Wat betekenen woorden volgens NLP?

De grondslag van NLP is het besef dat woorden voor de één een heel andere betekenis hebben dan voor de ander. Een simpel voorbeeld is dat als ik het heb over hoe lief ons nieuwe jonge katje eruit ziet, je meteen een beeld hebt. Een beeld dat niet alleen misschien niet overeenkomt met de werkelijkheid, maar wat ook zeker niet het beeld is dat ik in mijn hoofd had toen ik erover dacht.

Nu ligt het voor de hand om meteen te denken dat je derhalve je communicatie dus goed moet afstemmen om op zo’n manier te voorkomen dat mensen zich iets anders voorstellen dan dat je bedoeld had. En in gevallen waar je doel is dat men je goed begrepen heeft is dat ook belangrijk. De manier om hierachter te komen is  de ander te vragen nog eens precies uit te leggen hoe hij of zij begrepen heeft wat je net gezegd hebt.

Andersom werkt het ook zo. Wanneer jij het belangrijk vindt om heel precies te begrijpen wat iemand bedoelt, vraag er dan op door. Omdat taal gebruikt maakt van abstracties laten we in bijna elke zin wel details weg, of generaliseren we of verdraaien we de werkelijkheid. Als je precieze informatie wilt ontvangen is het belangrijk deze details boven water te krijgen.

Maar wat meestal vergeten wordt binnen NLP opleidingen is dat je ook juist gebruik kunt maken van deze vage manier waarop taal betekenis overdraagt. Zo weet ik bijvoorbeeld zeker dat er momenten in je leven geweest zijn toen je met veel plezier aan iets nieuws begon. Wanneer je je weer voorstelt waar je was en hoe het er uitzag, dan merk je dat dat leuk is om aan terug te denken, toch?

Ik heb geen idee wat jij in je hoofd haalde toen je  bovenstaande  alinea las, maar het is ongetwijfeld iets geheel anders dan dat ik in mijn hoofd had. Maar in dit geval is dat juist goed. Door het niet in te vullen gaf ik je genoeg ruimte om zelf het goede gevoel op te roepen. Had ik het heel specifiek gemaakt dan was de kans groot dat je je er niet in herkende, en dat het geen effect gehad had.

Vandaar dat als de informatie belangrijk is, je specifiek bent. Maar wanneer het effect belangrijk is je niet specifiek bent. Op die manier geef je iemand de ruimte om het zelf in te vullen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *