Ware rijkdom

Bij toeval zag ik dat de een na de andere cursus, ongeacht het onderwerp, aangeprezen wordt als dat je er rijk mee wordt. Kennelijk werkt het “snel rijk worden” idee nog steeds in marketing. En waarschijnlijk werkt wat je er leert nog steeds allerminst om rijk te worden. Wat erger is dat men ten onrechte denkt dat rijkdom schuilgaat in veel geld op de bank. Hoewel ik zeker van mening ben dat je in die zin beter rijk dan arm kan zijn, gaat het geheel voorbij aan dat ware rijkdom zit in hoe je het leven beleeft. Rijk zijn en tegelijkertijd doodongelukkig is een slechtere toestand om in te zijn dan arm en je goed voelen.

Als filosoof heb ik bedacht dat het menselijk bestaan om de volgende vier belangrijke zaken draait:

  • je goed voelen ongeacht de omstandigheden;
  • geen last hebben van nare herinneringen aan ellende uit het verleden;
  • geen zorgen maken over de toekomst, maar in plaats daarvan een toekomstbeeld voor je hebben dat vertrouwen en rust geeft;
  • constructief denken in plaats van piekeren.

Het zijn precies deze vier basiszaken die je met Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) op orde krijgt. Toch betekent dit geenszins dat je met NLP je alleen maar goed mag voelen. NLP is geen positief denken. Om die reden noem ik de vierde vaardigheid dan ook bewust “constructief denken”. Waar het omgaat is dat je met NLP je breinprocessen zodanig goed leert beheersen dat je zelf kan kiezen welke kant je op wil.

Dat betekent ook geenszins dat ik denk dat als mensen zich slecht voelen dat dat een keuze is. Allerminst. Vaak kunnen mensen er weinig aan doen omdat goed omgaan met je emoties geen onderdeel is van de opvoeding en de meeste hulpverleners vaak meteen vinden dat het een medisch probleem is in plaats van een educatieprobleem. Wat NLP doet, is je technieken geven die ervoor zorgen dat je beter om kan gaan met je eigen emoties zodat je op die manier de keuze krijgt. NLP draait om vrijheid en vrijheid betekent dat je kan kiezen of je slecht wil voelen of dat je je juist goed wil voelen. Bij mij betekent die vrijheid dat ik voor het grootste gedeelte ervoor kies om mij goed te voelen. Mocht ik echter aanleiding zien om dat niet te doen, dan kan ik dat gelukkig ook.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *