De voor- en nadelen van groepsdruk

De voor- en nadelen van groepsdruk

Achteraf klinkt het best voor de hand liggend, maar nieuw grootschalig onderzoek laat zien dat groepsdruk nog veel sterker werkt dan tot nu toe is aangenomen. In de kern komt het erop neer dat mensen zich voornamelijk gedragen zoals men zich in de groep waartoe zij behoren gedraagt. Dat maakt de definitie van Nietzsche over vrijdenken zo sterk: je gedachten zijn pas vrij wanneer je los bent gekomen van de ideeën van je ouders, je school en je werk.

Ook laat dit zien waarom training in Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) voor veel mensen zo goed werkt. Allereerst is de bedenker van NLP, Richard Bandler, een echte vrijdenker. Hij heeft met NLP iets gecreëerd dat grotendeels geheel nieuw is en een breuk is met slecht werkende methoden uit het verleden.

Tegelijkertijd maakt dit ook duidelijk waarom het volgen van een live training zo veel beter werkt dan een DVD bekijken. Als je een DVD bekijkt, krijg je dezelfde informatie, maar zit je nog steeds in de oude groep. Terwijl wanneer je een live training volgt, je niet alleen de nieuwe informatie krijgt maar tegelijkertijd ook met geheel andere mensen omgaat in de trainingsgroep.

Dat maakt alleen wel duidelijk hoe zorgvuldig je keuze voor een bepaalde training dient te zijn. We kennen allemaal het spreekwoord “wie met pek omgaat, wordt ermee besmet”. NLP kijkt daar iets anders tegenaan. Volgens NLP zijn er geen slechte mensen en zijn alle mensen van binnen fantastische goede mensen. Mensen spreken we nooit aan op wie ze zijn, maar alleen op hoe zij zich gedragen.

Helaas gedragen een hoop mensen zich slecht. Nu ben ik geen moralist. Dus als ik het woord “slecht” gebruik, dan bedoel ik vooral “onhandig”. Bij een training is het natuurlijk zaak om slechte trainers die onhandig training geven te vermijden. Gelukkig is het gros van de trainers niet slecht. Zij zijn slechts middelmatig. Omdat je bij middelmatige trainers alleen maar meer krijgt van wat je zelf al meemaakt bij veel middelmatige groepen in onze maatschappij is het onverstandig om een training te volgen bij middelmatige trainers. Beter is het om op zoek te gaan naar trainers die met kop en schouders boven de rest uitsteken. Zoals ik heb gedaan in mijn zoektocht die mij naar Richard Bandler heeft geleid bijvoorbeeld!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *