Je lichaam is je geest volgens NLP

Een van de meest belangrijke filosofische problemen waar ik de tijd dat ik les gaf op de Universiteit mee bezig gehouden heb is het Lichaam/Geest probleem. Of de moderne variant: hoe kan zoiets onstoffelijks als de geest, ons lichaam in gang zetten?

Ook vandaag nog is dit relevant voor mijn werk voor het oplossen van problemen met angst en onzekerheid. Een groot deel van de technieken uit het rapport Hoe Stop Je Negatieve Gevoelens zijn erop gebaseerd dat je je brein oud, negatief en ineffectief gedrag afleert. En je juist weer leert om je goed, krachtig en vol zelfvertrouwen te voelen.

Je lichaamshouding wordt echter ook aangestuurd door je brein. Hoe je je voelt bepaalt mede welke houdingen je lichaam aan kan nemen. Neem je een andere houding aan dan die bij het gevoel past, dan verandert je gevoel ook meestal.

Probeer maar eens boos te blijven terwijl je met je lichaam een juichbeweging maakt. Zo’n lichaamsbeweging maakt het een stuk moeilijker om boos te blijven. Als je de technieken die in het bovenstaande rapport staan met veel handbewegingen doet, dan werken ze beter.

Een hele snelle manier tenslotte om je brein te dwingen nieuw gedrag uit te voeren is om gekke gezichten te maken. Bijvoorbeeld wanneer je wakker wordt, is het goed om eerst vijf minuten gekke bekken trekken om zo je brein nieuwe paden te laten inslaan.

Voor mezelf heb ik het Lichaam/Geest probleem allang opgelost. Er is geen verschil tussen lichaam en geest. Beide zijn verschillende kanten van een en dezelfde medaille.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *