NLP in een notendop

NLP in een notendop

Veel mensen vragen mij wat NLP nu eigenlijk inhoudt. NLP staat voor Neuro-Linguïstisch Programmeren. Het is een verzameling technieken en methoden om een beter, makkelijker en meer effectief leven te leiden. Maar bovenal is het een attitude die zich kenmerkt door nieuwsgierigheid, vertrouwen en innerlijke kracht. Neuro staat natuurlijk voor het brein. NLP heeft een eigen visie ontwikkeld over hoe ons brein werkt en deze visie wordt steeds meer wetenschappelijk onderbouwd door de neurologie. Daarnaast draait het om taal (Linguïstisch). Met taal beïnvloeden we het brein om negatieve patronen te doorbreken en positieve patronen aan te leren. Programmeren is eigenlijk een verkeerd woord dat typisch voor de jaren zeventig was toen NLP bedacht is. Het idee was dat je je brein programmeert voor succes en geluk. Tegenwoordig weten we dat het veel meer gaat om je brein goede patronen aan te leren.

De kern van NLP draait om het brein en de vijf zintuigen. NLP gaat ervan uit dat het veel makkelijker is om de manier waarop jij de werkelijkheid ervaart te veranderen, dan de werkelijkheid zelf. Aangezien jij de werkelijkheid alleen met je vijf zintuigen ervaart, leert NLP je hoe je ervoor kan zorgen dat je de juiste dingen voorstelt (zien), indenkt (gehoor) of voelt (gevoel). Geur en smaak doen ook mee, maar zijn voor de meeste mensen te onbewust. Wanneer je positieve situaties herbeleeft door goed te zien, horen en te voelen wat er toen gebeurde, train je je brein om zich goed te voelen. Door de zintuiglijke data van negatieve ervaringen te veranderen (gevoel een andere richting, beelden van kleur naar zwart/wit, negatieve gedachten van serieus naar belachelijke klank), wordt het negatieve gestopt en vervangen door positieve gevoelens.

Op basis van onze kennis van het brein wordt vervolgens ook duidelijk hoe je het beste met andere mensen kan communiceren. Immers, je weet wat voor soort effect je woorden gaan hebben. Uitgangspunt is dan ook dat degene die communiceert verantwoordelijk is om ervoor te zorgen dat de boodschap goed overkomt. Er blijken twee manieren van communiceren te zijn. Eentje gericht op de precieze inhoud van de boodschap en eentje gericht op het vinden van voldoende ruimte voor de ander om zelf zijn eigen motivatie te vinden om aan de slag te gaan. Door beide communicatiemethodes te gebruiken stuurt NLP mensen op een gemakkelijke manier de goede richting in.

Het gevolg is dat je met NLP aan de ene kant goed in staat bent om mensen verder in hun leven te helpen omdat je niet alleen goed doorhebt hoe je je brein het beste kunt gebruiken, maar ook hoe je dat het beste op de ander over kan brengen. Aan de andere kant brengt NLP ook excellent gedrag in kaart zodat je op een eenvoudige manier andere mensen dit excellente gedrag kan aanleren. Voor mij is NLP dan ook een soort handboek “Hoe werkt je brein en wat kun je het beste doen om er meer plezier, ontspanning, rust, kracht en effectiviteit uit te halen”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *