Blijere kinderen met NLP

Toen op mijn veertiende mijn eerste vriendinnetje het uitmaakte, was ik volledig overstuur. Ik weet nog goed dat met tranen over mijn wangen bungelend terug naar huis fietste waar mijn moeder mij opving met thee en een koekje. Het heeft een aantal dagen geduurd voordat ik over Els heen was. De reden daarvoor was dat ik als kind nooit geleerd had om goed met mijn emoties om te gaan. Je kan kinderen niet vroeg genoeg leren om hun brein goed te gebruiken. Niet alleen is het voor kinderen veel gemakkelijker jong te leren dan op latere leeftijd, want voorkomen is beter dan genezen.

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) werkt hartstikke goed bij kinderen. Niet alleen op de NLP voor kinderen dag, maar bijvoorbeeld ook wanneer jonge kinderen mijn NLP prentenboek “Joost is blij” voorgelezen wordt zo getuige deze email die ik ontving:

“Hallo Joost,

Gisteren was mijn zoon van 7 verdrietig omdat ik iets had opgeruimd dat niet de bedoeling was. Ik zei hem alvast in bed te gaan liggen en dan zouden we het even bespreken. Toen ik even later kwam om het op te lossen, was hij weer helemaal blij. Hij vertelde dat hij de gevoel omdraaitechniek had toegepast en is daarna heerlijk gaan slapen. ‘s Middags hadden we samen jouw e-book voor kids bekeken. Toen ik hem het liet zien en vroeg waar zijn slechte gevoel zat, begon hij meteen met z’n hand over z’n buik te draaien. Hij vond het zeer vanzelfsprekend en ontzettend simpel om het “even” buiten zich te plaatsen, om te draaien en weer terug te stoppen. Hij heeft het ook aan z’n kleine broer van 5 uitgelegd. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen!

Groetjes,

Pauline”

De reden dat NLP zo goed werkt bij kinderen is omdat zij nog in een magische wereld leven waar van alles mogelijk is. Als we opgroeien nemen we onszelf steeds serieuzer en halen we in ons hoofd wat wij denken dat haalbaar en realistisch is. Dat we daarmee onszelf de mogelijkheden ontnemen waarmee we op een gemakkelijke manier beter met onszelf, met anderen en met de wereld om kunnen gaan, ontgaat menigeen.

Nu hebben de meeste kinderen niet meteen training nodig om zich beter te gaan voelen. Vaak gaat het emotioneel prima met ze. Wat wel van groot belang is, is dat zij de boodschap mee krijgen in hun opvoeding dat het okay is om je goed te voelen. En dat er tal van mogelijkheden zijn om als je ooit een keer tegen iets ellendigs aanloopt er goed mee om te gaan en er minimaal last van te hebben. Het is bij uitstek de taak van ons als volwassenen en de ouders en docenten om die boodschap mee te geven. Ik groeide op met het idee dat diepe dalen bij het leven zouden horen. Ik had er veel aan gehad als iemand mij gezegd had dat die dalen nergens voor nodig zijn en dat het prima is om van het leven te genieten.

0Shares

De illusie van een “ik”

Het klinkt zo vertrouwd en voor de hand liggend: ik ben wie ik ben. Wie we zijn is sterk verbonden met hoe we onszelf bewust ervaren. En dat is toch vooral als een “ik”, een persoon, iemand die handelt. Gelukkig maar, want we weten aan de hand van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening genaamd “depersonalisatie” dat het proces in ons brein dat deze ervaring van een “ik” voortbrengt in zeldzame gevallen verstoord kan raken. Zelf heb ik een aantal keer een cliënt gehad met depersonalisatieproblematiek en hoewel ik vaak als coach met zeer ernstige situaties te maken heb, is dit toch wel een van de meest ellendige. Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) blijkt in de meeste van deze situatie gelukkig soelaas te bieden.

Dat ons ‘ik” voortkomt uit de processen van ons brein zorgt er ook voor dat ons “ik” een soort van illusie is. We hebben wel het idee dat wij de persoon zijn die handelt, maar een groot deel van wat wij doen, komt voort uit ons onbewustzijn. Enerzijds zijn dat de onbewuste patronen, zowel negatief als positief, die we ons hebben eigengemaakt in ons leven. Maar anderszijds komt dit onbewuste gedrag ook voort uit onze persoonlijkheid. Waar de onbewuste patronen vooral volgen op wat ons brein heeft geleerd, volgt onze persoonlijkheid op de biologie van ons brein. Net zoals dat mijn lichaam van jouw lichaam verschilt, verschilt jouw brein ook van het mijne. Die verschillen op het niveau van het brein geven ons een ander karakter.

Dat betekent dat om goed om te gaan met andere mensen het nodig is om niet alleen goed te luisteren naar wat zij bewust te vertellen hebben, maar ook goed in te schatten wat voor onbewuste programmering hun gedrag beïnvloedt. Vandaar dat het Enneagram zo’n handige tool is. Niet alleen zorgt inzicht in het Enneagram ervoor dat je zelf meer ontspant en minder stresst, maar het Enneagram zorgt er ook voor dat je veel beter met andere mensen kan omgaan. Met het Enneagram ga je beter om met andere mensen, omdat je veel beter in staat bent om te begrijpen waar hun gedrag vandaan komt en waar ze heen willen.

Een mooi voorbeeld hiervan is het verschil tussen probleemmakers en probleemoplossers. Elk Enneagram Type is of een probleemmaker of een probleemoplosser. Het maakt in de omgang van mensen nogal veel uit of je te maken hebt wiens basisinsteek is om problemen op te lossen of om problemen te maken. Hier van tevoren rekening mee kunnen houden, zorgt ervoor dat je veel beter in staat bent om ervoor te zorgen dat situaties goed worden opgelost en mensen gemotiveerd met elkaar de juiste richting in werken. Hieronder volgt een tabel met daarin een overzicht van de probleemoplossers en de probleemmakers:

 

Enneagram Type Probleemmaker of Probleemoplosser
Type 1 Probleemmaker
Type 2 Probleemmaker
Type 3 Probleemoplosser
Type 4 Probleemmaker
Type 5 Probleemmaker
Type 6 Probleemoplosser
Type 7 Probleemoplosser
Type 8 Probleemmaker
Type 9 Probleemoplosser
0Shares

Zonder geluk vaart niemand wel

Ken je die uitdrukking? “Zonder geluk vaart niemand wel.” Het is een zeer treffend spreekwoord. Je kan ergens nog zo goed in zijn, als je geen geluk hebt, dan lukt er toch minder dan er mogelijk is. Aan dit gezegde moet ik elke keer weer denken als ik sommige van mijn collega NLP trainers van The Society of NLP® ontmoet. Over het algemeen genomen zijn zij erg goed in het gebruik van Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) om te ontspannen, te relaxen en zich goed te voelen. Toch klagen ze vaak over pech.

Want er zijn twee soorten geluk. Geluk als een gemoedstoestand en geluk als mazzel. Dat laatste heb je volgens mij net zoveel nodig als het eerste. Gelukkig heb je mazzel meer in de hand dan de meeste mensen denken. Je goed voelen is een kwestie van jezelf trainen in de juiste technieken om goed met je emoties om te gaan. Dat is meer een vorm van mentale fitness dan iets anders. Mazzel lijkt zo ongrijpbaar. Pech overkomt je en kan je niet iets tegen doen.

Soms is dat ook zo. Zo af en toe worden mensen door het lot getroffen en dan is het zaak om met NLP daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Maar de meeste pech die mensen ervaren, volgt op twee dingen:

 1. de slechte beslissingen die zij, vaak tegen beter weten in, nemen;
 2. in de hoofdvalkuil van hun karakter trappen.

Om het eerste op te lossen is er de NLP techniek voor het nemen van goede beslissingen. Het tweede dient enige uitleg. Mensen hun karakter volgt op het soort brein dat zij hebben. Net zoals jouw lichaam er anders uitziet als het mijne, zo is jouw brein ook anders. Deze verschillen komen naar buiten in de vorm van onze persoonlijkheid.

Het beste systeem om je persoonljkheid in kaart te brengen is het Enneagram en het Enneagram leert ons dat iedereen een soort hoofdvalkuil heeft. Hoewel sommige mensen van nature of door omstandigheden deze hoofdvalkuil weten te vermijden, is het zo dat de meeste mensen vaak in de hoofdvalkuil trappen. Dat komt omdat waar alle andere persoonlijkheidstypes zien dat het hier om een valkuil gaat, de persoon zelf denkt dat het geen valkuil is. In plaats daarvan denkt de persoon dat het juist goed is om te doen. Op korte termijn levert het ook iets op, maar op lange termijn leidt het tot pech. Vandaar dat het zo belangrijk is om te weten wat je hoofdvalkuil is zodat je die kan vermijden en je zo, als vanzelf, meer mazzel in je leven krijgt.

Enneagram consult: face-to-face of telefonisch

De afgelopen maanden heb ik een nieuw platform voor coaching ontwikkeld. Ondertussen staat er een ruwe versie online en wordt er nog aan een betere versie gewerkt. Op dit platform kan je gemakkelijk een NLP coach of Enneagram expert bij jou in de buurt vinden of direct mee bellen.

Een van de dingen die je via dit platform kan afspreken, is een Enneagram consult. Tijdens een Enneagram consult leer je:

 • met zekerheid vaststellen welk persoonlijkheidstype het beste bij jouw gedrag past;
 • ontdekken hoe je vervolgens ervoor kan zorgen dat je minder stresst en meer ontspant;
 • leren wat je hoofdvalkuil is en hoe je die kan vermijden zodat je meer mazzel in je leven krijgt.

Wanneer je meer wilt weten over het Enneagram consult, een gratis video wil zien met de negen types van het Enneagram of met mij of een van de andere coaches wil afspreken, ga dan naar:

Het NLP Master Coach platform

0Shares

Hoe vroeger je met NLP begint, hoe beter het werkt

Helaas werkt Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) niet bij iedereen. Uit het statistisch onderzoek dat we doen blijkt dat bij mensen die de afgelopen 1000 dagen, meer dan 800 probleemdagen hadden (kortom, ze zaten flink in de nesten), 80.3% van hen met NLP binnen enkele weken het aantal probleemdagen halveert. Verder weten we dat mensen die psychische problemen hebben binnen een maand de kwaliteit van hun leven gemiddeld verdubbelt wanneer ze met NLP beginnen.

Als NLP niet werkt, dan volgt vaak de vraag: “Lag het aan mij?” Daar is geen sprake van. Een van de uitganspunten van NLP is dat de verzender van de boodschap ook verantwoordelijk is voor wat er met die boodschap gebeurt. Dus als NLP niet werkt, ligt het aan de coach of de trainer. Die heeft dan niet de juiste woorden gevonden, aan de juiste knoppen gedraaid of de juiste technieken toegepast. Mensen worden dan netjes doorverwezen naar andere methodieken zoals EMDR of EFT.

Wat je wel ziet, is dat hoe langer iemand met de problemen heeft doorgelopen, hoe lastiger het is om de problemen op te lossen. Vandaar mijn credo: “Welzijn begint bij intolerantie”. Juist wanneer mensen heel kritisch zijn en meteen de negatieve gemoedstoestanden aanpakken als ze net de kop op steken, dan stijgt de kans dat ze er gemakkelijk vanaf komen aanzienlijk. Een snelle aanpak blijkt bijvoorbeeld veel meer invloed te hebben op een goed resultaat dan de ernst van de klachten. Wat dat betreft is het bij NLP net andersom als dat je verwacht: hoe ernstiger de klacht, hoe gemakkelijker het vaak met NLP is op te lossen. De reden hiertoe is dat mensen met ernstige klachten veel kritischer checken of wat de technieken brengen ook daadwerkelijk helpt. Terwijl mensen met relatieve kleine klachten wat dat betreft minder goed kunnen vergelijken of NLP nu daadwerkelijk heeft geholpen.

Om die reden zie ik dan ook veel liever een nuchter iemand in mijn privé coachingspraktijk dan iemand die hallelujah roepend binnen komt lopen. Deze laatste persoon gaat ervan uit dat NLP een magische pil is die alles in één keer automatisch oplost zonder dat je zelf iets hoeft te doen. Mijn mooiste voorbeeld van een nuchtere hollander die met NLP coaching toch enorm is opgeknapt, was een elektricien die bij binnenkomst meteen tegen mij zei: “Ik kan niet geloven dat ik hier ben, want ik ben een echt no-nonsense mens. Tegelijkertijd vind ik het belangrijker om de problemen nu aan te pakken.”

NLP Master Coach nu ook in België

Om de stap naar NLP Coaching zo laagdrempelig mogelijk te maken, ben ik NLP Master Coach begonnen. NLP Master Coach is een platform voor telefonische coaching. Maar wat NLP Master Coach bijzonder maakt, is dat je ook direct met een van de NLP Master Coaches een afspraak kan maken om langs te komen.

Nu hebben we deze dienstverlening ook uitgebreid met België. Het Belgische nummer om te bellen staat nog niet op de site, maar is: 090310475. Dus mocht je in België meteen aan de slag willen met NLP of het Enneagram, kijk dan op www.nlpmastercoach.nl om te zien welke coaches online zijn om te bellen en bel een van hen.

Je kan op NLP Master Coach terecht voor de volgende diensten:

 • het doen van de NLP Test in ongeveer 20 minuten om erachter te komen of jij bij de mensen behoort bij wie NLP goed werkt;
 • het Enneagram Consult om je eigen Enneagram Type te ontdekken in ongeveer 30 minuten;
 • het starten van NLP Coaching om problemen op te lossen in gemiddeld 60 minuten.
0Shares

De kracht van hypnotische suggesties

Mensen zijn merkwaardige wezens. Aan de ene kant hebben ze er een hekel aan om bevelen te krijgen, maar aan de andere kant willen ze wel graag bij de hand genomen worden en precies uitgelegd krijgen hoe ze een en ander moeten doen. Dat heb ik zelf ook. Nu vind ik mijzelf een vrijgevochten, onconventionele, recalcitrante vrije denker. En toch vind ik het erg prettig als je op een website bijvoorbeeld precieze instructies krijgt hoe je iets kan bestellen.

Het is in dit soort situaties dat de kracht van hypnotische suggesties sterk naar voren komt. Een hypnotische suggestie is bijna altijd een bevel om iets te doen, te denken of te vinden. Dat betekent dat zo’n hypnotische suggestie altijd in de vorm van een gebiedende wijs komt. Een van de leuke kanten van Neuro-Linguīstisch Programmeren (NLP) is dat de focus zo veel op de vorm ligt en zo weinig op de inhoud. Dat maakt het extra effectief omdat de inhoud mensen vaak afleidt van waar het in het brein om gaat. Het brein heeft veel meer met bijvoorbeeld de grammaticale structuur van een tekst dan met de inhoud van de woorden. Vandaar dat het belangrijk is om bij een hypnotische suggestie zo veel mogelijk gebruik te maken van de bevelstructuur in onze taal: de gebiedende wijs.

Tegelijkertijd blijft staan dat mensen een hekel hebben aan bevelen. Dan denken ze al snel: joh, koop een hond. Dus ook al werkt het onbewustzijn van mensen beter met bevelen en hebben ze daar, wanneer het positieve bevelen zijn zoals ik veelvuldig verspreid, persoonlijk veel meer aan dan aan halfzachte suggesties dat het eventueel ook wel een beetje anders kan als je dat zou willen, is het toch zo dat mensen daar intuītief afstand van nemen.

Gelukkig heeft de beroemde hypnotiseur, Milton Erickson, daar een goede oplossing voor gevonden. Want wat blijkt? Wanneer je het bevel in de zin inpakt door er woorden voor te zetten, ziet bijna niemand meer dat het om een bevel gaat. Dus in plaats van “Ontspan meer!” tegen iemand te zeggen, zegt een goede hypnotiseur tegen iemand “Wanneer je dit leest, ontspan dan meer.” Door zo’n relatief irrelevant stukje tekst voor het bevel te plaatsen, merkt bijna niemand meer dat er sprake is van een bevel. En dat terwijl het onbewustzijn, dat alle geluidsgolven of inktvlekken omzet naar woorden, weer wel precies grammaticaal het bevel ontdekt en vaak dan ook opvolgt.

Dit taalpatroon wordt binnen NLP en hypnose een “ingebed commando” genoemd. Laat ik er voor de duidelijkheid meteen bij zeggen dat ingebedde commando’s geen garantie voor succes zijn. Wie mijn boek de Logica van Onzekerheid heeft gelezen, weet ook dat zoiets ook helemaal niet kan omdat er geen absoluutheden zijn, maar alleen maar waarschijnlijkheden. Wat je met een ingebed commando doet, is de kans zo groot mogelijk maken dat iemand jouw hypnotische suggestie opvolgt. En dat is wanneer je, zoals de NLP Kring coaches en trainers doen, het gebruikt om mensen de goede kant op te sturen goud waard.

 

0Shares

Ware rijkdom

Bij toeval zag ik dat de een na de andere cursus, ongeacht het onderwerp, aangeprezen wordt als dat je er rijk mee wordt. Kennelijk werkt het “snel rijk worden” idee nog steeds in marketing. En waarschijnlijk werkt wat je er leert nog steeds allerminst om rijk te worden. Wat erger is dat men ten onrechte denkt dat rijkdom schuilgaat in veel geld op de bank. Hoewel ik zeker van mening ben dat je in die zin beter rijk dan arm kan zijn, gaat het geheel voorbij aan dat ware rijkdom zit in hoe je het leven beleeft. Rijk zijn en tegelijkertijd doodongelukkig is een slechtere toestand om in te zijn dan arm en je goed voelen.

Als filosoof heb ik bedacht dat het menselijk bestaan om de volgende vier belangrijke zaken draait:

 • je goed voelen ongeacht de omstandigheden;
 • geen last hebben van nare herinneringen aan ellende uit het verleden;
 • geen zorgen maken over de toekomst, maar in plaats daarvan een toekomstbeeld voor je hebben dat vertrouwen en rust geeft;
 • constructief denken in plaats van piekeren.

Het zijn precies deze vier basiszaken die je met Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) op orde krijgt. Toch betekent dit geenszins dat je met NLP je alleen maar goed mag voelen. NLP is geen positief denken. Om die reden noem ik de vierde vaardigheid dan ook bewust “constructief denken”. Waar het omgaat is dat je met NLP je breinprocessen zodanig goed leert beheersen dat je zelf kan kiezen welke kant je op wil.

Dat betekent ook geenszins dat ik denk dat als mensen zich slecht voelen dat dat een keuze is. Allerminst. Vaak kunnen mensen er weinig aan doen omdat goed omgaan met je emoties geen onderdeel is van de opvoeding en de meeste hulpverleners vaak meteen vinden dat het een medisch probleem is in plaats van een educatieprobleem. Wat NLP doet, is je technieken geven die ervoor zorgen dat je beter om kan gaan met je eigen emoties zodat je op die manier de keuze krijgt. NLP draait om vrijheid en vrijheid betekent dat je kan kiezen of je slecht wil voelen of dat je je juist goed wil voelen. Bij mij betekent die vrijheid dat ik voor het grootste gedeelte ervoor kies om mij goed te voelen. Mocht ik echter aanleiding zien om dat niet te doen, dan kan ik dat gelukkig ook.

0Shares