Motivational Interviewing voor het oplossen van verslavingen en obsessies

Motivational Interviewing voor het oplossen van verslavingen en obsessies

Motivational Interviewing is een methodiek waarbij je door slimme vragen te stellen aan iemand, iemand zijn motiveert om problemen aan te pakken. Motivational Interviewing blijkt bijzonder goed te werken bij mensen die verslaafd zijn of ergens een obsessie voor hebben. Dat zijn vaak lastige problemen om aan te pakken met wat er standaard binnen Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) wordt gebruikt.

Gelukkig is NLP primair een methode om menselijk gedrag in kaart te brengen. Dat betekent dat wanneer andere methoden goed blijken te werken, slimme NLP trainers er als de kippen bij zijn om er een NLP versie van te maken. Dat is gebeurd met EMDR en ik heb het zelf gedaan met het Enneagram toen ik mijn Neurogram® model heb ontwikkeld. Voor Motivational Interviewing geldt dat het al heel erg compatibel is met NLP omdat Motivational Interviewing sterk gebruik maakt van de communicatiemodellen van NLP.

Dat verslavingen en obsessies zo moeilijk aan te pakken zijn, is eenvoudig te begrijpen wanneer je het ABC-model uit de gedragswetenschap kent. Door mijn samenwerking met het Aubrey Daniels Research Institute for Behavior Analysis (ADRIBA) van de Vrije Universiteit van Amsterdam integreer ik nu het ABC-model in al mijn werk. De A van het ABC-model staat voor Antecedenten, alles wat er voor het gedrag plaatsvindt. De B staat voor Behavior (het gedrag). En C staat voor Consequenties, alles wat er na het gedrag gebeurt. Onderzoek laat zien dat Consequenties veel meer invloed hebben dan Antecedenten. Dus van tevoren tegen een verslaafde zeggen dat hij geen drugs moet gebruiken, levert weinig tot niets op.

Bovendien laat onderzoek zien dat beloningen die direct plaatsvinden na het gedrag veel sterker zijn dan straf op lange termijn. Bij drugsgebruik wordt de verslaafde direct beloond voor zijn verslavingsgedrag door de drugs. De ellende vindt pas veel later plaats. Door de directe beloning en die uitgestelde straf is het erg lastig om dit gedrag te doorbreken.

Gelukkig blijkt dat je met NLP, hypnose en Motivational Interviewing tijdens de Antecedenten veel meer impact kan maken dan normaal gesproken. Daar komt bij dat ik een tool heb ontwikkeld om bij 1-op-1 coaching ook ervoor te zorgen dat mensen ook na goed gedrag meteen sociaal worden beloond met complimenten en prijzen! Dat zorgt ervoor dat problemen in het algemeen en verslavingen in het bijzonder veel beter en eenvoudiger worden opgelost.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *