit bij Adam en Eva die als eerste hun kinderen slecht opvoedde.

Opvoeden kan je een stuk simpeler maken door ervan uit te gaan dat kinderen een andere taak hebben dan volwassenen. De taak van volwassenen is grenzen stellen en aan kinderen duidelijk maken dat de grens er nog steeds is. De taak van kinderen is om uit te zoeken of de grenzen nog steeds liggen waar ze eerst lagen. Want in de loop van tijd wanneer je kind opgroeit dan verplaats je als ouder de grens steeds beetje bij beetje. Totdat ze op een dag volwassen zijn en hun eigen nestje hebben. Tot die tijd is het jouw taak om duidelijk te maken waar de grenzen liggen.

Tenslotte helpt het wel, ook al is dit in principe optioneel, om kinderen positieve suggesties mee te geven en te leren goed om te gaan met hun eigen emoties. Hoewel het waarschijnlijk niet goed is voor zaken, pleit ik er hartstochtelijk voor om kinderen vanaf jongsafaan, bijvoorbeeld eind lagere school of begin middelbare school, de belangrijkste NLP technieken te leren. Dan hebben ze in hun puberteit veel meer handvaten om goed om te gaan met alle emoties en hormonen dan bijvoorbeeld ik, en met mij vele anderen, hebben gehad.

0Shares

De dynamiek van je persoonlijkheid

De meeste mensen denken ten onrechte dat zij geworden zijn wie zij zijn aan de hand van wat zij hebben meegemaakt. In werkelijkheid is het precies andersom: je maakt mee wat je meemaakt aan de hand van wie je bent. Had je een andere persoonlijkheid gehad, dan had je andere keuzes gemaakt en had je andere dingen meegemaakt.

Tegelijkertijd is het natuurlijk wel zo dat je persoonlijkheid door de tijd heen verandert. Je persoonlijkheid is wat dat betreft een dynamisch systeem. Maar deze dynamiek valt binnen één persoonlijkheidstype te begrijpen. Kort gezegd: in tijden van stress komt de negatieve kant van je karakter naar boven terwijl in ontspannen tijden je positieve kant naar boven komt.

Omdat je negatieve kant en je positieve kant vrijwel tegengesteld zijn aan elkaar lijkt het alsof je, wanneer je stopt met stress en gaat ontspannen, opeens een heel ander persoon wordt. Alsof je jezelf hebt teruggevonden. Feitelijk hoort de donkere kant ook bij je, alleen is stress een stuk minder leuk dan ontspannen.

De beste manier om de dynamiek van je persoonlijkheid te begrijpen is met het Neurogram®, de neurologische versie van het Enneagram. In het Neurogram® wordt het Enneagram met de Big Five gecombineerd. De Big Five is de meest gangbare psychologische theorie over de persoonlijkheid.

Wat dit voor jou betekent is dat afhankelijk van of je gestresst of ontspannen bent, je heen en weer schiet in de volgende vier tegenstellingen:

  1. Van sociaal gedrag naar meer individualistisch gedrag en weer terug.
  2. Van open staan voor spiritualiteit naar een meer materialistische houding en weer terug.
  3. Van spontaan gedrag naar meer doelmatig gedrag en weer terug.
  4. Van risicomijdend gedrag naar juist meer roekeloos gedrag en weer terug.

De vijfde eigenschap van de Big Five is de mate waarin je neurotisch bent. Dit is de snelheid waarmee je heen en weer schiet tussen de bovenstaande vier tegenstellingen.

Er zijn negen verschillende stress- en ontspanningspatronen te maken met deze vier tegenstellingen. Precies de negen types van het Neurogram®. Afgelopen weekend bleek tijdens de NLP Practitioner training weer eens hoeveel mensen er aan hebben wanneer zij erachter komen welk Neurogram® type ze zijn. Onder andere leert dit je om stresssignalen in een heel vroeg stadium te herkennen en dan meteen actie te ondernemen om meer te gaan ontspannen zodat steeds vaker de positieve kant van je karakter naar boven komt.

0Shares

De helende kracht van verhalen

Deze keer een hele korte nieuwsbrief in verband met de zomer. Want omdat verhalen zo een belangrijke rol spelen bij het uit de problemen helpen van mensen met Neuro-LinguÏstisch Programmeren (NLP) deel ik deze keer een gratis video met Owen Fitzpatrick over het vertellen van verhalen. Mijn NLP coaching en NLP trainingen zitten boordevol met verhalen omdat je met verhalen het onbewuste van de ander bereikt. Owen is een meester in het vertellen van een verhaal. Hij is daar zelfs zo goed in dat hij goed op weg is om filmster te worden. Dat zie je hier voor jezelf:

How to change minds with story telling

0Shares

Je brein trainen zich automatisch goed te voelen

Wat mij de afgelopen dagen op de weg opviel, is dat er verdacht veel mensen chagrijnig in de auto zitten. Kijk maar eens goed om je heen en het valt je meteen op. Natuurlijk is dat voor een deel te verklaren door de drukte op de weg en de files. Maar helaas blijkt dat de meeste mensen veel beter zijn in zich slecht voelen, dan dat zij in staat zijn om zich goed te voelen. Door onze opvoeding binnen onze cultuur door ouders, school en de staat wordt ons brein getraind om zich slecht te voelen.

Toch is het mogelijk om je brein, binnen een relatief korte tijd, te leren om zich het grootste deel van de tijd automatisch goed te voelen. Ik voel me eigenlijk prima in een file. Ik wil ook liever dat ze er niet zijn, maar als ik eenmaal vast kom te staan, dan ontspan ik en wacht rustig tot we weer gaan rijden. Daar hoef ik verder niets voor te doen, dat gaat helemaal vanzelf. Mijn brein is simpelweg erg goed geworden in zich goed voelen.

Omdat emoties overspringen van mens tot mens, is het gevolg dat ook de mensen in mijn omgeving zich moeilijk slecht kunnen voelen. De meeste mensen hebben er een hekel aan om samen te werken met chagrijnige mensen. Terwijl een enthousiast en energierijk team van mensen om je heen, jezelf ook inspireert en motiveert om beter je best te doen. Vraag me niet hoe dit proces precies werkt, want dat weet ik niet. Maar het is meer dan non-verbale communicatie. Mensen voelen elkaar nu eenmaal goed aan.

Vandaar dat je brein trainen zich goed te voelen zo belangrijk is. Niet alleen heb je daar zelf veel aan, maar je (eventuele) partner, kinderen en andere naasten en geliefden of collega’s, help je daar ook verder mee. Vaak wordt mij gevraagd hoe je het beste iemand in je omgeving kan helpen. NLP werkt alleen bij mensen die zelf willen veranderen. Het heeft dus geen zin om iemand NLP op te leggen. Wat je echter wel kan doen is ervoor zorgen dat het met jouzelf zo goed als mogelijk gaat. Op die manier word je een baken van hoop voor mensen die zelf vastgelopen zijn. Je kan dan je eigen goede gevoel uitstralen en andere mensen demonstreren dat het ook weer beter kan gaan.

0Shares