Society of NLP

Drie vormen van NLP

Als filosoof heb ik sterk de neiging om zaken tot op de bodem goed uit te zoeken. Zo ook met Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP). Wanneer ik goed kijk naar NLP dan zijn er drie verschillende vormen. Deze vormen zijn:

  1. Praktische NLP waarbij je NLP inzet om of (a) psychische problemen op te lossen met NLP coaching dan wel (b) om wanneer er niets of weinig aan de hand is om verder te groeien en jezelf te ontwikkelen met NLP training.
  2. Spirituele NLP waarbij je NLP gebruikt om de hersencellen die in ons brein spirituele ervaringen voortbrengen te stimuleren zonder dat je verzandt in de vraag welk geloof wel of niet klopt.
  3. Mathematische NLP hetgeen je gebruikt als naslagwerk en protowetenschappelijke onderbouwing van wat je doet bij Praktische en Spirituele NLP.

99% van wat mensen in Nederland en België met NLP doen is Praktische NLP. Hoewel er met enige regelmaat wel wordt geclaimd dat er een spirituele component aan een dergelijk gebruik van NLP zit, is de werkelijkheid dat bijna al deze spirituele claims juist tegen het gedachtengoed van NLP ingaan. Want wat NLP juist zo sterk maakt is dat NLP duidelijk maakt dat je nooit absoluut zeker kan zijn wat echt is, wat de waarheid is of wat de oorzaken zijn. Sterker nog, NLP laat zien dat oorzaken, waarheid en echtheid juist verdraaiingen van de werkelijkheid zijn. Helaas, zie je dan dat NLP te vaak wordt gecombineerd met een of ander spiritueel geloof waarbij aangegeven wordt wat zogenaamd wel “echt de waarheid is van de oorzaken”.

In plaats daarvan is het juiste NLP standpunt dat helemaal los van wat “echt de waarheid” is, je wel kan ingaan op wat je eigen subjectieve beleving is. Bij Praktische NLP is het dus zaak om als iemands subjectieve beleving van het leven negatief is en er meer sprake is van overleven dan leven, dat mensen met NLP technieken dan leren om ervoor te zorgen dat die subjectieve beleving een stuk positiever wordt. Of wanneer de subjectieve beleving al behoorlijk positief is, hoe je beter kan worden in specifiek gedrag. Bij Spirituele NLP draait het er dan om te leren welke oefeningen je brein stimuleren tot een spirituele subjectieve beleving.

Want alleen op die manier krijg je een rijk leven. Als mensen denken dat een rijk leven betekent dat je veel geld op de bank hebt, dan is dat een vergissing als blijkt dat iemand rijk en ongelukkig is. Wat je leven werkelijk verrijkt, is een positieve subjectieve beleving van die werkelijkheid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *