Word expert in jezelf

Word expert in jezelf

Volgens professor Jan Bransen is het zelfhulp wereldje filosofisch gezien vreemd. Want het doel van je werkzaamheden als coach of als trainer is om jezelf overbodig te maken. Althans, dat is het achterliggende idee. Nu weet ik dat er trainers en coaches zijn die mensen afhankelijk maken, maar dat is een slechte zaak. Goede coaches en trainers zorgen ervoor dat mensen zo snel als mogelijk zelf aan de slag kunnen zonder dat zij nog hoeven te worden begeleid. Vandaar dat lange coachtrajecten of langdurige trainingsprogramma’s in mijn ogen meteen al enigszins verdacht zijn.

Een van de aandachtspunten van het werk van Jan Bransen is het idee van gezond verstand. In een wereld die steeds meer wordt bepaald door experts in van alles en nog wat, is het soms niet zo gemakkelijk om terug te vallen op gezond verstand. Ouders krijgen bijvoorbeeld les in het opvoeden van een opvoeddeskundige daar waar misschien gezond verstand ook had gewerkt. Dat brengt mij natuurlijk in een lastig parket. Immers, veel van wat je leert bij Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is feitelijk je gezond verstand gebruiken.

Gelukkig gaan we er bij NLP vanuit dat jij de grootste expert bent op het gebied van jezelf. Hoe jij de wereld ervaart, jouw eigen subjectieve beleving, staat centraal binnen NLP. Alle NLP technieken worden op maat gemaakt zodat zij goed passen in hoe jouw brein al jouw kennis en kunde heeft georganiseerd. Uiteraard is het zo dat een NLP coach of een NLP trainer zich als expert presenteert. Maar het doel bij NLP training en NLP coaching is altijd dat de NLP trainer of NLP coach zich zo snel als mogelijk overbodig maakt. Want er is nu eenmaal geen grotere expert dan jijzelf en niemand heeft meer van jouw gezonde verstand dan jijzelf.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *