Het het brein werkt

Hoe het brein werkt

We weten steeds meer van het brein. Althans wetenschappers zijn steeds beter in staat om het brein te bestuderen. We weten er nog heel weinig van. Zelfs hoe een hersencel precies werkt, ontgaat ons nog grotendeels ook al we weten we meer dan ooit. Gelukkig is er nog een andere manier om te weten hoe het brein werkt. We kunnen namelijk zien, horen, voelen, ruiken en proeven. Dit kan op drie manieren: in de werkelijkheid, als herinnering en als fantasie. De wereld zie je, hoor je, voel je, ruik je en proef je en het is je brein dit dat doet. In de werkelijkheid zijn er geen kleuren, geluiden, pijnen, geuren of smaken. Ons brein maakt ze!

Nog mooier wordt het als je kijkt hoe ons brein vervolgens in staat is om wat we hebben meegemaakt weer her te beleven. Op die manier lijkt het alsof je weer ziet, hoort, voelt, ruikt en proeft wat je destijds hebt ervaren. Filosofen noemen dit “qualia” en qualia zijn voor zowel wetenschappers als filosofen een groot raadsel. Voor NLP beoefenaars is het echter gesneden koek. In plaats van te zoeken naar objectieve kennis over hoe breincellen werken, focust NLP op hoe ons brein onze subjectieve ervaring oplevert. Het is namelijk een stuk gemakkelijker de manier waarop je de werkelijkheid beleeft te veranderen dan de werkelijkheid zelf.

Beide zijn belangrijk, want soms is het ook nodig om daadwerkelijk een betere wereld te maken. Maar ook dan geldt dat het verbeteren van de wereld je veel gemakkelijker afgaat wanneer je je goed voelt en positief in het leven staat. Op de wereldvrededag van de Verenigde Naties, 21 september aanstaande, geef ik om die reden een lezing in de VS over hoe innerlijke vrede tot meer wereldvrede leidt. De basis daarvan is goed omgaan met wat je brein oplevert, namelijk ervoor zorgen dat je je goed voelt, je vertrouwenwekkende beelden in je hoofd haalt en positief denkt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *