Zekerheid over je persoonlijkheid

Zekerheid over je Persoonlijkheid

Zes miljard mensen indelen in negen hokjes, lijkt zo’n nutteloze bezigheid. Toch dient het wel degelijk een goed doel. Door meer kennis van jezelf en van anderen te krijgen, krijg je tegelijkertijd ook meer begrip en respect voor het anders zijn van anderen.

Meer dan tien jaar geleden kwam ik voor het eerst in aanraking met de mondelinge traditie van het Enneagram. Tot die tijd vond ik dat alle mensen grosso modo allemaal het zelfde waren: twee armen, twee benen en een hoofd. Alleen begreep ik zo weinig van de meeste anderen. Met regelmaat verbaasde ik me over hoe dom je sommige dingen deden.

Pas nadat ik het Enneagram leerde kennen, begreep ik dat men niet zo zeer iets doms deed, maar slechts anders was dan ik. En wel zo anders dat ik vanuit mijn perspectief niet goed begreep waarom men dat deed. Namelijk vanuit hun eigen persoonlijkheid gezien, bleek het geen dom gedrag, maar juist slim en verstandig gedrag.

Nu weet ik dat tal van “moderne”varianten van het Enneagram het doen lijken of je van alle types een beetje bent, of dat je alle types langs moet of te groeien of zo iets dergelijks. Dit is juist niet de bedoeling, want hierdoor wordt iedereen weer dezelfde grijze muis en verliezen we ons juist hervonden begrip voor het anders zijn van de ander.

Juist door zeer zeker te weten welk Enneagram type je wel bent en tegelijkertijd ook met zekerheid te weten waarom je alle andere acht types zeker niet bent, juist dat geeft je de basis om te gaan groeien. Om binnen je eigen type gezonder te worden. En die garantie geef ik voor de Neurogram Dagen. Waar anderen twijfelachtige typering geven of zelfs verkeerde (dit kom ik te vaak tegen), heb ik bij duizenden mensen de afgelopen jaren met zekerheid hun Enneagram type vastgesteld.

Een deelnemer van de afgelopen workshop stelt:

“Ik was heel enthousiast over de workshop ennegram en NLP. Het beantwoordde aan mijn verwachtingen. Ik wilde graag meer inzicht krijgen in de verschillende enneagramtypes. Ook wilde ik graag weten of het type dat ik er voor mezelf had uitgehaald ook klopte. Het resultaat was dat ik absoluut meer inzicht gekregen heb en nu ook (zeker) weet welke type ik zelf ben wat overigens een ander type was dan ik oorspronkelijk dacht: Ik kwam als een 7 en ging als een drie weg. De manier waarop je met hele herkenbare praktische voorbeelden de types toelicht is bijzonder verhelderend en maakte ook dat ik volledig overtuigd was.”

Dit is de kwaliteit die je van een workshop over het Enneagram mag verwachten.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *