Twee soorten onbewustzijn

Twee soorten onbewustzijn

Wat ik altijd belangrijk vind is dat een NLP trainer zich blijft ontwikkelen en bijscholen. Om die reden ben ik blij dat ik begin maart weer vier dagen naar Engeland ga om een training van Kate Benson bij te wonen. Tegelijkertijd worden je ogen soms ook geopend wanneer je aan het bijleren bent.

Zo heb ik de afgelopen week wetenschappelijk onderzoek ontdekt dat laat zien dat er twee soorten onbewustzijn zijn. Hoewel ik al jaren bekend met wat binnen de filosofie het “dual system” heet, ging ik er steeds vanuit het ging om aan de ene kant het onbewuste en aan de andere kant het bewustzijn. Van de week ontdekte ik echter dat dat een vergissing is. Er zijn geen twee systemen in ons brein, maar drie!

Er is namelijk het onbewustzijn wat zich vooral bezighoudt met ons lichaam en onze emoties. En er is het systeem dat zich vooral bezig houdt met taal. Meestal wordt er gezegd dat dat laatste systeem vooral ons bewustzijn is. Hoewel we ons van allerlei zaken bewust kunnen worden, van een goed gevoel, lekker eten of een mooi schilderij, klopt het dat ons bewustzijn vooral talig is. Dat wil zeggen het grootste gedeelte van de tijd zijn we ons bewust van wat we denken. Het gesprek met ons zelf in ons hoofd. De innerlijke dialoog. Of als het verkeerd uitpakt (en dan helpt het om met Neuro-Linguïstisch Programmeren het aan te pakken): piekeren.

Maar wat ik (en de wetenschappers en filosofen) over het hoofd hebben gezien, is dat ons talig vermogen ook voor het grootste gedeelte onbewust is. We weten meestal wel waarover we praten of schrijven, maar, als het goed is, stromen de woorden automatisch, dat wil zeggen onbewust, uit onze mond of vloeien ze uit onze pen.

Vanwege het linguïstische karakter van NLP, is het van groot belang dat een NLP trainer of NLP coach goed gebruikt leert maken van alle hypnotische taalpatronen die NLP kent. Vaak gebeurt dat minder goed dan dat mogelijk is. Om die reden ben ik er trots op dat buitenlandse NLP trainers graag door mij worden bijgeschoold in het trainen van hun onbewustzijn qua taal.

Deze week heb ik dus geleerd dat er drie systemen in ons brein zitten:

  1. een onbewust systeem voor het besturen van ons lichaam en onze emoties;
  2. een onbewust systeem voor taal en hypnose;
  3. ons bewustzijn.

Mensen zitten in de problemen omdat deze drie systemen onvoldoende goed met elkaar samenwerken. Soms zijn mensen zich bewust van hun probleem maar hebben ze geen weet hoe ze op te lossen. Soms voelen mensen zich naar, maar hebben ze geen bewustzijn van de reden. Soms weten mensen rationeel wat de oplossing is, maar voelt het nog steeds alsof er problemen zijn.

Zoals ik dat in mijn recente boek “Meer Dan Waar: hoe wij het leven betekenis geven met triangulatie” laat zien, is de oplossing precies wat NLP doet. Namelijk zowel mensen bijzondere ervaringen geven waarbij ze voelen dat de problemen zijn opgelost, als ook mensen met de juiste hypnotische taalpatronen beïnvloeden zodat alle drie de systemen in het brein beter met elkaar gaan samenwerken.

24 september 2018: start NLP nascholing

Om de een of andere reden zijn buitenlandse NLP trainers en NLP Master Practitioners veel meer genegen om zich te laten bijscholen dan hun Nederlandse collega’s. In Nederland heerst toch vaak een sfeertje dat je niet veel van een andere Nederlander kan leren. Van mij is bekend dat ik al sinds jaar en dag bezig ben om de kwaliteit van NLP trainingen in Nederland te verhogen. Gelukkig zie je dat er de afgelopen maanden een kentering is gekomen. Wellicht komt het omdat ik nu wereldwijd wordt uitgenodigd om trainingen te geven (afgelopen tijd in India, Noorwegen, Engeland, Schotland en Dubai).

Omdat steeds meer NLP Master Practitioners erachter komen dat zij met mijn NLP nascholingsprogramma veel en veel meer uit hun NLP opleiding halen dan dat zij nu doen, heb ik een speciale website over dit onderwerp gemaakt. Mensen hebben vaak veel tijd en moeite in hun NLP opleiding gestoken, maar merken dat zij achteraf daar eigenlijk te weinig gebruik van maken. Met mijn NLP nascholingsprogramma wordt daar weer nieuw leven in geblazen.

Zelf weet ik dat voor de meeste NLP Master Practitioners geldt dat zij een hele leuke NLP opleiding hebben gehad waar zij zelf veel aan hebben gehad en met een hele inspirerende trainer. Tegelijkertijd is de nummer één vraag die zij zichzelf stellen: maar wat doe je nou met NLP na de opleiding? Mocht je je dat afvragen, bekijk dan eens mijn NLP nascholingsprogramma. Ons statistisch onderzoek toont aan dat met wat extra training je opeens veel en veel meer uit NLP haalt dan tot nu toe. Voor alle details, testimonials en gratis video’s ga je naar:

NLP nascholing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *