Dit is een tijd van delen

Dit is een tijd van delen

De afgelopen jaren hebben er veel veranderingen plaatsgevonden. Alleen in mijn korte leven al heb ik de muur zien vallen, de mobiele telefoon zien opkomen en is het internet een onlosmakend onderdeel van ons leven geworden. Wat ook is veranderd, is dat met andere mensen delen steeds belangrijker is geworden. Vroeger dacht men misschien in alles geheim en voor jezelf houden, maar vandaag de dag draait alles om met elkaar delen.

Dit past perfect bij de attitude van Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP). Of sterker nog, misschien is het nieuwe delen wel deels voortgekomen uit het steeds populairder worden van NLP. NLP staat namelijk voor delen. Het hele idee van NLP is dat je als NLP beoefenaar op zoek gaat naar mensen die van nature ergens heel goed in zijn. Hen vraag je dan vriendelijk hoe zij dit slimme gedrag precies doen en met NLP breng je dat dan in kaart. In eerste instantie om het op jezelf uit te proberen zodat je eventueel de scherpe kantjes van het slimme gedrag nog kan bijvijlen.

Maar bevalt het slimme gedrag eenmaal dan is bij NLP de volgende stap altijd om dit slimme gedrag met meer mensen te delen. Leren, verbeteren en dan weer doorgeven wat je hebt geleerd en gecreëerd staat centraal binnen NLP.

Alle slimme gedragingen zoals de gevoelsomdraaitechniek om je goed te voelen ongeacht de omstandigheden, hypnotische taalpatronen om aan andere mensen een betere richting voor hun leven te suggereren of je toekomst voor succes programmeren door geplande teleurstellingen te neutraliseren en successen in te programmeren zijn allemaal ontstaan doordat NLP beoefenaars mensen tegenkwamen die dit allemaal uit zichzelf al deden. Voor sommige mensen is NLP dan ook een feest van herkenning, maar voor de meeste mensen is het een openbaring om te ervaren hoeveel lichter het leven kan zijn wanneer je de slimme strategieën van NLP gebruikt.

Nu heeft het geen zin om in zak en as te zitten over het feit dat jij misschien niet tot die kleine groep mensen behoort bij wie alles van nature goed gaat. Dat doet bijna niemand en het zegt helemaal niets over jou. NLP gaat ervan uit dat er helemaal niks mis is met je, maar dat je nog niet alles hebt geleerd. Helaas is onze maatschappij zo ingericht dat wij niet optimaal worden opgevoed. Wel is het verstandig om voor je eigen situatie verantwoordelijkheid te nemen, ook al heb je er totaal geen schuld aan, en zelf in actie te komen om je eigen situatie te verbeteren. Met NLP zet je dan zeker een goede eerste stap.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *