Het Neurogram geeft je de wat NLP de hoe

Het Neurogram geeft je de wat en NLP de hoe

Met regelmaat wordt mij gevraagd waarom ik het Enneagram combineer met Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP). Het antwoord is eenvoudig: het Enneagram laat je ziet wat je het beste met je leven kan doen en NLP leert je vervolgens hoe je dat het gemakkelijkste kan bereiken. Het Enneagram laat twee belangrijke dingen zien: welk gedrag leidt tot ontspanning en welk gedrag leidt tot aanzienlijk minder problemen in je leven.

Voor elk van de negen types verschilt dit op de volgende manier:

Type 1, de Perfectionist, ontspant vooral door leuke dingen te doen, maar alleen al aan leuke dingen denken ontspant ook. De Perfectionist komt vooral uit de problemen door woede achter zich te laten en voor vrede te gaan.

Type 2, de Helper, ontspant vooral door culturele dingen te gaan doen of gaan bekijken dan wel juist de natuur op te zoeken. Problemen verdwijnen wanneer de Helper zijn trots achter zich laat en zich nederig en dienstbaar opstelt naar anderen toe.

Type 3, de Succesvolle Werker, ontspant vooral door diep over zaken na te denken en een goede risico analyse te maken. Hij komt uit de problemen door op te houden met bedrog zijn eigen image groter en succesvoller te maken dan het is en juist in alle eerlijkheid te leven.

Type 4, de Romanticus, ontspant door de lat hoog te leggen en vooral hard te werken aan concrete zaken. Problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon wanneer de Romanticus stopt met jaloezie en juist tevredenheid voelt over alles dat hij al wel heeft en bereikt heeft.

Type 5, de Analist, ontspant door op een positieve manier de leiding te nemen en aan de slag te gaan, terwijl problemen opgelost worden door pro-actief alle kennis die door de Analist verzameld wordt te delen met mensen die iets aan die kennis hebben.

Type 6, de Loyalist, ontspant door echt contact te maken met andere mensen, klaar te staan voor hen en hen echt te helpen en daardoor bruggen te bouwen met al deze mensen. Door te focussen op de eigen kracht wordt het pad uit de problemen gevonden.

Type 7, de Levensgenieter, ontspant door zich terug te trekken en tijd voor zichzelf te nemen om een goed boek te lezen of een lange wandeling te maken. De Levensgenieter kan alle problemen achter zich laten door zich te matigen.

Type 8, de Baas, ontspant door sociaal te worden, de ander op te zoeken en te vragen wat hij kan doen om de ander te helpen. Problemen verdwijnen wanneer de Baas simpelweg het wat rustiger aan gaat doen.

Type 9 tenslotte, de Bemiddelaar, ontspant door nieuwe projecten op te starten, de bottom line in de gaten te houden en vooral praktisch bezig te zijn. Hij laat alle problemen achter zich wanneer hij in staat is om zowel thuis, als op het werk, als in zijn hoofd gedisciplineerd de rotzooi op te ruimen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *