Hoe uniek zijn mensen?

Hoe uniek zijn mensen?

Nu weet ik van mijzelf dat ik vaak onconventionele standpunten inneem, maar zo nu en dan blijkt mijn standpunt controversiëler dan ik in eerste instantie heb gedacht. Zo ook met de vorige blogpost over alcoholisme, dit was oorspronkelijk een nieuwsbrief. Die leidde tot een aantal heftige reacties. Daar valt een belangrijke les uit te leren. Te vaak menen mensen dat de specifieke manier die hen uit de problemen heeft geholpen de enige manier is en dat alle andere mensen alleen op deze manier hun problemen kunnen oplossen.

Gelukkig is de werkelijkheid anders. Het is belangrijk om goed oog te houden voor hoe uniek mensen zijn. Er zijn talloze manieren om problemen op te lossen. In mijn boek “Neurosofie: het filosofisch fundament voor persoonlijke groei” geef ik als voorbeeld gebedsgenezing. Ook al acht ik het onwaarschijnlijk dat mensen opknappen met gebedsgenezing, toch zijn er mensen die na gebedsgenezing uit de problemen zijn gekomen. Voor hen is dat een prima oplossing en ik zal nooit hun oplossing kleiner proberen te maken. Tegelijkertijd schat ik in dat het zeer waarschijnlijk is dat de meeste mensen veel verder komen met Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP).

Ieder mens is uniek. Ons brein is echter evolutionair gezien ontwikkeld om overeenkomsten te zien. Je overleeft namelijk een stuk makkelijker als je in staat bent om je negatieve ervaringen, bijvoorbeeld met een beer, te generaliseren naar beren in het algemeen. Op die manier voorkom je dat je de tweede keer dat je een beer tegenkomt opeens denkt dat het een dier is om mee te knuffelen met alle gevolgen van dien.

Bijna iedereen vindt met zijn bewustzijn dat ieder mens uniek is. Maar ons onbewustzijn gaat met andere mensen om alsof ze grotendeels hetzelfde zijn als wij. Dit onbewuste proces is zo sterk dat zelfs iemand die zo goed is getraind als ik nog steeds de neiging heb om mensen te veel als hetzelfde te beschouwen. Terwijl de verschillen tussen mensen vele malen groter zijn dan de meeste mensen denken.

Een van de zaken die het meest over het hoofd wordt gezien wanneer je kijkt naar hoe uniek mensen zijn, is hun persoonlijkheid. Er zijn negen persoonlijkheidstypes en zonder training in het herkennen van deze negen types zien de meeste mensen ze geheel over het hoofd. Hierdoor denken ze ten onrechte dat andere mensen qua persoonlijkheid, motivatie en perspectief op de wereld ongeveer hetzelfde denken als zijzelf. Terwijl dit geheel anders is. Veel problemen binnen een relatie, gezin of organisatie komen voort uit communicatieproblemen waarbij de een te weinig oog heeft voor hoe anders de persoonlijkheid van de ander is.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *