Je brein is Bayesiaans

Je brein is Bayesiaans

Het is erg leuk om te lezen dat psychiaters in het nieuwe veld binnen de psychiatrie genaamd Computationele Psychiatrie een flinke stap richting Neuro-Linguistisch Programmeren (NLP) hebben gezet. Zoals je misschien weet ben ik een aantal jaren verliefd geworden op statistiek. Sindsdien combineer ik NLP met Bayesiaanse statistiek. Beide passen perfect bij elkaar omdat beide uitgaan van de subjectieve beleving van het individu. Psychiaters gaan er nu ook vanuit dat ons brein op een Bayesiaanse manier werkt.

In het brein zie je twee belangrijke processen: zintuiglijke waarneming en alles wat we hebben geleerd in ons leven. Beide werken op een Bayesiaanse manier in ons brein. Ons brein is hiërarchisch georganiseerd. Dat betekent dat de zintuiglijke data letterlijk aan de onderkant van ons brein (bij de breinstam) als eerste worden verwerkt. Ons brein bepaalt op een Bayesiaanse statistische manier wat we zien, horen, voelen, ruiken en proeven.

Tegelijkertijd komt er vanuit de bovenkant van ons brein een Bayesiaans proces op gang dat voorziet wat we gaan ervaren aan de hand van alles wat we hebben geleerd in ons leven. Wat we hebben geleerd in ons leven noemen we binnen NLP het wereldmodel. Dus terwijl onze zintuigen doorgeven dat er een behoorlijk grote groene vlek voor ons staat, wordt er vanuit ons wereldmodel doorgegeven dat het waarschijnlijk om een boom gaat.

Interessant wordt het wanneer wat we ervaren en wat we verwachten te ervaren met elkaar in conflict zijn. Dit speelt vooral bij mensen die in de problemen zitten. Iemand die depressief is bijvoorbeeld heeft een wereldmodel waarbinnen het heel moeilijk is om zich goed te voelen. Als er dan in de omgeving toch iets gebeurt dat leuk is, dan is er een conflict tussen het proces van waarnemen en het wereldmodel.

Bij iemand met een depressie wint het wereldmodel het dan van de waarneming en verdwijnt wat leuk was uit de subjectieve beleving van deze persoon. Dat is dan ook meteen de reden waarom NLP zo goed werkt. NLP zorgt voor zulke indringende positieve ervaringen dat volgens ons onderzoek 80.3% van de mensen uit de problemen komt. Dat wil zeggen dat zij liever meer mogelijkheden creëeren in hun wereldmodel. Door meer mogelijkheden te creëeren in je wereldmodel krijg je meer opties en keuzes. Meer opties en keuzes geven je meer vrijheid. Want dat is waar NLP om draait: de vrijheid hebben om te kiezen voor hoe je je voelt en wat je doet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *