Iedereen wil coach worden

Iedereen wil coach worden

Regelmatig komt het voor dat ik een nieuwe lichting NLP coaches van stichting NLP Kring certificeer. Alle coaches dien dan in 30-60 minuten een casus te presenteren. Het is hartverwarmend om te zien wat voor ingewikkelde problematiek deze NLP coaches tot een goed einde hebben gebracht.

In Nederland zijn al veel coaches (in België een stuk minder), maar slechts weinig coaches hebben ook klanten. Laat staan dat zij goede resultaten bereiken. De reden is dat de meeste coaches een vorm van coaching leren waarbij zij worden geacht geen oplossingen aan te dragen. Vooral omdat de bedenkers van die bepaalde methodiek om te coachen ook geen oplossing hebben. In plaats van oplossingen kiezen ze ervoor om veiligheid en ruimte te bieden in de hoop dat de oplossing dan uit de cliënt zelf komt.

Dat vind ik een onverstandig pad. De coaching duurt dan onnodig lang. Niet alleen is het mooi dat de coaches zulke goede resultaten hebben behaald, het is ook prachtig dat de NLP Kring coaches de problemen hebben opgelost in gemiddeld zo’n drie sessies van twee uur. Dat komt omdat zij directief hebben leren coachen. Mijn grote voorbeeld voor een goede coach (die ik gelukkig al jaren aanhaal, ook in tijden dat hij niet succesvol is) is Louis van Gaal. Ik kan me slecht voorstellen dat Louis in de rust zijn spelers alleen maar veiligheid en ruimte biedt. Nee, Louis van Gaal is heel directief en dat werkt vaker wel dan niet!

Om die reden ben ik ook zo blij met al het statistisch onderzoek dat we doen. Nu weet ik dat statistiek niet iedereens favoriete onderwerp is. Maar het is mooi om te zien hoe bij 82% van de mensen die de afgelopen 1000 dagen meer dan 800 probleemdagen hadden de problemen met NLP verdwijnen. Vooral omdat deze resultaten voor het overgrote deel niet door mij persoonlijk zijn gerealiseerd, maar door de door mij opgeleide coaches. Het vervult mij met trots om te zien dat deze coaches daadwerkelijk mensen uit de problemen halen. Niet altijd en in elke situatie, maar gelukkig wel zeer vaak.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *