Opleiding tot ABC-NLP coach

NLP Training van Licensed NLP Master Trainer Joost van der Leij
NLP Training van Licensed NLP Master Trainer Joost van der Leij

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is essentieel voor elke coach. De reden is dat je met NLP concrete technieken leert waarmee je antwoord kan geven op de vraag: “hoe kom ik van dit probleem af?” Daarnaast leer je als ABC-NLP coach excellent communiceren waardoor je aan de ene kant voorkomt dat je goed bedoelde intenties verkeerd verwoord waardoor ze verkeerd uitpakken. En aan de andere kant dat je door middel van suggestie met het onbewustzijn van de ander kan communiceren zodat je iemand niet alleen bewust uitlegt wat hij beter kan doen, maar dat je ook zijn onbewustzijn programmeert voor een beter leven. Op die manier los je problemen in het brein (Neuro) op met goed taalgebruik (Linguïstisch) door iemand de juiste strategieën te geven (Programmeren).

Door NLP met het ABC-model uit de toegepaste gedragsanalyse te combineren, krijg je ABC-NLP, de enige versie van NLP die wetenschappelijk goed is onderbouwd. Meer informatie over ABC-NLP vind je hier: ABC-NLP.

Vaak wordt gedacht dat een coach alleen maar iemand is die iemand begeleidt, zijn hand vasthoudt en probeert om een veilige omgeving te creëren zodat iemand zichzelf kan ontplooien. In NLP termen is dat een coach die geen antwoord heeft op de vraag hoe je dingen goed aanpakt. Je kan je toch niet voorstellen dat Louis van Gaal op deze manier zijn voetballers coacht? Nee, een goede coach is directief en vertelt mensen hoe zij verder kunnen. Dat is ook precies waar de cliënten van een coach op zoek naar zijn. Zij willen concrete oplossingen in plaats van het allemaal zelf te moeten uitzoeken terwijl hun handje vastgehouden wordt.

Net als Louis van Gaal is het belangrijk dat de coach ergens verstand van heeft en op zijn werkgebied weet wat de beste strategieën zijn om je doelen te bereiken. Bij Louis van Gaal is dat voetballen. NLP claimt dat je met NLP een betere coach wordt omdat je beter inzicht krijgt in hoe het brein (Neuro) werkt en hoe je dat met taal (Linguïstisch) kan beïnvloeden (Programmeren). Wanneer Louis van Gaal NLP leert wordt hij een nog betere coach. Daarnaast leer je met de NLP opleiding tot coach de beste strategieën voor een effectief leven: hoe kan je je goed voelen, goede beslissingen nemen en effectief je doelen bereiken. Elke ABC-NLP coach is dus in ieder geval ook een life-coach, een coach die mensen helpt hun leven vorm te geven, naast een eventuele specialisatie op basis van je eigen achtergrond, opleiding en ervaring. Life-coaching bestaat bij NLP altijd uit twee fases. Eerst is het zorgen dat iemand vrij wordt van nare emoties, psychische problemen en negatieve gedragspatronen. Daarna zorgt NLP ervoor dat iemand vrij is om zichzelf te ontplooien, te ontspannen, plezier te maken en te genieten van het leven en zijn grote droom waar te maken.

Je wordt tot gelicenseerd en gecertificeerd ABC- NLP coach opgeleid in 24 maanden. De 24 maanden beginnen met de NLP Practitioner. Na 12 maanden volgt de NLP Master Practitioner. Aan het einde van de rit vinden de NLP coach certificatiedagen plaats. Na deze 24 maanden mag je geacht worden om als zelfstandig coach je brood te kunnen verdienen. Dit heb ik al vele keren meegemaakt. Hieronder zie je een overzicht van de coaches (in verschillende stadia van hun opleiding tot ABC-NLP coach) die je voorgegaan zijn de afgelopen jaren:

De eerste stap is het volgen van de NLP Practitioner opleiding. In de NLP Practitioner leer je NLP op techniek en methode niveau. Je leert grip krijgen op je eigen emoties, je brein effectief besturen, excellent communiceren en de beste strategieën ontdekken, aanleren en weer doorgeven. Daarnaast leer je, wat uniek is voor mijn NLP Practitioner opleiding, ook meteen hoe je een eigen praktijk als coach kan opzetten wanneer je dat wilt. Je leert mijn drie keer twee uur coachingsformat zodat je precies weet wanneer je wat moet doen. En je leert mijn branding, marketing & sales technieken voor de zelfstandige coach zodat je ook meer dan genoeg klanten kan vinden.

Het NLP Practitioner programma duurt twaalf dagen en is verdeeld over vier blokken van drie dagen met de volgende onderwerpen:

Blok 1: Effectief je brein gebruiken en inzicht in je eigen persoonlijkheid en die van anderen.

In dit blok leer je de NLP basistechnieken om je goed te voelen zoals de gevoelsomdraaitechniek om nare gevoelens te stoppen en te vervangen door goede gevoelens, de zwart/wit terugspoeltechniek om zorgen en/of stress over het verleden of de toekomst te neutraliseren en weer een goede toekomst te gaan zien en de techniek om te stoppen met piekeren en weer positieve gedachten te krijgen. En je leert een techniek om van tevoren te weten of een beslissing goed of slecht uitpakt. Tenslotte gaan we je persoonlijkheid in kaart brengen aan de hand van het Enneagram en je leren hoe je andere mensen hun persoonlijkheid kan herkennen zodat je beter met ze om kan gaan. Het resultaat is dat je alles weet wat voor een gelukkig leven nodig is.

Zoals je ziet bestaat een groot deel van de NLP opleiding tot coach uit zelfontwikkeling. Ik ga er namelijk vanuit dat je als coach alles eerst goed op jezelf toepast voordat je andere mensen er mee gaat helpen. Na dit eerste weekend kan je meteen aan de slag om ervaring op te doen, want hoewel er bijna geen huiswerk is, ga ik ervan uit dat ik je in dat eerste weekend zo enthousiast gemaakt heb dat je zelf met alle vrijwilligers die je in je eigen omgeving kan vinden aan de slag gaat. Dat is belangrijk om te doen want ik kan er alleen maar voor zorgen dat je leert wat je het beste kan doen en dat je aan de slag gaat. Maar alleen door zelf ervaring op te doen, ga je een goede coach worden. Vandaar dat we daar in de opleiding direct mee beginnen.

“Het belangrijkste wat Joost mij op zijn geheel eigen wijze in de Master opleiding heeft meegegeven is de veelvoud aan mogelijkheden en technieken die ik als coach heb. En als ik toch met iemand vastloop dat al deze methoden altijd aan te passen zijn zodanig dat ik mijn cliënt er verder mee help. Daarbij volledig vertrouwend op mezelf en op mijn eigen creativiteit.”

Blok 2: Excellent communiceren en hypnose

In dit blok leer je twee communicatiemodellen. Het eerste model leert je om heel zuiver en specifiek te communiceren zodat er zo min mogelijk misverstanden zijn en alles zo duidelijk mogelijk overgebracht wordt. Je leert hierbij ook heel goed luisteren naar wat andere mensen zeggen, zodat je hoort wanneer zij belangrijke informatie weglaten, verdraaien of generaliseren. Je leert ook om dan vervolgens de juiste vragen te stellen om te zorgen dat deze belangrijke informatie, die de meeste mensen gewoon missen, wel boven tafel komt.

Daarna leer je het tweede communicatiemodel. Bij dit model leer je hoe je mensen op een positieve manier kan beïnvloeden door zo te communiceren dat het lijkt alsof je heel specifieke dingen zegt, maar dat je tegelijkertijd veel ruimte overlaat zodat jouw toehoorder zijn eigen betekenis op basis van zijn eigen ervaring aan jouw woorden kan hechten. Dat vergroot de kans dat hij ook gaat doen wat jij wilt aanzienlijk. Tenslotte mondt dit uit in hypnose. Ik hoop dat je hypnose geen eng woord vindt, want NLP is de meeste geavanceerde vorm van hypnose. NLP gaat ervan uit dat alle effectieve communicatie hypnotisch van aard is en alle technieken waarbij mensen op een gemakkelijke manier in korte tijd enorm veranderen een vorm van hypnose is. Toch gaan we geen gekke dingen doen. Waar het op neerkomt is dat je leert door middel van hypnotisch taalgebruik iemand te ontspannen om ervoor te zorgen dat iemand in een goede gemoedstoestand komt.

Blok 3: De meest effectieve strategieën voor een goed leven

In dit blok leer je hoe je excellent gedrag in kaart brengt. NLP gaat ervan uit dat er op deze wereld mensen leven die ergens heel erg goed in zijn. Dit zijn meesters die excellent gedrag vertonen. NLP heeft vervolgens een methode om dit excellente gedrag in kaart te brengen zodat je het jezelf eigen kan maken, maar ook zelf vervolgens weer door kan geven aan andere mensen die jij coacht.

Daarnaast leer je de belangrijkste strategieën en de manier waarop je deze strategieën in het bewustzijn en onbewustzijn van de mensen die jij coacht krijgt. Hiervoor leer je ook technieken zoals ankeren, schwiss-patronen en werken met tijdslijnen omdat dit de drie belangrijkste functies van het brein zijn. Met een anker conditioneer je het brein om bepaalde goede gevoelens snel en eenvoudig weer krachtig terug te halen. Met een schwiss-patroon zorg je ervoor dat negatieve jezelf beperkende overtuigingen uit het brein verwijderd worden. En met tijdslijnen zorg je ervoor dat het niet alleen nu met iemand goed gaat, maar ook de komende weken, maanden en jaren omdat je hun brein programmeert voor ontspanning, plezier en succes in de toekomst.

Blok 4: De NLP coachingspraktijk

In het vierde blok leer je mijn ABC-NLP coachingsformat. Dit is een stap voor stap beschrijving van wat je doet tijdens het coachen van iemand. Je leert bijna per blokje van vijf minuten wat de juiste stap is om te zetten. Daarnaast krijg je een overzicht van psychische problemen en welke oplossingen NLP daarvoor in petto heeft. Op die manier kan je na je NLP Practitioner opleiding meteen aan de slag als beginnend ABC-NLP coach omdat de ervaring is dat je met alle kennis en kunde die je opgedaan hebt je 60-70% van alle problemen gemakkelijk, effectief en met plezier kan oplossen.

Tenslotte leer je alles wat nodig is om ook klanten te krijgen voor je eigen coachingspraktijk. Je leert je eigen emotionele kernwaarde ontdekken en gebruiken voor personal branding. Dit geeft je het antwoord op de vraag: “Waarom wil iemand mijn klant worden?” Daarnaast leer je met internet marketing en NLP sales technieken via Google meer dan genoeg klanten vinden. Hierbij geldt dat het aantal klanten dat deze methode oplevert door jezelf te bepalen is. Wil je het wat rustiger aan doen dan kan dat en wil je je er helemaal in storten dan kan dat ook. De ervaring met mensen die deze methode reeds toepassen is dat je het helemaal zelf in de hand hebt.

Speciaal voor mensen die de NLP opleiding tot coach willen volgen, is er de mogelijkheid om voor 5.000,- euro inc. 19% BTW het gehele pakket te bestellen. Dit is inclusief de NLP Practitioner, de NLP Master Practitioner en de NLP Coach Certificatiedagen. Normaal gesproken is het tarief voor deze drie opleidingen apart 5.795,- euro. Daarnaast krijg je in de NLP opleiding tot coach 24 maanden online begeleiding in het opzetten van je eigen praktijk. Tenslotte is er de optie om via een automatische incasso het bedrag gespreid te betalen over de periode van 24 maanden. Na een eenmalig bedrag van 500,- euro bij aanvang, wordt er daarna 187,50 per maand afgeschreven.

Omdat NLP zo’n krachtige methodiek is, leer ik dit niet aan iedereen. Om voor beide partijen te kijken of er een klik is, organiseer ik altijd eerst een gratis en vrijblijvend verkennend gesprek. Je kan dit gratis gesprek aanvragen door het onderstaande formulier in te vullen.

Na de NLP Practitioner is het goed om eerst de tijd te nemen om zelf ervaring op te doen met alles wat je geleerd hebt en met coaching. Het doel daarvan is dat je de grenzen ontdekt van wat de technieken en de methoden uit de NLP Practitioner je kunnen brengen. En dat je je eigen grenzen ontdekt. Want nadat je weet waar de grenzen liggen, dan ben je klaar voor de NLP Master Practitioner.

Meestal wordt er een onderscheid gemaakt tussen NLP Practitioner en NLP Master Practitioner door in de NLP Practitioner alle makkelijke NLP te doen, en in de NLP Master Practitioner alle moeilijke NLP te doen. Maar dit is een achterhaald onderscheid. Bij de laatste revisie, die de meeste NLP instituten gemist hebben, is NLP aanzienlijk vereenvoudigd waardoor er geen moeilijke NLP meer is. Maar belangrijker nog dan dat is het doel van de NLP Master Practitioner om je juist weer los te weken van de NLP methoden en technieken. NLP is helemaal geen verzameling stap voor stap recepten, maar juist een creatief proces waarbij je intuïtief en ad hoc de juiste oplossingen voor één specifiek probleem bij één specifiek persoon creëert. Dat is de enige manier om de laatste 10-20% van de gevallen waar je voorheen nog geen succes mee had ook tot een goed einde te brengen. Sommige NLPers beweren dat NLP niet goed te gebruiken is bij zogenaamde zware gevallen. Niets is minder waar: NLP werkt juist beter bij zware gevallen omdat zij veel beter het verschil van voor en na NLP merken. Alleen is daar wel een goede NLP opleiding voor vereist.

Ook de NLP Master Practitioner is onderverdeeld in vier blokken met in totaal twaalf dagen. De onderwerpen van de blokken zijn kort gezegd:

Blok 1: Zelf nieuwe NLP technieken leren ontwerpen
Blok 2: Hypnose en deep trance voor het oplossen van ingewikkelde problemen met Neuro-Hypnotic Repatterning (NHR)
Blok 3: Creativiteit, stem- en presentatievaardigheden
Blok 4: Neem je eigen breinprocessen, motivatie en toekomst in eigen hand voor het meest effectieve leven met Design Human Engineering (DHE)

Heb je al ergens anders je NLP Practitioner opleiding gehaald, dan ben je van harte welkom om je Master Practitioner bij mij te doen. Ik nodig je dan van harte uit voor een gratis en vrijblijvend verkennend gesprek. Met het onderstaande formulier kan je de data voor de aankomende Master vinden en dit gratis gesprek aanvragen:

Hier is nog een reacties van de deelnemers:

“Toen ik besloten had een NLP-opleiding te gaan doen, viel het me pas op hoe groot het aanbod was van opleidingen in Nederland. Toch was de keuze voor mij vrij makkelijk, want ik wilde per se een training volgen bij iemand uit de school van Richard Bandler. Gelukkig vielen er toen al heel veel opleidingen af en werd de keuze al wat makkelijker.

Ik ging voor de package-deal van Joost; practitioner en master en coach in twee jaar. En een goede package-deal was het! Elk weekend in de Roos heb ik als een waar feest ervaren; je goede uitleg, de humor en je scherpte, van de vele discussies en verhalen heb ik genoten. Wat waren voor mij de bijzondere extra’s: je achtergrond als filosoof (anders was ik nooit met zoveel plezier aan Nietzsche begonnen), het Neurogram is een verrijking, het NLP congres in Amsterdam een geweldig cadeau gebleken, het meer dan fantastische slotweekend, de goede en juiste aandacht voor hypnose en de energie en inspiratie waar ik elk weekend mee thuis kwam.
Dank voor jouw Masterschap, Joost!”

Caroline

“Een jaar na mijn NLP Master Practitioner hadden we een weekeind Coach Certificatie dagen met Joost van der Leij. Hij deed net steeds alsof dat niet heel belangrijk was maar ik vond het echt een geweldig weekeind. Ik had mijn eigen leven steeds meer op orde en heel veel ruimte gecreëerd om nu anderen te helpen en te onderwijzen in NLP en het Enneagram maar voelde mij bij vlagen nog een beetje onzeker. In dat weekeind haalden we alle geleerde stof weer op maar moesten daarin ook demonstraties geven. Joost wilde echt zien wat je kon als coach. Ook kregen we casussen vanuit de praktijk en hoe we dat dan zouden oplossen. Ook moesten we een sessie alleen voor de hele groep doen als oefening spreken voor publiek/ in het openbaar.

Ik merkte dat ik alles enorm leuk vond om te doen, dat ik het ook goed kon, dat ik er heel veel lol in had en dat gaf mij enorm veel zelfvertrouwen als NLP coach. Ik heb heel veel inzichten gekregen dat weekeind hoe je als coach meteen iets wat niet werkt bij je cliënt los moet laten en iets nieuws proberen net zolang tot het werkt voor je cliënt en hoe het tussen jou en je cliënt gewoon kan stromen omdat je samen lekker aan het werk bent met technieken die effectief zijn. We hebben met de hele groep ook enorm veel lol en plezier gehad wat voor mij het bewijs was dat we echt allemaal lekker in ons vel zijn gaan zitten en dat alle NLP technieken de afgelopen jaren voor ons allen zijn gaan werken en ons levensgeluk enorm was gestegen.

Ik was heel trots op mijn NLP Coach Certificaat, ik had er 2 jaar hard voor gewerkt en ik had nu de competenties om als goede coach aan de slag te gaan. Ik vind het belangrijk, zeker in deze tijd waar iedereen zomaar een coach bord in zijn tuin kan zetten en niet beseft dat je zonder competenties en een degelijke opleiding mensen echt niet kunt helpen maar ze eerder beschadigd.”

Briseïs Scheiner

Ik hoop dat je op deze manier een goed overzicht hebt van de NLP opleiding tot coach. Als allerlaatste wijs ik je graag op de verdere ondersteuning tijdens dit traject en erna door middel van NLP Kring. Niet alleen is NLP Kring een plek waar je vragen kan stellen en vele oplossingen voor tal van problemen kan vinden, maar zijn er ook talloze mogelijkheden om je als ABC-NLP coach te promoten op NLP Kring om klanten te vinden. Een kort overzicht van een aantal van de diverse promotieactiviteiten van NLP Kring voor de coaches is:

– Doorverwijzen van klanten
– Meedoen met de NLP Test
– ABC-NLP coach kaart van Nederland
– Onderscheiden door gebruik logo’s
– Kwaliteitsbewaking

2Shares

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *