Meer Genieten van Mooi Weer met NLP

Eindelijk is het weer opgeknapt. Zelf kan ik slecht tegen kou, regen en wind. Geef mij maar de warmte van de zon. Maar door extra bewust te zijn van het lekkere weer, kun je extra blij of gelukkig worden van zo’n mooi moment. Door als het ware op goede en blije momenten, je dit te realiseren kun je je extra goed voelen door blij te worden dat je zo’n goed moment meemaakt.

Je bent dan niet alleen blij omdat het lekker weer is, maar ook omdat je er bewust van bent dat het lekker weer is. En dat je bewust bent van het feit dat je je goed voelt. Deze zogenaamde meta-state (het blij zijn dat je blij bent) kan een goed gevoel steeds sterker maken. Je kan immers ook weer goed gaan voelen omdat je goed voelt over een goed gevoel. En zo tot in het oneindige.

Het leven draait om momenten die er toe doen. Wanneer je jezelf in zo’n goed moment betrapt, geniet er dan ook maximaal van. Realiseer je dat je goede gevoel ergens in je lichaam zit en hoe het beweegt. Hoe meer je dat patroon gaat herhalen hoe sterker je goede gevoel wordt. Op die manier train je je brein om zich steeds makkelijker gelukkig te voelen.

Het werkt ook met negatieve gevoelens. Stel dat je veel twijfelt, zoals bijvoorbeeld type VI, de Loyalist vaak doet. Maar als je echt veel twijfelt dan kun je ook twijfelen of je twijfelt. Of andersom: de meeste twijfelaars zijn honderd procent zeker dat ze vaak twijfelen. Vanuit die zekerheid kun je mensen leren om op te houden met twijfelen.

Door bewust om te gaan wat je onbewust zoal ervaart, kun je negatieve gevoelens afzwakken of zelfs laten verdwijnen, of positieve gevoelens juist versterken. Door te genieten van de goede momenten van je leven verrijkt je leven enorm. Eén manier hiervoor is door de juiste meta-state bij je ervaring te zoeken.

0Shares

Het Indelen van Anderen in het Enneagram

Als ik een van mijn sterkste punten zou moeten noemen met betrekking tot het Enneagram dan is het wel het vermogen om zeer snel door te hebben welk type iemand wel is en welke types iemand niet is. Mede daarom wordt ik vaak gevraagd om bekende Nederlanders in te delen voor allerhande mensen die daar vaak niet zulke goede bedoelingen mee hebben. (Lees roddelen en achterklap.)

Maar niet alleen uit ethische overwegingen weiger ik mee te doen. Ik weiger ook omdat ik vooral vind dat je mensen niet moet indelen, maar dat je mensen juist zichzelf moet laten indelen. Uiteindelijk voel je alleen zelf het beste aan wat wel bij je past en wat niet. Met grote regelmaat kom ik mensen tegen die door zogenaamde experts verkeerd zijn ingedeeld en daar eigenlijk altijd al een twijfelachtig gevoel over hadden.

In dat soort gevallen is het juist goed om naar die twijfel te luisteren. (Tenzij je twijfelt of je type 6, de Loyalist bent. Daar hoort twijfel juist bij.) Een expert kan iemand alleen helpen zichzelf te vinden door de juiste vragen te stellen. Door dat proces kan er naar een Aha-erlebnis toegewerkt worden zoals dat zo mooi heet.

Pas na de zekerheid van de Aha-erlebnis, weet je zeker dat je je eigen type gevonden hebt. Tot die tijd is het beter om je eigen type open te houden. En al helemaal niet in de verleiding komen om mensen die je nooit gesproken hebt jou in een bepaald Enneagram type in te laten delen. Pas als mensen er zelf achter willen komen, is het goed om erover te beginnen. Zolang dat niet het geval is, is het beste om toe te geven dat je het niet weet. En dat je het ook niet weten wil. Op die manier blijf je ethisch verantwoord en vermijd je foute indelingen.

4Shares

Gezonde gedachten

Veel van de technieken die in het rapport Hoe Stop Je Negatieve Gevoelens staan werken onbewust. Dat zijn technieken die je niet perfect kunt doen omdat je dan te veel probeert het bewust te volgen. Hiervoor geldt dat je ze vooral makkelijk moet doen zodat je je onbewustzijn alle ruimte geeft om het goed te doen.

Echter is het wel mogelijk om negatieve gevoelens ook bewust aan te pakken. Hierbij is het handig om ervoor te zorgen dat je vooral gezonde gedachten denkt. Gezonde gedachten zijn positieve gedachten waar je je goed en ontspannen bij gaat voelen.

Let hierbij op dat je niet een negatieve gedachte ontkent. Wanneer ik tegen je zeg om niet aan een roze olifant te denken, waar denk je dan aan? Precies aan een roze olifant. Voor de mensen die snel aan een gele kip dachten of iets anders geldt het volgende. Zelfs de mensen die zo snel iets anders dachten, moesten eerst aan de roze olifant denken om te bepalen wat er anders moest zijn. Kleur en dier bijvoorbeeld.

Zorg er daarom voor dat je denkt in termen als “rustig en ontspannen blijven”. “Het valt allemaal wel mee.” “Morgen gaat het weer beter.” Zelfs het ontkennen van een positieve gedachte werkt goed. “Ik voel me niet ontspannen.” “Ik ben niet kalm en rustig.”

Door het regelmatig opzeggen van één zin kalmeer je je eigen brein in nare situaties. De beste zin die ik vaak gebruik is: “Ik accepteer dat ik me naar voel, maar ik blijf rustig en kalm, want ik voel me veilig.” Dat deze zin logisch niet klopt doet er niet toe. Het effect is hetzelfde. De combinatie van accepteren, berusten en het sein op veilig zetten, kalmeert meestal in voldoende mate.

De beste manier om dit te oefenen is met onze NLP Leer Je Goed Voelen Oefen Luisterboek. Met het onderstaande formulier bestel je dit Luisterboek meteen zodat je binnen no time weer goed voelt en gezond denkt:

18Shares

Wat betekenen woorden volgens NLP?

De grondslag van NLP is het besef dat woorden voor de één een heel andere betekenis hebben dan voor de ander. Een simpel voorbeeld is dat als ik het heb over hoe lief ons nieuwe jonge katje eruit ziet, je meteen een beeld hebt. Een beeld dat niet alleen misschien niet overeenkomt met de werkelijkheid, maar wat ook zeker niet het beeld is dat ik in mijn hoofd had toen ik erover dacht.

Nu ligt het voor de hand om meteen te denken dat je derhalve je communicatie dus goed moet afstemmen om op zo’n manier te voorkomen dat mensen zich iets anders voorstellen dan dat je bedoeld had. En in gevallen waar je doel is dat men je goed begrepen heeft is dat ook belangrijk. De manier om hierachter te komen is  de ander te vragen nog eens precies uit te leggen hoe hij of zij begrepen heeft wat je net gezegd hebt.

Andersom werkt het ook zo. Wanneer jij het belangrijk vindt om heel precies te begrijpen wat iemand bedoelt, vraag er dan op door. Omdat taal gebruikt maakt van abstracties laten we in bijna elke zin wel details weg, of generaliseren we of verdraaien we de werkelijkheid. Als je precieze informatie wilt ontvangen is het belangrijk deze details boven water te krijgen.

Maar wat meestal vergeten wordt binnen NLP opleidingen is dat je ook juist gebruik kunt maken van deze vage manier waarop taal betekenis overdraagt. Zo weet ik bijvoorbeeld zeker dat er momenten in je leven geweest zijn toen je met veel plezier aan iets nieuws begon. Wanneer je je weer voorstelt waar je was en hoe het er uitzag, dan merk je dat dat leuk is om aan terug te denken, toch?

Ik heb geen idee wat jij in je hoofd haalde toen je  bovenstaande  alinea las, maar het is ongetwijfeld iets geheel anders dan dat ik in mijn hoofd had. Maar in dit geval is dat juist goed. Door het niet in te vullen gaf ik je genoeg ruimte om zelf het goede gevoel op te roepen. Had ik het heel specifiek gemaakt dan was de kans groot dat je je er niet in herkende, en dat het geen effect gehad had.

Vandaar dat als de informatie belangrijk is, je specifiek bent. Maar wanneer het effect belangrijk is je niet specifiek bent. Op die manier geef je iemand de ruimte om het zelf in te vullen.

7Shares

Je lichaam is je geest volgens NLP

Een van de meest belangrijke filosofische problemen waar ik de tijd dat ik les gaf op de Universiteit mee bezig gehouden heb is het Lichaam/Geest probleem. Of de moderne variant: hoe kan zoiets onstoffelijks als de geest, ons lichaam in gang zetten?

Ook vandaag nog is dit relevant voor mijn werk voor het oplossen van problemen met angst en onzekerheid. Een groot deel van de technieken uit het rapport Hoe Stop Je Negatieve Gevoelens zijn erop gebaseerd dat je je brein oud, negatief en ineffectief gedrag afleert. En je juist weer leert om je goed, krachtig en vol zelfvertrouwen te voelen.

Je lichaamshouding wordt echter ook aangestuurd door je brein. Hoe je je voelt bepaalt mede welke houdingen je lichaam aan kan nemen. Neem je een andere houding aan dan die bij het gevoel past, dan verandert je gevoel ook meestal.

Probeer maar eens boos te blijven terwijl je met je lichaam een juichbeweging maakt. Zo’n lichaamsbeweging maakt het een stuk moeilijker om boos te blijven. Als je de technieken die in het bovenstaande rapport staan met veel handbewegingen doet, dan werken ze beter.

Een hele snelle manier tenslotte om je brein te dwingen nieuw gedrag uit te voeren is om gekke gezichten te maken. Bijvoorbeeld wanneer je wakker wordt, is het goed om eerst vijf minuten gekke bekken trekken om zo je brein nieuwe paden te laten inslaan.

Voor mezelf heb ik het Lichaam/Geest probleem allang opgelost. Er is geen verschil tussen lichaam en geest. Beide zijn verschillende kanten van een en dezelfde medaille.

7Shares

Waar we NLP en het Enneagram allemaal voor doen

Zo, weer terug uit Amerika waar ik wederom met plezier veel bijgeleerd heb. Met name een aantal hele kleine subtiele inzichten in hoe bepaalde technieken nog beter kunnen werken. Daarnaast ben ik met veel inspiratie teruggekomen. Een van de eerste resultaten zijn negen goede redenen om dit werk te doen. Graag laat ik ze aan je horen. Mocht je commentaar willen geven dan zou ik dat zeer op prijs stellen.

Negen Goede Redenen (in willekeurige volgorde):

  1. Voor mensen die een leuk en gelukkig leven willen leiden. Met rust en ontspanning. Waarin ze gemakkelijk met hun geliefde, hun vrienden, hun kennissen en collega’s kunnen omgaan.
  2. Voor mensen die hierin echt goed in willen worden door die technieken in huis halen die zich in de praktijk bewezen hebben. NLP zoals het vandaag de dag door dr. Richard Bandler wordt onderwezen. Maar ook het Enneagram gebaseerd op de ICD-10 classificatie van de WHO.
  3. Technieken waarmee je en jezelf en andere mensen goed kunt helpen. Gebaseerd op praktische vaardigheden en niet op droge ongebruikte kennis.
  4. Opdat je succesvol wordt in elk aspect van je leven. In de liefde, in zaken: voor een baas of zelfstandig. Met waardevolle vrienden om je heen. Maar in allereerste instantie met jezelf. Dat je je vaker goed voelt dan niet.
  5. Met romantisch hoge idealen. Een betere wereld begint in je eigen tuin. Met zorg voor de mensen in je directe omgeving en met intolerantie voor zowel negativiteit in je omgeving als in jezelf. Je naar voelen heeft lang genoeg geduurd, nu is het tijd geworden om er mee te stoppen en de goede richting in te gaan.
  6. Met een heldere en duidelijke analyse van jezelf, je werk en je omgeving. Zodat je leert om je meer te gaan focussen op wat goed gaat en tegelijkertijd weet waar het beter kan zodat je de nodige aanpassingen maakt.
  7. Een en ander gebaseerd op loyaliteit. Op weten dat er mensen voor je klaar staan om je door moeilijke tijden heen te helpen. Maar ook zelf klaar staan om andere mensen in je omgeving te ondersteunen en de goede richting in te sturen. Op een slimme manier.
  8. Dit alles wel in een goede, plezierige en humoristische sfeer. Niet wroeten in het verleden op zoek naar ellende, maar leren lachen en plezier maken zodat je je in de toekomst een stuk beter gaat voelen.
  9. Zodat je jezelf krachtig voelt en wordt, je leven in eigen hand neemt en je als het ware als je eigen baas vorm geeft aan je eigen leven.
18Shares

Aanvragen gratis verkennend gesprek voor de NLP opleiding

Voor meer informatie over de NLP opleiding zie:

NLP & Kids Practitioner
NLP Practitioner
NLP Master Practitioner

0Shares

Snel Veranderen en je Omgeving

Sommige mensen hervinden hun zelfvertrouwen door stapje voor stapje zelf te ervaren dat het weer beter gaat. Maar bij andere mensen maak ik met grote regelmaat mee dat zij als het ware de knop in hun hoofd omzetten en zij van de ene op de andere dag stoppen met negatieve gevoelens en zich weer goed voelen. Of het nu gaat om privé NLP coaching sessies of een ABC-NLP workshop, vaak zie ik mensen snel veranderen.

De omgeving gaat daar niet altijd even goed mee om is de ervaring. Getuige ook deze reactie:

“Jouw workshop is het beste kado dat ik mezelf ooit gegeven heb! Grappig vind ik dat een aantal mensen die dichtbij me staan anders reageren op mij, na de workshop. Een aantal nemen mijn fijne, goede gevoel als vanzelf over, terwijl anderen er een beetje boos van worden, zich er tegen verzetten.”

Continue reading Snel Veranderen en je Omgeving

6Shares

Vaardigheden versus Technieken

Mijn NLP Master Practitioner heb ik bij dr. Richard Bandler in de zomer van 2000 in Mexico gedaan (tijdens een hittegolf). Ik herinner me de eerste dag nog als gisteren. Ik was het jaar daarvoor helemaal enthousiast geworden van NLP tijdens de NLP Practitioner (ook bij Richard Bandler, maar dan in Orlando). Een jaar lang had ik mij bekwaamd in de technieken en ik was dan ook vol trots gekomen om mijn kunde te tonen.

Groot was mijn verbazing dan ook toen Richard Bandler de eerste dag met hele andere invulling van de technieken op de proppen kwam dan die ik het jaar daarvoor geleerd had. Niet alleen dat, maar in tegenstelling tot het vorige jaar gaf hij ook veel minder gedetailleerde instructies. Het leek wel alsof hij vond dat we het zelf maar moesten uitzoeken.

Continue reading Vaardigheden versus Technieken

7Shares

Niet Goed, Maar Makkelijk

Een van de dingen die ik het vaakst in mijn praktijk tegenkom is dat mensen de NLP en NHR technieken te goed proberen te doen. En dat dit dan niet lukt. Ook de technieken in het gratis rapport Hoe Stop Ik Stress werken beter als je ze niet goed probeert te doen, maar juist makkelijk.

Kijk, de technieken zijn te complex om geheel bewust te doen en dat is ook niet de bedoeling. Het doel is juist om je onbewustzijn te trainen zich makkelijk, goed en vol vertrouwen te voelen. Dat is iets dat je niet goed kunt doen, alleen maar makkelijk. Je geeft als het ware bewust de opdracht aan je onbewustzijn om de technieken toe te passen.

Continue reading Niet Goed, Maar Makkelijk

9Shares