Altijd leuk om iets nieuws te leren

Altijd leuk om iets nieuws te leren

Zelf ben ik een groot voorstander van een leven lang leren. Jezelf blijven ontwikkelen dat lijkt me een van de belangrijkste zaken die je kan doen. Om die reden ben ik dan ook erg blij dat steeds meer Nederlandse NLP Master Practitioners hun buitenlandse voorbeelden volgen en de NLP nascholing doen.

Maar wat voor anderen geldt, geldt natuurlijk ook voor mijzelf. Ook ik dien mij continu te blijven bijscholen. Om die reden ben ik erg blij de afgelopen weken in contact te zijn gekomen met het werk van dr. Marius Rietdijk. Marius staat ook wel bekend als de complimenten-professor. Als wetenschappelijk directeur van het Aubrey Daniels Research Institute for Behavior Analysis van de Vrije Universiteit van Amsterdam houdt hij zich intensief bezig met het bestuderen van gedrag.

Hiervoor maakt hij gebruik van het ABC model. A staat voor Antecedent, dat is alles wat er aan een bepaald gedrag vooraf ging. B staat voor gedrag (het Engelse Behavior). En C staat voor Consequent, dat is alles wat er na een bepaald gedrag plaatsvindt. Dit is een hele slimme en moderne manier van het oude behaviorisme beschrijven. Het behaviorisme is in de jaren zestig van de vorige eeuw afgeschreven, maar gelukkig zijn er nog enkelingen die er toch mee bezig zijn gebleven en het behaviorisme up to date hebben gehouden en gemoderniseerd.

Wat er zo interessant aan is, is dat de meeste methodes, ook Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP), vooral met de antecedent-kant van gedrag bezig zijn en te weinig oog hebben voor wat er na het gedrag plaatsvindt. Terwijl gedragsonderzoek laat zien dat hoe de omgeving op nieuw gedrag reageert, erg bepalend is voor of mensen dit nieuwe gedrag blijven doen. Uit het statistisch onderzoek wat we de afgelopen jaren hebben gedaan (en wat ons nu een gesprekspartner maakt op dit niveau) blijkt dat 80.3% van de mensen met NLP hun problemen goed kan oplossen. De komende maanden ga ik met Marius aan de slag om te kijken of we met het ABC model ervoor kunnen zorgen dat dat percentage nog verder omhoog gaat. Want uit datzelfde statistische onderzoek blijkt namelijk dat 95% van de mensen prima vrij van hun problemen komen zolang ze bij de NLP coach zijn. Er zijn dus een aantal mensen die wel hun problemen kunnen overwinnen zolang de NLP coach er is, maar die dat niet meer kunnen zodra de NLP coach er niet meer is.

Aan de hand van wat ik van Marius heb geleerd, is de kans groot dat dat voor een flink deel aan de reactie van de omgeving ligt. Want als mensen na nieuw, positief gedrag geen positieve reactie van hun omgeving krijgen, dan is er een groep mensen die daarna stopt met het nieuwe, positieve gedrag. En dat terwijl de omgeving op een hele gemakkelijke manier het nieuwe, positieve gedrag wel kan stimuleren, namelijk door eenvoudig een compliment te maken. Dat is dan ook de reden dat Marius de complimenten-professor wordt genoemd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *