Een depressie is een rekenfout

Een depressie is een rekenfout

Dat zul je altijd zien. Vlak voordat mijn nieuwste boek Psychologie Zonder Inhoud naar de drukker gaat, word ik gewezen op een nieuwe en goede ontwikkeling binnen de psychiatrie die precies aansluit bij de strekking van mijn boek. Daarbinnen is men begonnen met een veld dat Computationele Psychiatrie heet. Het idee is dat je door een wiskundige beschrijving te maken van psychiatrische aandoeningen beter snapt hoe ze in elkaar steken en vervolgens beter in staat bent om er iets aan te doen. Dat is een stap in de goede richting.

Bij een depressie, autisme, schizofrenie en angsten is het idee dat het brein van mensen die van dergelijke klachten last hebben te veel gewicht geeft aan wat er via de zintuigen binnenkomt en te weinig gewicht aan alles wat ze tot nu toe hebben geleerd. Ons brein is een soort biocomputer die de toekomst voorziet. Dit is het beste te begrijpen met de subjectieve Bayesiaanse statistiek die ik de afgelopen jaren combineer met NLP en het Enneagram. Bij dergelijke problemen hebben mensen de neiging hun subjectieve werkelijkheid te reëel te vinden.

Bij subjectieve Bayesiaanse statistiek maak je alles wat je vindt een inschatting van je persoonlijke waarschijnlijkheid. Als er dan iets gebeurt dan weeg je in hoeverre dat nieuwe feit ondersteunt wat je al vindt of juist daar tegenin gaat. Aan de hand daarvan maak je dan een nieuwe inschatting hoe waarschijnlijk iets is.

Bij mensen die in de problemen zitten, geeft het brein te veel gewicht aan wat er ervaren wordt en te weinig gewicht aan wat men al weet. In het geval van een depressie is het nare gevoel dat ervaren wordt te overweldigend ten opzichte van de kennis die iemand heeft, namelijk dat er na regen ook weer zonneschijn komt.

Nu zijn er nog wel verschillen tussen de aanpak van Computationele Psychiatrie en Neuro-Linguïstich Programmeren (NLP). Binnen de psychiatrie blijft men doen alsof een depressie een geestesziekte is, terwijl binnen NLP we vinden dat het om een educatieprobleem gaat. Mensen met een depressie hebben nog niet geleerd om goed met moeilijke omstandigheden om te gaan. Wat NLP zo effectief maakt in de aanpak van een depressie (maar ook van angsten) is dat de NLP technieken ervoor zorgen dat de ervaring die iemand heeft, verandert. Op die manier past de ervaring dan weer goed bij wat iemand eigenlijk wel weet, namelijk dat ellende ook weer voorbij gaat en dat het zo maar weer goed kan gaan. Rekenkundig gezien geeft de ervaring en de wetenschap van de persoon dan door dat het weer goed zit en de problemen voorbij zijn. Dan verdwijnt niet alleen de depressie, maar houdt de persoon in kwestie ook op met het maken van een rekenfout.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *