Het Neurogram in de liefde

Het Neurogram in de liefde

Vandaag een wat langere nieuwsbrief dan anders omdat ik graag het onderwerp “relaties en het Neurogram®” wat meer ruimte geef. Zoals je misschien weet heb ik begin in 2008 de link ontdekt tussen het Enneagram, een persoonlijkheidsleer waarbij je alle mensen verdeeld in negen types, en de Big Five. Dit is het Neurogram® geworden. Het Neurogram® is het neurologische Enneagram op basis van de Big Five. De Big Five is het resultaat van psychologisch onderzoek dat aangeeft dat alle persoonlijkheidskenmerken teruggebracht kunnen worden tot vijf basisbegrippen. Deze begrippen zijn eigenlijk schalen waar je sterk of zwak op scoort. De vijf schalen zijn

  •     Labiel of stabiel (Neuroticism)
  •     Gericht op theorie of gericht op praktijk (Openness)
  •     Sociaal of individualistisch (Agreeableness)
  •     Spontaan of doelmatig (Conscientiousness)
  •     Risicomijdend of roekeloos (Extraversion)

Op zich heb je weinig aan de Big Five omdat je score niet aangeeft hoe je je leven beter kan inrichten, noch een richting geeft hoe je jezelf kan ontwikkelen. Iets wat je met het Neurogram® wel kan. Daarnaast is zo’n score een momentopname, terwijl je met je Neurogramtype een hele dynamiek krijgt die aangeeft hoe je reageert in tijden van stress of juist ontspanning. Maar door de koppeling is het voor mij wel mogelijk om onderzoeksresultaten van Big Five onderzoek te gebruiken binnen het Neurogram®.

Zo is er onderzocht welke mensen het beste bij elkaar passen. Nu zegt het Neurogram® daar ook wel iets over. Mijn ervaring is dat alle Neurogramtypen goed met elkaar kunnen samenleven of werken. Alleen zijn er sommige types waarbij je in eerste instantie wat irritatie voelt of andere types waar je even de handleiding goed moet doornemen. Er zijn allerlei boeken die wat anders zeggen, maar het doel van het Neurogram® is juist om goed met andere mensen te leren omgaan. Het Neurogram® geeft daarbij aan waar je op moet letten. Marie-Jose, mijn fantastische partner, is net als ik een type 3 Succesvolle Werker. In theorie gaat dit volkomen fout. Beide partners gaan tegen elkaar opbieden wie het succesvolst is en dat torpedeert de relatie. In de praktijk loopt het echter anders omdat wij dit patroon herkennen en het stoppen. Ik geef meteen toe dat Marie-Jose succesvoller is dan ik.

Het nieuwe Big Five onderzoek onder 6000 Duitse koppels geeft aan dat in tegenstelling tot het gezegde “opposites attracts” juist mensen die hetzelfde scoren in de Big Five goed bij elkaar passen en lang bij elkaar blijven. Daarbij maakt labiel/stabiel en roekeloos/risicomijdend niet uit, maar theoretische mensen passen goed bij elkaar en praktische mensen passen goed bij elkaar. Sociale mensen passen goed bij elkaar en twee individualisten passen goed bij elkaar. Tenslotte passen spontane mensen goed bij elkaar en doelmatige mensen passen ook weer goed bij elkaar. Heb je alle drie deze eigenschappen hetzelfde dan gaat het helemaal goed. Vertaal je dit naar het Neurogram®, dan betekent dit dat relaties van nature vooral goed gaan met je eigen Neurogramtype en je twee vleugels.

Dat betekent niet dat alle andere relaties gedoemd zijn te mislukken, maar dat je met kennis van het Neurogram® extra goed moet opletten op mogelijke irritaties en deze snel oplossen. Begrip hebben voor elkaars anders zijn en kennis van het Neurogram® gebruiken om elkaars valkuilen te vermijden.

0Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *