De spirituele kant van Joost van der Leij

NLP Magick
NLP Magick
NLP Master Trainer Joost van der Leij is reeds vanaf zijn zeventiende met zelfontwikkeling, spiritualiteit en magie bezig geweest. Naast zijn studie filosofie en het lesgeven op de universiteit op de faculteit Wijsbegeerte, heeft hij tal van verschillende spirituele systemen uitgeprobeerd om te ontdekken welke goed werken en welke niet. Drie systemen zijn daar met kop en schouder bovenuit gesprongen:

1) op de eerste plaats: Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP), maar dan niet NLP zoals het meestal in Nederland en België wordt onderwezen, maar wezenlijke NLP zoals ontwikkelt door de grondlegger Richard Bandler die Joost dan ook persoonlijk tot NLP Master Trainer heeft gecertificeerd;

2) op de tweede plaats: het Enneagram, maar dan niet het Enneagram waar van alles en nog wat over gefantaseerd is, maar het Enneagram als bruikbaar systeem om je persoonlijkheid in kaart te brengen;

3) op de derde plaats: magie, maar dan niet de doorsnee spiritualiteit die je vandaag de dag overal tegenkomt, maar hoge magie die erop gericht is op zeer lange termijn zelfontwikkeling richting het allerhoogste.

Joost heeft tal van boeken geschreven over deze onderwerpen en geldt dan ook als de nummer één autoriteit in Nederland en België op het gebied van NLP, het Enneagram en magie. Daarnaast geeft Joost tal van trainingen in deze vakken waarbij de trainingen zich kenmerken als zeer indrukwekkend en een enorme vooruitgang in de persoonlijke groei van mensen. Als coach werkt Joost met mensen die in de moeilijkste categorie van problemen vallen zoals Tinnitus, Complexe Post Traumatische Stress Stoornis of zware klinische depressie.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *