Het neurogramtype van België

Het Neurogram® type van België

Als ik zou moeten gokken dan dan zou ik zeggen dat België een type 6, Loyalist land is, terwijl Nederland een type 9, Bemiddelaar. Het Neurogram® is de neurologische versie van het Enneagram. Het Neurogram® model heb ik ontwikkeld om het Enneagram compatibel te maken met NLP.  Dit omdat je vanwege de tegenover elkaar staande uitgangspunten van het Enneagram en NLP nooit beide tegelijkertijd mag onderwijzen.

Nu heeft België geen brein en dus is er ook geen sprake van neurotransmitters die voor een persoonlijkheid zorgen. Maar er is wel iets anders wat je kan gebruiken om organisaties, groot en klein, en ja zelfs landen te typeren. Wat er namelijk gebeurt wanneer er een groep mensen bij elkaar komt, is dat een van de andere acht types de Bemiddelaar overtuigd mee te doen met hun groepje. Van alle mensen ter wereld zijn de meeste mensen Bemiddelaars (ongeveer 1 op de 3) en Bemiddelaars zijn vrij gemakkelijk te beïnvloeden. De andere acht types zijn ongeveer gelijk verdeeld (ongeveer 1 op de 11). Dus wanneer een van de overige acht groepen de Bemiddelaars meekrijgt, dan heb je een groep die groot genoeg is om de cultuur van een organisatie of een land te bepalen.

Let wel, dit is dan een grote minderheid van rond de 40% van de mensen. Dat is de reden dat in de meeste organisaties en landen de meerderheid van de mensen die daar leven of werken de cultuur eigenlijk niet zo leuk vinden. Alleen zijn de zeven types die buitenspel staan zo onderling verdeeld dat zij onvoldoende kracht en macht hebben om de cultuur van een organisatie of een land te veranderen.

Daar komt bij dat er ook nog één type is dat weliswaar buitenspel staat, maar het eigenlijk wel prima vindt zo. Zo vind ik als type 3, de Succesvolle Werker, België een heerlijk land. Want type 6, de Loyalist is namelijk mijn ontspanningspunt en een Loyalistische cultuur ontspant mij wel. Dus, mocht je ooit de cultuur binnen een groep mensen willen veranderen, dan is het zaak om eerst uit te zoeken wie welk persoonlijkheidstype heeft, welke groep de Bemiddelaars achter zich heeft gekregen en hoe je de groep die de cultuur voorstaat die je wil introduceren de Bemiddelaars kan overtuigen om een andere partij te kiezen. Kennis van het Neurogram® is in deze uiteraard cruciaal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *