Onbewustzijn

Bewust en Onbewust

Over het onbewustzijn bestaat veel onduidelijkheid. En ook over het bewustzijn is veel meer helderheid te bieden. Dit is belangrijk omdat het mijn visie is dat er niet zo zeer iets mis is met mensen die problemen hebben met stress, angst of depressie hebben, maar dat hun onbewustzijn simpel weg de verkeerde dingen geleerd heeft.

Het oudste en meest primitieve deel van onze hersenen bepaald onze vecht/vlucht reactie op wat wij al dan niet bewust waarnemen. Waarneer er een situatie waargenomen wordt die directe actie vereist volgens ons onbewustzijn, dan wordt deze actie ook direct door dit deel van de hersenen aangestuurd. Tegelijkertijd wordt het deel van ons hersenen waar ons bewustzijn huist, bestookt met storende signalen. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat ons nadenken interfereert aan ons handelen omdat hiermee onnodige vertraging in de reactie komt.

Dit is uitermate handig wanneer je in de oertijd met je knuppel rondloopt door het oerwoud en opeens een beer tegenkomt. Als je op zo’n moment gaat nadenken wat je nu eigenlijk wilt uit het leven, en of zo’n berenvel leuk voor de openhaard in je grot zou staan of dat die tanden en klauwen er toch net iets te scherp uitzien, dan ben je te laat met vechten of vluchten en wordt je opgegeten.

Misschien zijn er ooit wel mensen geweest die met deze manier met beren en andere gevaren omgingen, maar dat soort mensen heeft het niet gered, en daarom zijn wij van het soort die direct reageert op zintuiglijke input.

Nu is er echter een klein nadeel. Dat deel van ons brein dat direct reageert ziet geen verschil tussen waarnemingen buiten ons en dingen die wij ons inbeelden. Daarom reageert ons onbewustzijn hetzelfde op ingebeelde ellende als de ellende zelf. Aangezien de meeste van ons meer ellende zich inbeelden dan meemaken, veroorzaakt dit een hoop vervelende narigheid.

Te meer omdat dit geldt voor alle vijf de zintuigen. Alles wat wij over de wereld leren, komt tot ons via de zintuigen. Hierdoor zijn alle patronen die ons brein gebruikt om te herinneren, te plannen of wat dan ook, gecodeerd in termen van deze zintuigen. Ellende kunnen wij ons dan ook niet alleen inbeelden, maar ook overpeinzen, of aanvoelen. Zelfs bepaalde geuren of smaken kunnen een emotionele reactie veroorzaken hoewel dat veel minder vaak voorkomt.

Wij hebben dan ook niet alleen een talig bewustzijn, maar ook een visueel bewustzijn, en een gevoelsbewustzijn. Hierbij geldt dat de een zich hier meer van bewust is dan een ander. Het is goed om bij jezelf te raden te gaan en er achter te komen van welke zintuigen je het meest bewust bent, en van welke minder. Ga dan de komende zomermaanden juist letten op die zintuiglijke gewaarwordingen waar je minder van bewust bent. Meestal ligt de oorzaak van lang vastzittende problemen op dat zintuiglijke vlak dat het minst bewust is.

In het gratis Breintraining rapport staan oefeningen om bewuster te worden van deze verschillende zintuigen. Op basis van het bewust worden van deze ervaringen, worden zowel in onze trainingen als coaching de patronen die de negativiteit in stand houden blootgelegd, gestopt en vervangen door meer effectieve manieren om met deze emoties om te gaan.

Pas wanneer je bewust deze effectievere manieren van omgaan met je emoties goed geleerd hebt, pas dan is het tijd voor het omgekeerde proces. Nu moeten de effectievere methoden weer overgenomen worden door ons onbewustzijn waardoor we automatisch op een gepaste manier reageren op wat er om ons heen gebeurt en wat wij ons zelf in ons hoofd halen. Gelukkig zijn mensen echte leermachines. Ze kunnen niet anders dan leren. En wanneer hen duidelijk gemaakt wordt wat beter werkt, dan leert men dat razendsnel.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *